Zaplacení faktur už si mohou pojistit i živnostníci

Publikováno: 02.11.2017
Zaplacení faktur už si mohou pojistit i živnostníci

Až do září to byla doména pouze větších firem. Ano, pojistit si případ, že nebudou proplaceny faktury, si mohly až do září dovolit pouze větší firmy. Proč? Protože je to pojištění poměrně drahé, takže menším firmám a živnostníkům se prostě nevyplatí. Začátkem září se však na trhu objevila nabídka coby výsledek spolupráce společnosti INSIA s ČSOB Pojišťovnou. Jde o unikátní pojištění jednotlivých faktur za víceméně rozumnou cenu. Je určené živnostníkům a malým firmám.

Podstata pojištění faktur

Nejde o pojištění všech faktur najednou. Pojištěný živnostník či malá firma si mohou pojišťovat jednotlivé faktury. A to tehdy, když si nejsou zcela jistí, zda jim budou faktury proplaceny.  A je zcela jedno, jestli důvodem k neplacení za fakturu byly finanční potíže, úpadek či přímo úmysl odběratele nezaplatit.

Konkrétní faktury, které se pojišťují, jsou vybírány přímo podnikatelem či živnostníkem, nevybírá je pojišťovna. Pojištěno může být naráz i několik faktur.

Základní limity pojištění

Ten nejzákladnější je v tom, že pojištění se zatím vztahuje pouze na současné klienty INSIA a ČSOB Pojišťovny. V současné době je nabídka pojištěncům INSIA a ČSOB taková, že pojistit lze pouze běžné, nezajištěné faktury v rozmezí od 10 do 250 tisíc korun (včetně DPH).

Do pojištění lze zahrnout i faktury s odloženou splatností, ale tady to může být maximálně 90 dnů. Musí však jít o faktury mezi podnikateli, nikoliv nepodnikajícími občany bez IČO. Odběratelem může být jen podnikající subjekt se sídlem v ČR nebo na Slovensku.

Pojišťovna si zde může doplňovat podmínky, například rozhodnout se, že další fakturu pojistí až tehdy, když odběratel zaplatí některou z již dříve pojištěných faktur. Je tu také stanovena spoluúčast, a to ve výši 15 % z hodnoty faktury. Tato podmínka se však neliší od jiných nabídek pojištění na českém trhu.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Co je jistě výhodou?

To základní je asi cena. Přece jen jde o nezaplacené faktury, takže o situaci, kdy peníze prostě chybí. Cena je poměrně rozumná a zahrnuje vícero služeb. Jednak jde o pojištění samotné a jednak o aktivní sledování faktury.

Dále je pak v ceně zahrnuta i urgence odběratelů (neplatících za fakturu) a veškeré následné kroky, které jsou nutné k vymáhání pohledávky. Díky tomu živnostníkovi či malé firmě odpadnou starosti a čas spojené s vymáháním pohledávky.

Pojištění lze sjednat online. To také velká výhoda, protože pojištění nevyžaduje další časové ani cestovní náklady. Stejné je to s platbou za pojistku – jednoduše online.

Další z velkých výhod je fakt, že pojištění není nastaveno složitě. Má jasná pravidla, která zvládne pochopit i začínající podnikatel bez toho, aby k nim potřeboval právní poradenství.

Jaká je cena pojištění faktur pro malé podnikatele?

Konkrétní cenu ta fakturu však uvést nelze, pojišťovna stanovuje ceny individuálně podle situace. Situace se odvíjí od rizikovosti i finanční situace odběratele, dále typicky od jeho platební morálky. Většinou jde ale o částku okolo jednoho až dvou procent z hodnoty pojišťované faktury.

Co je aktivní sledování faktury?

V podstatě včasné upomínání platby. Pokud se kupující opozdí s úhradou faktury o týden, začne jednat pojišťovna. Sama začne dlužníka upomínat a v tento moment přebírá veškeré papírování, které s procesem souvisí.

Pokud odběratel fakturu přesto nezaplatí, a to během 90 dnů, uhradí podnikateli pojišťovna 85 % dluhu. Takže v takovém případě přijde pojištěný podnikatel o 16 – 17 % z vyfakturované částky (součet ceny pojištění a spoluúčasti), nikoliv o celých 100 %, jako tomu bylo doposud.

Jak probíhá uzavírání smlouvy?

Online. To je základní informace. Zájemce o pojištění vyplní formulář s žádostí o pojištění. Pojišťovna vyžaduje zejména IČO, data o faktuře, kopii faktury. A zda je možné pojistnou smlouvu uzavřít, nebo ne, to se žadatel dozví během několika minut.

Pojišťovna si vyhrazuje právo pojištění odmítnout. A to pro podnikatele znamená, že odběratel buď není v dobré finanční kondici, je dlouhodobějším neplatičem, anebo teprve začíná, proto o něm nejsou k dispozici platební informace.

Odmítnuty budou i faktury vystavené mezi propojenými firmami ve skupině, dále faktury vystavené pozdě (tedy delší dobu po dodání zboží či služby). Pojišťovny si samozřejmě budou hlídat maximální množství dat a co nejnižší riziko. Výsledná platba probíhá též přes internet.

Komentáře