Zvoní kampeličkám hrana?

Čtení na 5 minut Publikováno: 04.10.2018
Zvoní kampeličkám hrana?

Česká národní banka, respektive Český stát, zpřísnily kampeličkám pravidla fungování. Nejen proto se členská základna záložen snížila za posledních devět měsíců o celou třetinu. A trend vypadá, že chce pokračovat.  U kampeliček sice stále najdeme ty nejvyšší úroky spojené se spořícími účty, respektive termínovanými vklady, ale také je u nich stále vyšší riziko, že se činnost kampeličky kdykoliv zvrtne a bude po vkladu. Sice ano, i kampeličky jsou pojištěny do 100 tisíc euro, jenže pojištění se netýká všeho. Deset procent by šlo vniveč. A tak kampeličkám postupně začíná zvonit hrana. Nebo je to jinak?

Spoluzodpovědnost za případný neúspěch

Hlavní ránu kampeličkám v poslední době zasadil stát v podobě nové zákonné úpravy fungování kampeliček. Ta od 1. ledna roku 2018 dává členům (střadatelům) povinnost podílet se na zodpovědnosti za případný neúspěch záložny, a to ve výši deseti procent vkladu.

Jinými slovy má každý, kdo chce být klientem kampeličky, povinnost složit členský vklad ve výši desetiny plánovaného termínovaného vkladu. V případě krachu záložny se pak pojistné plnění vyplatí za termínovaný vklad. Ale oněch deset procent členského vkladu prostě zmizí. Případně může být vráceno v insolvenčním řízení, ale známe jeho fungování v České republice.

K prvnímu lednu 2018 zanikalo členství automaticky

Zákon je nastaven tak, že „k 1. 1. 2018 zaniklo ze zákona členství těm, kteří nezvýšili základní členský vklad tak, aby bylo naplněno pravidlo desetinásobku.“ Takto proces změny popsala tajemnice Asociace družstevních záložen Irena Žoudlíková.

Jaká je změna oproti minulosti? Před rokem 2018 mohl být členský vklad třeba jen jedna koruna. A klienti si pak mohli být jistí, že v případě krachu dostanou, stejně jako je tomu vždy i v bance, veškeré vklady (včetně nasmlouvaných úroků) až do výše 100 tisíc eur zpátky z pojistného fondu. Proč tomu stát nedávno nastavil jiná pravidla? Důvod je jasný...

Kampelička je družstvo, kde se členové mají na starosti navzájem

Kampelička není banka. Může totiž fungovat jen a pouze pro své členy. A to i co se úvěrování týká. Půjčuje tedy jen svým členům. A podstatou schvalovacího procesu při žádosti o úvěr je najít ty, kteří nebudou mít se splácením problémy. A půjčit pouze jim, nikomu rizikovému, přestože je rizikový klient členem kampeličky.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Ale tohle se u kampeliček nedělo. Nabízely vysoké úroky na zhodnocení vkladů. A na ty vydělávaly na rizikových úvěrech s vysokými cenami a na jiných rizikových obchodech. Střadatele to samozřejmě nezajímalo, sledovali pouze úročení. Když se jinde objevily úroky vyšší, okamžitě utekli za nimi. Družstvo nedružstvo, člen nečlen. Jenže podstata kampeliček má být zcela jiná. Má jít o klub, družstvo, pospolitý celek.

Krachy kampeliček platíme my všichni

Všechny banky a záložny povinně platí do fondu pojištění vkladů. Z tohoto fondu se pak vyplácejí případné krachy bank či záložen, respektive se klientům vracejí jejich nastřádané peníze, i s úroky. A jen za posledních osm let zkrachovalo pět záložen, z fondu bylo klientům vyplaceno 16,7 miliardy korun.

Peníze ze zkrachovalých kampeliček se ztratily bůhví kam. Něco k nezodpovědným dlužníkům, zbytek se podařilo vytunelovat. A náhrady střadatelům zaplatili jak ostatní kampeličky, tak všechny banky. Pokud by ve fondu nebylo dost peněz na pokrytí vkladů zkrachovalé záložny, musel by vše doplatit stát, tedy my všichni daňoví poplatníci. Proto ono navýšení spoluodpovědnosti členů na deset procent.

Lidem se za ostatní zodpovídat nechce, kampeličky jsou na čtvrtině procenta

Výsledek postupných zpřísňování na sebe nenechal dlouho čekat. Ze 127 kampeliček fungujících v roce 1999 je jich dnes jen 10. A celkově jejich aktiva tvoří pouze čtvrt procenta celého finančního trhu v České republice.

Očekává se, že se jejich důležitost bude i nadále snižovat, protože nést spoluzodpovědnost za činnost jiných lidí, kterým do hlavy nevidíte, není nic, o co bychom v dnešní době stáli. Navíc se velké záložny musejí buď zmenšit, nebo se přetransformovat na banky. V nejbližší době čeká takové rozhodování Moravský peněžní ústav nebo záložnu Artesa. Nedávno se v banku měnila Creditas.

Komentáře