Povinné ručení

Pojišťovna Allianz nabízí 4 pojistné limity pro újmu na zdraví a pro věcnou škodu:

Jen povinné ručení: do 35 miliónů Kč

Úsporné: do 70 miliónů Kč

Optimální: do 150 miliónů Kč

Bez starostí: do 150 miliónů Kč + přímá likvidace s limitem plnění do 70 miliónů Kč

Všechny varianty povinného ručení nabízejí základní asistenci. Ta zahrnuje např. odtah vozidla v ČR a v zahraničí s limitem 3 000 Kč, dále poskytnutí náhradního vozidla na 3 dny s limitem plnění 1 000 Kč denně. 
U varianty Optimální lze získat za malý příplatek asistenci Plus, u které je vyšší plnění v případě odtahu do částky 21 000 Kč a náhradní vozidlo až na 6 dní s limitem do 1 000 Kč denně. U  verze Bez starosti je možné za malý poplatek obdržet asistenci Plus maxi, která má navíc neomezený limit u odtahu vozidla.

Bonusy a slevy

 • klasický bonus za bezeškodní počet měsíců předchozího pojištění
 • pokud se uzavře pojištění na dobu 3 let, je garantována cena bez navýšení
 • nižší cenu lze ovlivnit nízkým ročním nájezdem kilometrů

Připojištění

 • obvodová skla
 • úrazové pojištění nezletilých dětí pojistníka ve vozidle
 • úrazové pojištění řidiče a osob ve vozidle
 • pojištění dětských autosedaček
 • asistence Plus
 • přímá likvidace

Havarijní pojištění

V nabídce pojišťovny Allianz jsou k dispozici 2 druhy havarijního pojištění.

Allrisk

Jedná se o komplexní ochranu proti poškození vozidla, které zahrnuje např. havárii, krádež nebo živel. Jednotlivá rizika si také můžete samostatně vybrat podle toho, které potřebujete. Tím můžete snížit cenu pojištění.

Součástí pojistky jsou asistenční služby a právní poradenství. Allrisk je doporučovaný zejména pro vozidla do stáří 7 let. Pro starší vozidla je vhodnější varianta Minirisk.

Jestliže uzavřete smlouvu na 3 roky, máte garantovanou cenu pojistného bez navýšení.

Připojistit lze hlavně:

 • obvodová skla bez limitu
 • vozidlo jako pracovní stroj
 • GAP (plnění ve výši pořizovací ceny)
 • úrazové pojištění v různých variantách
 • pojištění dětských autosedaček ve vozidle
 • asistence Plus
 • asistence Plus maxi

Minirisk

Pojištění Minirisk je vhodné pro starší vozidla, neboť limit plnění může být 50 000 Kč nebo 100 000 Kč. Jednotlivá rizika si lze zvolit podle vlastních potřeb. Důležitou podmínkou této pojistky je mít na dané vozidlo uzavřené povinné ručení u pojišťovny Allianz. Naopak plusem je, že se neuplatňuje spoluúčast. K dispozici je také právní poradenství.

Připojistit lze hlavně:

 • obvodová skla od 5 000 Kč do 100 000 Kč
 • přímá likvidace
 • úrazové pojištění v různých variantách
 • pojištění dětských autosedaček ve vozidle
 • asistence Plus

Cestovní pojištění

U Allianz se můžete pojistit na zahraniční i tuzemské cesty.

Zahraniční cestovní pojištění

Všechny varianty zahraničního cestovního pojištění mají k dispozici asistenční službu.

Základ

Jedná se o základní variantu zahraničního cestovního pojištění Allianz, která má pro léčebné výlohy a repatriaci limit 3 000 000 Kč.  Součástí je pojištění odpovědnosti na zdraví do 5 000 000 Kč a na majetku do 2 500 000 Kč.

Optimal

Pojistné plnění za léčebné výlohy a repatriaci není omezeno. U pojištění odpovědnosti na zdraví je pojistný limit 10 000 000 Kč a na majetku 5 000 000 Kč. Pojištění zavazadel má limit 25 000 Kč, smrt úrazem 200 000 Kč, trvalé  následky úrazu 400 000 Kč a denní odškodné 100 Kč. Součástí jsou i doplňková rizika, např. právní pomoc do 35 000 Kč a pomoc při odcizení dokladů do 5 000 Kč.

Exkluziv

Exkluziv má vyšší pojistné limity u odpovědnosti na zdraví do 15 000 000 Kč a na majetku do 7 500 000 Kč. Jednou tak vysoké jsou limity u pojištění zavazadel, smrti úrazem, trvalých následků úrazu a denního odškodného.

Tuzemské cestovní pojištění

Pro tuzemské cestovní pojištění nabízí Allianz pouze 1 variantu s názvem Optimal, jenž je totožná s variantou Optimal pro zahraniční cesty. Jediný rozdíl je v tom, že tuzemský Optimal  nezahrnuje plnění na léčebné výlohy a repatriaci, jelikož pro ČR není potřeba. Každý má totiž ze zákona zdravotní pojištění.

Možnosti připojištění u tuzemského a zahraničního cestovního pojištění

 • rizikové sporty
 • storno poplatky

Životní pojištění

Hlavní výhodou životního pojištění je nabídka na uzavření jedné smlouvy, který kryje vše podstatné. Životní pojištění lze uzavřít i pro děti, přičemž zvýhodněná sazba platí až do jejich věku 25 let. Při sjednání pojištění můžou získat slevu lidé, kteří vyznávají zdravý životní styl.

Co všechno může životní pojištění krýt:

 • smrt
 • plná invalidita
 • pracovní neschopnost
 • závažné nemoci
 • hospitalizace
 • trvalé následky úrazu
 • denní odškodné
 • zproštění od placen