Zastropování úroků bude realitou, myslelo se i na OSVČ

author Lenka Rutteová Čtení na 5 minut Publikováno: 07.05.2020
Zastropování úroků bude realitou, myslelo se i na OSVČ

Živnostníci doposud nespadali do působnosti zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ale v blízké budoucnosti se situace změní. Novelu zákona, kterou navrhla vláda, již schválila poslanecká sněmovna ve zrychleném čtení a očekává se brzké schválení senátem i podpis prezidenta. Dopad se očekává pozitivní u živnostníků, nulový u férových poskytovatelů půjček a negativní u těch věřitelů, kteří doposud vydělávali především na sankcích. Pojďme se na téměř schválené změny podívat podrobněji.

První změna – rozšíření kompetencí zákona i na živnostníky

Živnostníci byli nově přidáni pod ochranná křídla zákona o spotřebitelském úvěru, a to v § 122 odst. 5, kde zákon nově říká, že ustanovení související s dluhem ze spotřebitelského úvěru „se použijí obdobně i na odloženou platbu, peněžitou zápůjčku, úvěr nebo obdobnou finanční službu, kde dlužník, který je fyzickou osobou, avšak není spotřebitelem, je v prodlení delším než 90 dnů s plněním peněžitého dluhu“.

V praxi to znamená, že co se týká nesplácení podnikatelské půjčky živnostníkem, které trvá déle než tři měsíce (a tak se dá usuzovat na větší problémy se splácením), budou nově uplatňována stejná pravidla, jako se vztahují na nesplácené dluhy spotřebitelské.

Druhá změna – dlouhodobě očekávané zastropování úrokové míry při nesplácení

V původním znění zákona o spotřebitelském úvěru se sice do jisté míry řešily maximální možné sankce při nesplácení, ale zákonná opatření stále dovolovala až překvapivě vysoké sankce. Nově bude zastropováno v § 122 odst. 4 následovně:

U dluhu ze spotřebitelského úvěru, s jehož plněním je spotřebitel v prodlení delším než 90 dnů, vzniká věřiteli právo pouze na úrok, který odpovídá úroku určenému zápůjční úrokovou sazbou ve výši repo sazby vyhlášené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů, nebyl-li sjednán úrok nižší.“

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Co to znamená v praxi?

Novela zákona se dotýká pouze zákonného úroku z prodlení (resp. smluvního úroku po splatnosti) pro spotřebitele a OSVČ, ale u živnostníků aplikuje zastropování i v oblasti smluvní pokuty, které doposud platilo pouze pro spotřebitele.

Stále tedy mají věřitelé nárok na následující úročení poskytnutých úvěrů:

  • smluvní pokutu limitovanou na 0,1 % denně (36,5 % p. a.)
  • zákonný úrok z prodlení (aktuálně 8,75 %)
  • smluvní úrok po splatnosti nově zastropovaný na 8.75 % (aktuální hodnota)

Proto i organizace Člověk v tísni, která se nebankovními půjčkami v České republice dlouhodobě zabývá, se nechala slyšet, že: „I po schválení zastropování budou mít tedy věřitelé v součtu nárok na 54 % p. a., což považujeme za zcela dostatečné. Návrh proto vnímáme z hlediska vztahu věřitel – dlužník za více než vyvážený a jednoznačně ho podporujeme“.

Jak vláda odůvodnila předložené změny?

Odůvodnění vlády k předložení novely zákona o spotřebitelském úvěru je velmi pragmatické a lidské.

V Důvodově zprávě najdeme například, že: „Omezení sankcí z nesplácení dluhů na úroveň judikovanou konstantně již mnoho let soudy v České republice by nemělo mít dopad na věřitele, kteří jsou féroví a dodržují platné předpisy. Dotčeni budou věřitelé, kteří necílí na zisk z řádného splacení úvěru, ale na zisk ze sankcí za jeho nesplácení. Lze se domnívat, že úročení dluhu v prodlení na aktuální úrovni cca 54,5 % p.a. (0,1x365 + 2x9 %) je úročením dostatečným, zajišťujícím věřiteli v případě vymožení dluhu zisk i za dobu prodlení dlužníka.“

Je nutné zdůraznit i další fakt z Důvodové zprávy, tedy že: „Návrh eliminuje riziko masivního nárůstu nesplácených úvěrů v ekonomice - spotřebitelských i podnikatelských – a z nich plynoucích následků v podobě insolvencí, exekucí a dodatečných nároků na sociální výdaje státního rozpočtu. Současně se návrhem omezí působení tzv. predátorských poskytovatelů úvěrů, kteří mají svůj podnikatelský model postavený na spekulaci na platební neschopnost dlužníka“.

Proto není divu, že průchod poslaneckou sněmovnou by více než hladký. Stejný proces se očekává i v Senátu a v případě podpisu prezidenta.

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.
Přečíst více