Povinné ručení

Direct pojišťovna nabízí celkem 4 varianty povinného ručení. Každá z nich obsahuje základní asistenční služby v Evropě.

Mám to nejnutnější

Tato varianta nabízí pojistné krytí majetku a zdraví do výše 50 miliónů Kč. 

Vozím rodinu

V této variantě je pojistné krytí na zdraví a majetku do výše 100 miliónů Kč. Další rozdíl je v úrazovém pojištění na smrt obou rodičů ve vozidle na částku 5 miliónů Kč. 

Vždycky dojedu

V tomto případě je pojistné krytí majetku a zdraví nastaveno na 100 miliónů Kč. Na rozdíl od varianty „Vozím rodinu“ ještě obsahuje asistenci při poruše a pojištění drobných závad do 3 000 Kč.  Tento tarif ovšem neobsahuje úrazové pojištění smrti obou rodičů.

Mám tam všechno

Nejvyšší varianta s pojistným krytím na majetku a zdraví do částky 250 miliónů Kč. Ve srovnání s variantou „Vždycky dojedu“ obsahuje úrazové pojištění na smrt obou rodičů ve vozidle na částku 5 miliónů Kč. 

Bonusy a slevy

 • standardní bonus za bezeškodní průběh předchozího pojištění 

Připojištění

 • asistenční služby
 • náhradní vozidlo
 • asistence při poruše
 • drobné závady
 • skla určená k výhledu
 • zavazadla
 • úraz
 • smrt obou rodičů ve vozidle
 • garance ceny pojištění na 3 roky
 • dopravní nehoda
 • vandalismus
 • živly
 • střet se zvířetem
 • poškození vozidla zvířetem
 • garance pořizovací ceny vozidla

Havarijní pojištění

U havarijního pojištění od Direct pojišťovny jsou k dispozici 3 varianty. Všechny obsahují základní asistenci do limitu 2 000 Kč.

Uřídím to

Tento druh pojištění vozidla se vztahuje na vandalismus, odcizení, živel, střet a poškození zvířetem.   Dopravní nehoda je limitována plněním do 20 000 Kč.

Řeším možnost nehody

Zde je k dispozici pojistné krytí na hodnotu vozidla u dopravní nehody. Naopak vandalismus,  odcizení, živel, střet a poškození zvířetem jsou limitovány částkou 20 000 Kč. Součástí pojištění je asistence v Evropě.

Počítám se vším

Pojištění, které kryje všechny hlavní rizika. Tedy dopravní nehodu, vandalismus, odcizení, živel, střet se zvířetem a poškození vozidla zvířetem. Dále obsahuje asistenci v Evropě.

Společné možnosti připojištění

 • skla
 • zavazadla
 • úraz řidiče
 • úraz spolucestujících
 • smrt rodičů
 • garance ceny pojištění na 3 roky
 • náhradní vozidlo
 • vyšší krytí u základní asistence
 • asistence v Evropě
 • drobné závady
 • garance pořizovací ceny vozidla

Cestovní pojištění

Jednorázové cestovní pojištění do zahraničí

Direct pojišťovna nabízí celkem 3 základní varianty jednorázového cestovního pojištění. Hlavní výhodou je, že všechny 3 varianty mají neomezené krytí léčebných výloh (akutní ošetření zubů je do 30 000 Kč), jakož i cestovní asistenci. Každou variantu je možné různě změnit, jestliže vám nebude vyhovovat přednastavení od Direct pojišťovny.

Mám to nejnutnější

Toto základní cestovní pojištění nenabízí nic dalšího. Pokud chcete nějaké nadstandardní služby,  je nutné si je sjednat prostřednictvím připojištění.

Dám na doporučení

K dispozici je navíc pojištění odpovědnosti na zdraví do limitu 25 miliónů Kč a na majetku do 10 miliónů Kč.

Počítám se vším

V této variantě se rovnou nabízí úraz a právní asistence.

Celoroční a opakované cestovní pojištění 

Každý, kdo jezdí do zahraničí často, může u Direct pojišťovny uzavřít opakované nebo celoroční cestovní pojištění. Opakované je určené pro cesty v délce nejvýše 90 dní v průběhu 1 roku. Celoroční je pro cesty v délce nejméně 90 dní a platí 1 rok.

Možnosti připojištění

 • odpovědnost 
 • zavazadla
 • úraz
 • právní asistence
 • asistence vozidla
 • pojistné vozidla z půjčovny
 • poškození sportovního vybavení
 • storno zájezdu
 • rizikové činnosti

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění Direct je komplexní produkt, který můžou využít nejenom dospělé osoby, ale také děti.

Pojistná ochrana se vztahuje na:

 • poškození u trvalých následků úrazu s progresivním plněním
 • smrt následkem úrazu (pouze dospělé osoby)

Možnosti připojištění

 • denní odškodné u nezbytného léčení úrazu
 • denní odškodné za hospitalizaci následkem úrazu