Postup

  • 1.Vyplňte potřebné údaje
  • 2.Porovnejte nabídky
  • 3.Vyberte si vhodné úrazové pojištění

Výhody

Úrazové pojištění kryje škody při úrazu a během pracovní neschopnosti

Pojistka nabízí náhradu finančních ztrát při pobytu v nemocnici i doma

Je možné si sjednat pojištění v případě smrti

Lze získat krytí pro všechny druhy úrazů

Smlouvu jde uzavřít online

Pojistka se nabízí pro dospělé i děti

Úrazové pojištění kalkulačka

Vybrat si nejvhodnější úrazové pojištění není nic jednoduchého. Nabídek je totiž k dispozici opravdu hodně. Naštěstí vám může při výběru pomoci kalkulačka úrazového pojištění, která po zadání nezbytných údajů okamžitě zobrazí aktuální nabídky. 

Co musíte zadat, aby se vám porovnání zobrazilo:

  • Základní informace o pojištěném – jméno, příjmení a rok narození
  • Kontaktní údaje – email, telefon, PSČ
  • Skupina – je nutné vybrat správnou skupinu, do které pojištěný patří. Jedná se hlavně o různé rizikové aktivity, sporty a povolání.

Jakmile máte k dispozici srovnání, které vám online kalkulačka připravila, můžete se lépe pro nějaké pojištění rozhodnout. Ještě předtím ovšem věnujte čas jednotlivým pojistným produktům. Pamatujte, že cena  je sice důležitá, ale není jediným podstatným ukazatelem. Výslednou efektivitu pojistky totiž můžou ovlivnit i další faktory. Také ty vám přehled úrazového pojištění ukáže.

Nejdůležitější ukazatele pro výběr vhodného úrazového pojištění

Limity plnění v případě trvalých následků úrazu

Trvalé následky úrazu většinou změní život úplně každému. Nejhůře jsou na tom lidé, kteří nejsou dostatečně majetní a úraz je připravil o možnost pravidelných výdělků v původní výši. Právě to je důvod, proč je vhodné si vybrat takové úrazové pojištění, které nabízí dostatečně vysokou výši plnění z této pojistné události.

Úrazové pojištění za smrt úrazem

Jedná se o stejný princip, jako v případě předchozího plnění u trvalých následků úrazem. Hlavní rozdíl ovšem spočívá v tom, že výplata pojistného jde ve prospěch určené pozůstalé osoby, což jsou nejčastěji manžel(ka) a děti. Tím je snížené riziko, že se pozůstalí dostanou do finančních problémů po smrti živitele. 

Bonusové varianty pojistného plnění

Při výběru nabídek připravených kalkulačkou úrazového pojištění si všímejte, jestli některá pojišťovna nenabízí speciální bonus. Za všechny můžeme jmenovat například výplatu při smrti během dopravní nehody nebo při smrti v důsledku infarktu do určité věkové hranice.

Denní odškodné

Za pobyt v nemocnici nebo za dobu pracovní neschopnosti můžete získat denní odškodné. I to je důvod, proč důsledně vybírat pojišťovnu. Navíc se může kalkulace denního odškodného lišit. Přitom nejde pouze o samotnou částku, přestože i ta je samozřejmě velmi podstatná. Jenže důležitý je také počet dní od úrazu, po jejichž uplynutí dochází k zahájení pojistného plnění. Zrovna tak si prověřte, jak dlouho vám bude denní odškodné vypláceno.

Paušální pojistné za vybrané úrazy

V podmínkách pojištění se zaměřte i na to, zda pojišťovna nemá určenou skupinu některých úrazů, za které vyplácí paušální pojistné. Pokud tato skupina úrazů v nabídce existuje, srovnejte si o jaké jde a jaké pojistné za ně dostanete. Nejčastěji se jedná o jizvy, zlomeniny a ztráty zubů.