Zrychlení čerpání rodičovského příspěvku může zmírnit následky ztráty příjmů v rodičovství

Datum publikování: 18.07.2017
Zrychlení čerpání rodičovského příspěvku může zmírnit následky ztráty příjmů v rodičovství

Chtěli byste se pustit do zakládání rodiny, ale děsí vás radikální snížení příjmů během rodičovské dovolené? Obáváte se, že příjem 11 tisíc korun měsíčně do dvou let věku dítěte nebo 7600 korun měsíčně do tří let věku nezajistí vaše finanční potřeby? Jste ochotní začít pracovat mnohem dříve, než vaše dítě dosáhne věku dvou nebo tří let?

Pak je poslední změna zákona o státní sociální podpoře, nedávno podepsaná prezidentem, určená přímo pro vás! Čím? Rodičovský příspěvek bude již brzy možné čerpat rychleji, tedy ve vyšších částkách, a to dokonce jen po šest měsíců!

Novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře přináší i mnohé další změny, pojďme se na ně podívat.

Velké změny v dávkách rodičovského příspěvku

Nejdříve však upřesníme zrychlení čerpání rodičovského příspěvku. To se týká všech rodin, ale nejmarkantněji pocítí změnu rodiny s vyššími příjmy, a také rodiny s příjmy nejnižšími, či rodiny, kde před porodem rodiče nepracovali dost dlouho na to, aby někomu z nich vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Ano, i čerpání rodičovského příspěvku je u nás vázáno na předchozí příjem žadatele. Celkově je na rodičovský příspěvek vyhrazeno 220.000 Kč. Celkovou sumu obdrží všichni, liší se měsíční dávky.

Nízké, žádné nebo krátkodobé příjmy

Lidé s nízkými, krátkodobými nebo žádnými příjmy budou muset zůstat u dávky 7.600 Kč měsíčně. Ale novinkou je, že rodiny, kde ani jeden z rodičů nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nemusejí po dosažení devíti měsíců věku dítěte přejít na částku 3.800 Kč měsíčně. Budou moci zůstat celou dobu na 7.600 Kč. Délka čerpání tedy bude kratší, jen 29 měsíců.

Příjmy vysoké

Lidé s vyššími příjmy nově budou moci urychlit čerpání rodičovského příspěvku, a to dokonce až na šest měsíců. Nyní je strop na 11.500 Kč měsíčně, tedy 24 měsíců (při započtení doby pobírání peněžité pomoci v mateřství, většinou do 5 měsíců věku dítěte).

Nově bude strop měsíční dávky rodičovského příspěvku stanoven stejně jako v případě peněžité pomoci v mateřství (pro rok 2017 je maximální hodnota stanovena na 34.470 Kč měsíčně). Měsíční výše rodičovského příspěvku tedy nově nebude smět přesáhnout 70 procent hrubého měsíčního výdělku žadatele.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Vícečetné porody

Rodiče, kterým se narodí více než jedno dítě najednou (dvojčata a vícerčata), dostanou nově rodičovský příspěvek v celkové výši 330.000 Kč, nikoliv jen původních 220.000 Kč jako doposud.

Základní omezení stále platí

Stále platí, že kdo nechce přijít o rodičovský příspěvek, nesmí dítě mladší dvou let umístit do školky na déle než 46 hodin měsíčně. Původně byl záměr toto omezení zrušit, ale ve výsledku v novele zůstalo.

Také pamatujme na to, že jakmile vybereme celou dávku rodičovského příspěvku, přestává za nás stát odvádět pojištění (bez ohledu na věk dítěte).

Další novinky z novely zákona o státní sociální podpoře

Sleva na děti z daně z příjmů

Od července můžeme v srpnové a dalších výplatách čerpat vyšší daňovou slevu na druhé, třetí a další dítě v pořadí (konkrétně se jedná o 200 Kč na druhé dítě a 300 Kč na třetí a každé další vyživované dítě), od ledna příštího roku také na dítě prvorozené (konkrétně o 150 Kč měsíčně).

Sleva na druhé a třetí dítě půjde vyúčtovat už od ledna, konkrétně v daňovém přiznání za rok 2017. Tak si na to myslete, případně to připomeňte svému zaměstnavateli nebo účetnímu, pokud vám daňová přiznání dělá někdo jiný. Více o tom najdete zde.

Zvýšení přídavku na dítě

Novinkou bude i navýšení přídavku na dítě. Ten se má zvýšit o tři stovky, konkrétně na: 800, 910 anebo 1000 korun měsíčně (v závislosti na věku dítěte). Díky navýšení hranice příjmů, u kterých bude nárok na příspěvek na dítě, se rozšíří také okruh rodin, které na něj budou mít nárok. Jejich příjmy musejí být maximálně 2,7násobku životního minima (doposud se přídavek na dítě přiznával rodinám s příjmem pod 2,4násobku stanoveného životního minima).

Navýšení odměn trvalých pěstounů

Poslední novinkou, která je důležitou součástí novely zákona o státní sociální podpoře, je navýšení odměny trvalých pěstounů (nezaměňujte s pěstouny na přechodnou dobu). Trvalí pěstouni budou podle nového dostávat měsíčně:

  • 12.000 Kč, pokud mají v péči jedno dítě (doposud 8.000 Kč);
  • 18.000 Kč, když pečují o dvě děti (doposud 12.000 Kč);
  • 30.000 Kč, když mají svěřeny tři a více dětí (doposud 20.000 Kč);
  • 30.000 Kč, když pečují alespoň o jedno dítě, které je dle rozhodnutí Státní správy sociálního zabezpečení závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV (doposud 20.000 Kč).

Novinky potěší ty, kdo stojí o větší flexibilitu i v rodičovství, tedy o skloubení rodinného života s pracovním a plného využití svého času. Tedy času nejen pro rodinu, ale i pro osobní uplatnění na trhu práce nebo v podnikání.

Komentáře