Vyzkoušeli jsme pro vás: investice s Benefi. Jak to vůbec funguje?

Datum publikování: 03.01.2017
Vyzkoušeli jsme pro vás: investice s Benefi. Jak to vůbec funguje?

V posledních měsících jsou zprostředkované půjčky „lidé lidem“ čím dál populárnější. Proto jsme se rozhodli, že jeden z náhodně vybraných systémů vyzkoušíme na vlastní kůži a o všem vám napíšeme. Zvolit systém, kde investici vyzkoušíme, nebylo zcela jednoduché. Ale nakonec jsme se rozhodli pro losování. A v tahu zvítězilo Benefi, se svým mottem: „lidé půjčují lidem“.  Neotáleli jsme a založili si svůj první investorský účet v systému půjček od lidí

Co je Benefi

Nejdříve malé představení systému. Veškeré informace jsou dostupné na webu www.benefi.cz.

Jde o vzájemné půjčování peněz mezi lidmi, kdy veškeré operace jsou zprostředkovávány firmou Benefi. Takže veškerá administrativa, právní zázemí a provoz celého systému jsou zajištěny. Investoři jen půjčují a později inkasují splátky, dlužníci si jen půjčují a později splácejí. Všechny ostatní úkony zajišťuje firma Benefi. Samozřejmě za náležitou odměnu.

Proč může systém fungovat?

Protože zájemci o půjčku si mohou půjčit za nižší úrok než v bance či nebankovní společnosti. Také zde mají i dlužníci pravděpodobně jistější právní zázemí než u soukromých investorů, kteří půjčují jen na vlastní pěst. 

Lidé, kteří chtějí část svých peněz investovat, tu mají možnost své peníze lépe zhodnotit. Tedy lépe než v bance či v podílovém fondu. Jistota úspěchu je poměrně vysoká, protože Benefi si bere svůj podíl na zisku až ze skutečně splacených splátek.

Dostáváme se tedy k finančnímu provozu systému. Ani Benefi nedělá tuto činnost jen z dobré vůle. Za svou práci a čas si nechá také zaplatit. A to právě podílem na zisku investorů. Výši podílu si nastaví investor sám, má možnost volit v rozmezí 25 – 50% (čím vyšší podíl na zisku pro Benefi investor nastaví, tím má logicky vyšší šanci, že jeho investice bude přijata).

Právní zázemí

Celý systém musí fungovat na základě platných právních předpisů a na základě smluv uzavřených jak s investory, tak s dlužníky. O vše je v systému postaráno, stačí si prostudovat obchodní podmínky, vzory smluv, a další dokumenty. Všechny jsou v systému dostupné ještě před zaregistrováním se do něj.

Systém Benefi funguje na základě souhlasu ČNB. Ta již 11.6.2015 zapsala společnost Benefi do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu (v tomto případě do 250.000 Kč).

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Jak systém zhruba funguje?

Žadatel o půjčku

Lidé, kteří si chtějí ze systému peníze vypůjčit, zažádají o půjčku. Projdou schvalovacím řízením, které dělá firma Benefi. Zjišťuje se bonita žadatele. 

Základními kritérii pro přidělení půjčky je ověření totožnosti podle OP, doložení pravidelného příjmu, kontrola SOLUS registru dlužníků a také skutečnost, že proti žadateli nesmí být vedena exekuce.

Pokud je žadatel vyhodnocen jako úvěruschopný, je podle výše jeho bonity zařazen do některé z kategorií A – F, kdy A je žadatel s nejvyšší bonitou, F je žadatel s bonitou poměrně nízkou, ale stále úvěruschopný. 

Schválená žádost o půjčku je pak zveřejněna v seznamu (aukci) žádostí o půjčku. 

K žadateli jsou v nabídce půjček připojeny základní informace – pohlaví, věk, výše a účel půjčky, výše celkových závazků osoby, výše pravidelného příjmu a druh činnosti, ze které příjem pochází (například pracovní poměr na dobu neurčitou). Dále samozřejmě kategorie dle bonity, výše měsíčních splátek, délka půjčky a úrok, se kterým žadatel o půjčku žádá.

Investování dle kategorií

Investice, resp. půjčka žadateli v kategorii F je poměrně riziková. Na druhou stranu je však nutno podotknout, že firma Benefi má své nástroje pro vymáhání hůře dobytných pohledávek. A vzhledem k tomu, že odměnu inkasuje až z reálných splátek, dá se předpokládat, že opravdu rizikové žadatele do systému nepřijme. 

Investor

Lidé, kteří chtějí naopak investovat (půjčit někomu své peníze), nabídnou v systému své peníze tak, že je přiřadí ke konkrétní půjčce, jež byla v systému zveřejněna. Nabídne je do aukce s určitou výší provize pro firmu Benefi. 

Pokud je počet investorů a jejich nabídnutá částka vyšší než částka v žádosti o půjčku, soutěží investoři mezi sebou tím, že nabízejí firmě vyšší provize. Firma pak upřednostní tu investici, u které bude mít nejvyšší podíl ze zisku.

Splácení a inkaso splátek

Žadatel o půjčku získá peníze převodem na svůj účet, jakmile je jeho žádost pokryta dostatečným množstvím investic. Následující měsíc začne splácet na účet firmy Benefi předem stanovenou fixní částku. 

Investor získá své splátky tak, že mu je firma Benefi přepošle na jeho účet, v předem stanovených částkách. Ty se vypočítávají dle výše investice, úrokové míry z půjčky a také dle provizi nabídnuté firmě. 

Investor ani žadatel tedy nemají s procesem realizace půjčky žádné nadbytečné starosti. Vše je zprostředkováváno firmou, která si sráží dohodnuté provize ze splátek. Systém se jeví jako výhodný pro všechny účastníky.

Co se dozvíte příště

Příště vám popíšeme, jak jsme postupovali při prvním investování, co se dělo po naší registraci a jak se nám zadařilo v aukcích půjček. Poslední díl bude věnován splácení – jaké máme nastaveny splátky naší investice, jaký bude celkový zisk a jak splátky reálně chodí.

 

1. díl: Vyzkoušeli jsme pro vás: investice s Benefi. Jak to vůbec funguje?

2. díl: Vyzkoušeli jsme pro vás: investice s Benefi 2. Samotné investování

3. díl: Vyzkoušeli jsme pro vás: investice s Benefi 3. Splátky

Komentáře