Zprávy z úvěrového trhu varují: mladí lidé mají největší mezery ve finanční gramotnosti

Datum publikování: 06.03.2017
Zprávy z úvěrového trhu varují: mladí lidé mají největší mezery ve finanční gramotnosti

Varování přicházejí již několik let, protože s výjimkou roku 2013, kdy se situace krátkodobě zlepšila, se v ČR neustále projevuje stoupající trend objemu krátkodobých úvěrů, které jsou ohroženy nesplácením, a také stoupající trend počtu osob, které své krátkodobé půjčky nedokáží splácet, zejména mezi mladými lidmi ve věku 15 - 24 let. Pravidelné statistiky přináší Czech Credir Bureau.

Enormní růst roku 2016 

Kdyby takovým tempem rostlo HDP, byli bychom evropskými draky. O čem je řeč? O růstu počtu osob, které nejsou schopny splácet své krátkodobé půjčky. V roce 2016, konkrétně na konci jeho třetího čtvrtletí, narostl jejich počet o neuvěřitelných 8%: z 280 777 osob v r. 2015 na 303 240 osob v roce 2016. Údaje jsou vždy k poslednímu září daného roku.

Celkový objem krátkodobých půjček v roce 2016 rostl, počet dlužníků zanedbatelně klesl

V roce 2016 dlužili lidé v krátkodobých půjčkách o 7% víc než v roce 2015. Konkrétně se jednalo o nárůst na 406,4 miliardy, zvýšení činilo 26,4 miliard korun. Počet lidí, kteří měli v roce 2016 krátkodobou půjčku, klesl o 6303 osob na 1 942 628 osob.

Objem nesplácených krátkodobých půjček klesl, přestože počet nesplácejících dlužníků výrazně rostl

Částečně pozitivní zprávou je, že objem ohrožených krátkodobých půjček, u kterých tedy byly problémy se splácením, celkově klesl, o 4%, konkrétně o 1,5 miliardy - na 15,3 miliard korun. Průměrná nesplácená částka na jednoho dlužníka dokonce klesla v roce 2016 o 12%. 

Vzhledem k osmiprocentnímu nárůstu počtu osob, které nedokáží splácet, a také vzhledem k růstu celkového objemu krátkodobých půjček je evidentní, že potíže se splácením jsou zejména u nízkoobjemových půjček – problémem byly v roce 2016 zejména tzv. mikropůjčky, respektive půjčky před výplatou

Mladí lidé ve věku 15 – 24 let mají potíže s finanční gramotností

Největší růst počtu osob, které nejsou schopny splácet své krátkodobé půjčky, připadal na věkovou skupinu 15 – 24 let, kde rostl o celých 38%! Podíl lidí, kteří nejsou schopní splácet své krátkodobé půjčky, na celkové skupině obyvatel ve věku 15 - 24 let už činí 16%. Je až neuvěřitelné, že každý šestý mladý člověk v ČR má problémy se splácením krátkodobého dluhu!

Lidem ve věku 15 – 24 let také narostl celkový objem krátkodobých půjček, které nejsou schopni řásně splácet. Dokonce o 22%, konkrétně o 208 milionů Kč. Celkově tedy tato skupina s potížemi splácí jednu miliardu a 153 milionů korun. Celkově v ČR žije cca milion a 48 tisíc lidí ve věku 15 – 24 let. Ohrožený dluh v krátkodobých půjčkách činí tedy 1100 korun na jednu osobu ve věku 15 – 24 let.

Celkově si skupina lidí ve věku 15 -24 let v roce 2016 půjčila v krátkodobých půjčkách o 15% víc než v roce předchozím. Tato skupina se jako jediná také podílela na nárůstu počtu lidí s ohroženým dlouhodobým dluhem (+10%).

Výše uvedené skutečnosti nemohou znamenat nic jiného, než že výchova k finanční gramotnosti se u mladých lidí poměrně míjí účinkem. 

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Lidé ve věku 25 – 29 let na tom jsou ještě hůř

Z pohledu celkové statistiky je skupina lidí 25 – 29 let druhou nejhorší, co se týká růstu zadluženosti a neschopnosti splácet krátkodobé půjčky. Počet lidí s problematickým splácením krátkodobých půjček v roce 2016 narostl o 15%. Průměrná ohrožená dlužná částka na jednoho obyvatele v této věkové skupině je však vyšší než u skupiny 15 – 24 let.

Ohrožený krátkodobý dluh vzrostl u této skupiny meziročně o 3 %, konkrétně o 63,5 milionu korun. S potížemi lidé ve věku 25 – 29 let v roce 2016 spláceli 2 miliardy a 180 milionů. Celkově v ČR žije cca 518 tisíc lidí ve věku 25 – 29 let. Ohrožený dluh v krátkodobých půjčkách činí tedy 4200 Kč na jednu osobu ve věku 25 – 29 let.

Celkový krátkodobý dluh (celkový objem krátkodobých půjček) vzrostl v této skupině v roce 2016 o 11%. 

Přehled o situaci krátkodobých dluhů mladých lidí ve věku 15 – 24 a 25 – 29 let přináší tabulka 1.

Tabulka 1 Přehled základních údajů o ohroženém krátkodobém dluhu ve věkových skupinách 15 – 24 let a 25 – 29 let, 3. čtvrtletí roku 2016

Věková skupina 15 – 24 let 25 – 29 let
Nárůst počtu osob, které mají problémy se splácením 38% 15%
Nárůst ohroženého krátkodobého dluhu 22% 3%
Korunový nárůst ohroženého krátkodobého dluhu  208 milionů Kč 63,5 milionů Kč
Celkový objem ohroženého krátkodobého dluhu  1 153 milionů Kč  2 180 milionů Kč
Ohrožený krátkodobý dluh na 1 osobu věkové kategorie 1 100 Kč 4 200 Kč
Nárůst celkového krátkodobého dluhu 15 % 11 %

Zdroj: cbcb.cz, czso.cz.

Czech Credit Bureau

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau je organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního a Nebankovního. Oběma registrům zajišťuje i technický servis. 

Statistiky zadlužování zpracovávají provozovatelé Bankovního registru klientských informací (BRKI) a Nebankovního registru klientských informací (NRKI). V případě BRKI jde o  CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a. s., u NRKI je provozovatelem CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. (zájmové sdružení právnických osob). 

A jak se na vývoj situace na úvěrovém trhu dívají? „I v letošním třetím čtvrtletí pokračoval trend, kdy sice klesá celkový objem nespláceného dluhu i počet lidí s ohroženým dlouhodobým dluhem, ale zároveň stále stoupá počet lidí, kteří nesplácejí své krátkodobé úvěry určené na spotřebu,“ sdělil Jiří Rajl, výkonný ředitel Nebankovního registru klientských informací.

Kolikmam.cz

Společnost CRIF nabízí široké veřejnosti možnost získat úvěrovou zprávu na klientských centrech obou registrů a nově také prostřednictvím bezpečného on-line přístupu do webového portálu www.kolikmam.cz, díky kterému získá uživatel aktuální přehled o svých závazcích z pohodlí domova nebo kanceláře.

Projekt je podporovaný bankami, stavebními spořitelnami, leasingovými, splátkovými i faktoringovými institucemi, které jsou uživateli Bankovního a Nebankovního registru klientských informací.

Komentáře