Lombardní úvěr - k čemu slouží?

S pojmem „lombardní úvěr“ už se v dnešní době příliš nesetkáte. Určitě na něj nenarazíte ve srovnávačích půjček určených pro běžné občany. V menší míře je stále nabízejí některé banky firemním klientům, ovšem pouze těm, kteří jim na oplátku nabídnou ručení v podobě movitého majetku. V posledních měsících jste možná v médiích narazili na termín lombardní sazba. Jedná se o nepřímý nástroj měnové politiky, prostřednictvím kterého může ČNB ovlivňovat množství peněz v ekonomice.

Lombardní úvěr - k čemu slouží?

Klíčové informace

icon

Lombardní úvěr je krátkodobý úvěr s ručením movitým majetkem, který využívají firmy k pokrytí krátkodobých výkyvů v hospodaření.

icon

Lombardní sazba je jedním z nástrojů měnové politiky České národní banky, která ji využívá k ovlivnění množství peněz v ekonomice a regulaci inflace.

icon

Ručení lombardním úvěrem může být provedeno cennými papíry, pohledávkami nebo zbožím, přičemž výše úvěru závisí na tržní hodnotě zástavy.

icon

Česká národní banka aktuálně provádí restriktivní měnovou politiku a zvyšuje úrokové sazby, včetně lombardní, aby snížila inflaci.

Lombardní úvěr – půjčka pro firmy výměnou za zástavu majetku

Do kategorie zajištěné úvěry byste asi bez váhání zařadili hypotéky, u kterých dlužník ručí nejčastěji právě nemovitostí, na jejíž pořízení půjčku čerpal. Nemovitost však není jediné aktivum, kterým lze ručit. Půjčku lze zajistit také movitým majetkem. V takovém případě již hovoříme o lombardních úvěrech. Jedná se o krátkodobé půjčky se splatností do jednoho roku, které se využívají v obchodním styku mezi komerční bankou a klienty z řad podnikatelů a firem. 

Účelem lombardních úvěrů je nejčastěji krytí krátkodobých výkyvů v hospodaření. Výjimkou však nejsou ani lombardní úvěry poskytované na delší časové období. V takovém případě mají nejčastěji formu revolvingového úvěru a realizace probíhá formou revolvingové úvěrové smlouvy mezi bankou a klientem na určitou dobu trvání. Úroková sazba bývá v takovém případě často pohyblivá s návazností na některou z referenčních úrokových sazeb.

Ručit lze cennými papíry i zbožím

Do zástavy může banka přijmout cenné papíry, pohledávky vůči odběratelům, ale třeba také zboží. Nejčastěji banka akceptuje jako zástavu cenné papíry a výhody plynou oběma stranám. Klient není nucen k prodeji v případě finanční nouze a i nadále může těžit z výhod, které mu náleží jako vlastníkovi cenných papírů (úroky, dividendy apod.). Finanční instituci poskytne záruku, kterou v případě, že klient nebude úvěr splácet, může zase banka poměrně rychle přeměnit na peněžní prostředky. 

Výše úvěru závisí na tržní hodnotě cenných papírů, ale také na tom, o jaké cenné papíry se jedná. Takže lze získat zpravidla až 80 % tržní hodnoty, ovšem pokud bance nabídnete akcie či dluhopisy, dost možná se budete muset smířit pouze s 60 % jejich tržní hodnoty. Banka se tak chrání před případnou volatilitou. 

Jako zástavu k poskytnutému úvěru lze použít také zboží, které je následně uloženo bankou ve vybraném veřejném skladu, nebo je možné ručit pohledávkami klienta vůči jeho odběratelům. V případě, že se za půjčku ručí zbožím, je úvěr poskytován zpravidla do výše 50 – 70 % tržní hodnoty zboží.

Pomáháme v rozhodování. Srovnejte si půjčky u nás

Zobrazit nabídky

Lombardní sazba jako nástroj měnové politiky

Další institucí, která poskytuje lombardní úvěr, je centrální banka. Tou je v České republice Česká národní banka (ČNB). Jak už ale asi tušíte, nebude to fyzická osoba, běžný klient ani podnikatel, komu bude půjčku vyplácet. Čas od času se může stát, že komerční banka nemá dostatek likvidity a prodej cenných papírů není v daný okamžik dobrým řešením. V takovém případě se může banka obrátit na centrální banku a požádat ji o lombardní úvěr. Znamená to, že si u ČNB půjčí oproti zástavě cenných papírů

A centrální banka tyto peníze komerční bance nebude půjčovat zadarmo. Úvěr bude úročen lombardní sazbou, kterou pravidelně vyhlašuje centrální banka a která funguje spolu s REPO sazbou a diskontní sazbou jako jeden z nástrojů měnové politiky ČNB. Hlavním cílem ČNB je péče o cenovou stabilitu a využívá k tomu právě nástroje měnové politiky. Těmi hlavními jsou úrokové sazby. Jejich nastavení se promítá do tržních úrokových sazeb a ekonomických veličin, jakými jsou např. měnový kurz, úspory, ceny zboží a služeb, výdaje na spotřebu a investice apod. 

Změny sazeb následně působí na inflaci – zvýšení sazeb inflaci snižuje a snížení sazeb zase inflaci zvyšuje. Aktuálně ČNB provádí tzv. restriktivní monetární politiku, má za cíl snížit inflaci. Takže zvyšuje úrokové sazby, včetně té lombardní. V důsledku toho budou komerční banky využívat méně lombardní úvěry a dojde k omezení likvidity na peněžním trhu. Vlivem různé setrvačnosti na trzích by zhruba s ročním zpožděním mělo dojít k účinku na inflaci v podobě jejího snížení.

Shrňme si, co jsme se dozvěděli o lombardním úvěru

Lombardní úvěr je zajištěný úvěr, který využívají firmy ke krytí krátkodobých výkyvů v hospodaření. S velkou pravděpodobností se tedy s lombardním úvěrem ve svém soukromém životě nesetkáte, je ovšem dobré mít povědomí o tom, co se pod tímto pojmem skrývá. Ostatně o tom, že ČNB opět zvýšila úrokové sazby, a to včetně té lombardní, slýcháváme poslední rok docela pravidelně. Nyní už budete také vědět, že to dělá centrální banka proto, aby ovlivnila množství peněz v ekonomice, a tím zkrotila inflaci, která nás v poslední měsíce trápí více než kdy jindy.

 

Autor:

Iva Grácová

Iva Grácová

Ve světe bankovnictví se pohybuje od roku 2007 a voľný čas věnuje psaní článků převážně finančního charakteru s úvěrovou, bankovní a investiční tématikou.

Zobrazit profil

Další články, které by vás mohly zajímat:

Půjčky

20.05.2024

Půjčka na zelené technologie: kdy má smysl?

Půjčka na fotovoltaiku znamená rychlé úspory na účtech i na daních. Kdo ji poskytuje, kolik stojí, jaké jsou podmínky a kde získat dotaci? Dozvíte se v článku

Půjčky

19.04.2024

Reverzní hypotéka: peníze za vaše bydlení, ale bez stěhování a bez splátek

Peníze z nemovitosti bez prodeje a stěhování? Jako důchodce můžete využít reverzní hypotéku. Jednorázová výplata, ale i doživotní renta. Kde jsou háčky? Na co pozor?

Půjčky

22.03.2024

Půjčka od lichváře: Jak je poznat? Jak se nenechat napálit?

Půjčka od lichváře je finanční zlo. Lichvář zneužívá tísně klientů a vydělává na sankcich a zabavování majetku. Přitom se mu dá snadno vyhnout. Zjistěte jak.