Kde si spořit, aby vklady byly garantované?

Spořit si na horší časy, to je snad přímo povinností každého z nás. Bez finančních rezerv se žije velmi těžce, protože každá nečekaná příhoda dost komplikuje situaci. Bez finančních rezerv jsme odkázáni na výpomoc okolí nebo na půjčky od úvěrových společností. A to není zrovna pohodlné. A už vůbec to není levné.

Kde si spořit, aby vklady byly garantované?

Proto se mnohem více vyplatí neutratit každý měsíc celý náš příjem. A alespoň pár set, v lepším případě tisíc korun, odložit bokem, nejlépe na zvláštní účet, na který jen tak nesáhneme. Anebo na stavební spoření, do cenných papírů, na penzijní připojištěn. Případně svěřit své peníze družstevní záložně.

Kde spořit bezpečně?

U každého typu účtu je jiné zhodnocení, ale i jiné zabezpečení. Někde máme garanci do sta tisíc euro. To znamená, že když společnost krachne, my dostaneme sto procent vkladu a úroků, které nepřevyšovaly oněch 100 tisíc euro, tedy něco okolo dvou a půl milionu korun.

Jinde je garance jen do 20 tisíc euro, k tomu ještě desetiprocentní spoluúčast. A jsou produkty, které nejsou garantovány vůbec, takže jejich bezpečnost upravuje stát spíš preventivně. Které to jsou? A kde budou vaše peníze v úplném bezpečí?

Zcela bez garance

Všechny formy penzijního spoření, připojištění a životního důchodového pojištění jsou bez garance návratu vložených vkladů a nárokovaných úroků. Neexistuje tu žádný garanční fond, ze kterého by se vklady po případném krachu vyplácely.

Ale můžete zůstat poměrně v klidu, alespoň pokud máte nějakou formu penzijního připojištění. Penzijní společnost totiž neručí vklady klientů, ale pouze svým vlastním majetkem. Proto při hrozícím krachu nebo i při menších finančních potížích může Česká národní banka rozhodnout o převedení prostředků klientů pod jinou penzijní společnost.

Stát se ale snaží krachu penzijních společností také předcházet. Jak? Formou mnoha preventivních opatření, kdy penzijní společnosti například mají povolen pouze určitý okruh investic do určitých druhů cenných papírů. Ale preventivních opatření lze nalézt mnohem víc.

Garance do 20 tisíc euro

Jestliže máte investováno na trhu cenných papírů, vztahuje se na vaše vklady garance do 20 tisíc korun. Ale pozor, je tu desetiprocentní spoluúčast, protože dostanete pouze 90 % ze vkladu do výše dvaceti tisíc euro.

Jak garance na trhu cenných papírů funguje? Systém je jednoduchý. Obchodníci s cennými papíry musejí povinně odvádět část svých zisků do fondu s názvem Garanční fond obchodníků s cennými papíry. Ale vzhledem k tomu, že na trhu cenných papírů jsou krachy trochu častější záležitostí, Garanční fond obchodníků s cennými papíry už mnohokrát bojoval s nedostatkem vlastních finančních zdrojů. Pro výplatu vkladů, na které je po krachu nárok, si však může vzít půjčku z finančního trhu.

Garance do 100 tisíc euro

Ostatní produkty finančního trhu, na kterých si lidé spoří své finanční prostředky, tedy běžné a spořicí účty u bank a kampeliček a také účty stavebního spoření, jsou garantovány do sta tisíc euro. Takže pokud banka, kampelička nebo stavební spořitelna krachne, klient má nárok na vrácení vkladu a smluvních úroků až do výše 100 tisíc euro. Přitom je zcela jedno, kolik měl klient u dané společnosti účtů. Oněch 100 tisíc euro se vztahuje na jednoho klienta u jedné finanční společnosti.

Jestliže byste však měli dva účty a každý u jiné banky, přičemž by obě banky krachly, máte nárok na dvakrát sto tisíc euro. A to právě proto, že garance je vztažená primárně na společnost, pak teprve na klienta.

Ale pozor, garance se týká jen společností, které mají sídlo v ČR nebo v některé zemi Evropské unie, přičemž v ČR je alespoň jedna jejich pobočka. Typickým příkladem je mBank se sídlem v Polsku. Na ostatní společnosti se Garanční systém finančního trhu nevztahuje.

Garance do 200 tisíc euro

Ve výjimečných a zákonem přesně daných případech se může na jednoho klienta u jedné banky, kampeličky či stavební spořitelny vztahovat garance do 200 tisíc euro. Tyto případy jsou hromadně nazvány dočasně vysoké zůstatky.

Jakých situací se to týká? Zákon jasně mluví o šesti případech, kdy má klient na účtu krachující společnosti více než sto tisíc euro, zároveň tu peníze nesmějí ležet déle než tři měsíce před oním krachem. Zde jsou životní situace a z nich plynoucí příjmy, na které se vztahuje dvojnásobná garance:

  • peníze z prodeje nemovitosti sloužící k bydlení
  • vypořádání společného jmění manželů při rozvodu
  • dědictví
  • vyrovnání z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření
  • pojistné plnění při úrazu, nemoci, invaliditě nebo smrti
  • odstupné za propuštění ze zaměstnání

Od kdy se počítají tři měsíce zpětně? Od tzv. rozhodného dne, tedy dne, kdy Česká národní banka vyhlásí krach finanční společnosti. Rozhodnutí o tom, zda pro vás vyšší náhrada platí, je pak na Garančním systému finančního trhu. A hlavně: o způsobu nabytí peněz musíte mít doklad.

Jak funguje Garanční systém finančního trhu?

Je to celkem snadné. Všechny banky, družstevní záložny i stavební spořitelny jsou povinně členy garančního systému. A musejí pravidelně platit příspěvky, ze kterých se tvoří rezerva. No a rezerva slouží jako zdroj financí pro případné krachy, tedy k výplatě garantovaných částek.

Pokud by náhodou zkrachovala velká banka s mnoha klienty (garance platí pro vklady fyzických i právnických osob) a pokud by aktuální rezerva nestačila na pokrytí garantovaných výplat všem klientům, může si Garanční systém finančního trhu půjčit na finančních trzích. Případně může vydat i vlastní dluhopisy.

Krachů bank a družstevních záložen už jsme zažili několik. Za dobu fungování garance krachlo 12 bank a 5 družstevních záložen (těch skončilo už víc, ale do systému garance byly zahrnuty až později). Dohromady Garanční systém finančního trhu vyplatil zatím přes 42 miliardy korun. Ke konci roku 2017 byla rezerva na účtu Garančního systému finančního trhu okolo třiceti miliard korun. A všechny vklady českých klientů u bank dělají přes 2,5 bilionu korun.

Když krachne vaše banka

Pokud by se stalo, že by zkrachovala vaše banka, stavební spořitelna nebo družstevní záložna, garance do 100 tisíc euro se na vás vztahuje automaticky a nemusíte se o ni nijak hlásit. Proces kontroluje Česká národní banka a peníze se vyplácejí přes jí vybranou banky. Zatím to nejčastěji byla Česká spořitelna, která má pobočky i na menších městech.

Jestliže jste na účtu měli dočasně vysoký zůstatek z jednoho ze šesti zákonem jmenovaných příjmů, je vám garantováno 200 tisíc euro. Ale protože jde o výjimečnou situaci, kterou navíc musíte dokladovat dokumenty, je nutné se o zvýšenou garanci přihlásit.

Máte na to dva měsíce od rozhodného dne. A k žádosti rovnou přiložte dokumenty o nabytí peněz. Garanční systém finančního trhu musí o vašem nároku na zvýšenou garanci rozhodnout do čtyř měsíců od doručení žádosti.

Zdroje: Garanční systém finančního trhu / zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Další články, které by vás mohly zajímat:

Spoření

14.11.2020

Pro stavební spoření už nemusíte na pobočku. Vše si zřídíte sami online

Obliba stavebního spoření roste a díky digitalizaci bankovních produktů nabízí všechny stavební spořitelny možnost sjednat si stavební spoření online.

Spoření

19.04.2018

Kde si spořit, aby vklady byly garantované?

Spořit si na horší časy, to je snad přímo povinností každého z nás. Bez finančních rezerv se žije velmi těžce, protože každá nečekaná příhoda dost komplikuje situaci.

Spoření

05.12.2016

Stavební spoření – má smysl si ho zakládat?

Pro některé přežitek z přelomu století, pro jiné zase dobrý nástroj pro střednědobé spoření. Další v něm vidí dobře dostupný úvěr na bytové prostředky s pevnými podmínkami splácení.