Zmírnění podmínek oddlužení přineslo méně bankrotů, než se čekalo

author Lenka Rutteová Čtení na 5 minut Publikováno: 06.02.2020
Zmírnění podmínek oddlužení přineslo méně bankrotů, než se čekalo

Počet žádostí o osobní bankrot se sice vyšplhal na cirka dvojnásobek jeho počtu za stejné období roku předchozího, ale původně očekávaný dopad měl být mnohem vyšší. Proč je méně žadatelů o insolvenci, než se čekalo? Důvody mohou být dva.

V březnu 2019 jsme vás informovali o plánovaném zmírnění podmínek oddlužení neboli osobního bankrotu. Začalo platit v červnu 2019.

Téměř 19 tisíc žádostí

Od ledna do konce listopadu 2019 bylo podáno 18 645 návrhů na osobní bankrot. A to je nárůst o 47 % za období celého roku. Nejvyšší nárůst počtu návrhů se však odehrál ve druhé polovině roku 2019, kdy od června do listopadu podalo žádost o osobní bankrot více než 16 tisíc dlužníků, což už je dvojnásobek ve srovnání se druhým pololetím roku 2018.

Informace sděluje jak Institut prevence a řešení předlužení, tak i společnost CRIF-Czech Credit Bureau. Některé soudy podle nich nestíhají povolovat oddlužení, a proto bylo povoleno do konce listopadu jen 16 992 osobám. Ostatní na vyjádření teprve čekají. Meziroční nárůst povolených osobních bankrotů dělal ke konci listopadu 2019 celkově 39 %.

V čem nastalo zmírnění?

Shrňme základní body zmírnění podmínek oddlužení, které u nás od června 2019 platí.

Hlavní úlevou všem, kdo chtějí o osobní bankrot požádat, je zrušení povinnosti předem prokázat, že dlužník je schopen v budoucnu splatit alespoň 30% svých dluhů. To znamenalo totiž spoustu administrativy a složité práce pro advokáty, kterým se do ní za max. 6 000 Kč nechtělo, a tak ji přenechávali neziskovým organizacím. Nově budou advokáti jen vyplňovat formulář, bez doplňování seznamu pohledávek.

Zůstává třicetiprocentní minimální hranice splacení dluhů, kterou musí být dlužník schopen splatit během pěti let. Ti, co jsou na tom s příjmy lépe, mohou během tří let splatit 60 % svých dluhů. Úlevy jsou nastaveny pro důchodce, kteří se mohou z insolvence nově dostat i během tří let, a některé dluhy mohou být odpuštěny zcela.

Při splácení dluhu se do popředí dostává samotný dluh, jistina. Úroky a sankce se ve splácení přesouvají až na konec, jsou podřízeny hlavnímu dluhu. Mnozí věřitele se k úrokům a sankcím proto v podstatě vůbec nedostanou.

O úspěšnosti insolvence se rozhoduje až po skončení jejího trvání, přičemž insolvenční správce dohlíží na to, jak se dlužník během jejího trvání snaží o splácení. Pokud se snažil dostatečně, ale přesto nesplatil, může mu soud udělit výjimku.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Proč nebyl nárůst počtu návrhů na insolvenci vyšší?

Podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu se změnily opravdu radikálně. Ale výhodnějšího stavu nevyužilo tolik lidí, kolik odborníci predikovali. Jenže proč? Jak už jsme zmínili v úvodu, důvody mohou být v podstatě dva základní.

Prvním je nízká nezaměstnanost a trochu rostoucí platy, kdy se lidé, kteří v minulosti byli dlouhodobě nezaměstnaní, dostali k práci, a tak se jim daří lépe splácet, osobní bankrot tedy nakonec nepotřebují. Společnost CRIF-Czech Credit Bureau nás ve svém Barometru úvěrového trhu pravidelně každé tři měsíce informuje o tom, že se Čechům daří splácet stále lépe (snižuje se procento ohroženého dluhu). A to již po mnoho čtvrtletí v řadě.

Druhý důvod už tak pozitivní není. Insolvenční správce z kanceláře Administrace insolvencí City Tower Oldřich Řeháček se pro server Novinky.cz vyjádřil, že spousta lidí už se naučila žít v šedé zóně. „Oddlužovací novela, která vstoupila v platnost 1. června 2019, umožnila řešit úpadkovou situaci v zásadě každého člověka, což je klíčové. Nižší (než očekávaný) zájem o oddlužení je zřejmě dán zejména tím, že řada dlužníků si již zvykla žít v šedé zóně. Tedy tak, že jejich oficiální příjem je v exekuci nepostižitelný a zbytek peněz je jim zaměstnavatelem vyplácen na ruku. Tento jev je velice častý například v pohostinství či ve stavebnictví.“

Nezákonné exekuce nebo maximální úrok?

Zajímavým řešením nepříjemné situace s předlužením mnoha lidí by do budoucna mohlo být omezení maximální úrokové míry. Ale zatím se nejeví jako reálné, jak se v našem článku dočtete. Proč? Zejména panuje základní neshoda ve způsobu jejího výpočtu. Palčivějším problémem jsou však nezákonné exekuce.

Naše legislativa i exekutiva má před sebou ještě spoustu práce, než se dostaneme na úroveň vyspělých zemí, kde je i trh s půjčkami již tak kultivovaný, že nevysává ani ty klienty, kterým chybějí odborné finanční informace a kteří by se jinak snadno nechali nachytat na nevýhodné nabídky úvěrů.

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.
Přečíst více

Komentáře