Výplata ze studentské brigády je nižší, než jste počítali? Může to být růžovým papírem!

Čtení na 7 minut Publikováno: 30.08.2018
Výplata ze studentské brigády je nižší, než jste počítali? Může to být růžovým papírem!

Dostali jste první výplatu z první studentské brigády, ale částka není tak vysoká, jak jste si doma spočetli vy? Všichni okolo vám tvrdí, že studenti nemusejí odvádět na brigádách daně z příjmu, zdravotní a ani sociální pojištění, ale vaše mzda je prostě o něco snížená? O co a proč? Kdy zaměstnavatel opravdu nic nestrhává? A kdy naopak ano? Lze se ke strženým penězům ještě někdy nějak dostat?

Z každého příjmu se odvádí pojištění a daně, až na několik výjimek

Kdokoliv, kdo není státní pojištěnec, musí ze svého příjmu ze závislé činnosti vždy platit zdravotní a sociální pojištění, k tomu ještě daň z příjmu. Pokud je člověk v ekonomicky aktivním věku (už není student a ještě není důchodce) a pokud není veden v evidenci úřadu práce, musí platit zdravotní pojištění, i když příjem nemá. A ten, kdo podniká, se zdravotnímu pojištění a daním z příjmu také nevyhne.

Úplně jinak jsou na tom státní pojištěnci, tedy děti, studenti, nezaměstnaní, rodiče na rodičovské dovolené anebo důchodci. Ti všichni totiž mají zdravotní pojištění hrazeno státem. A to sociální většinou také. Když si chtějí přivydělat, tak při nižších výdělcích platí pouze daň z příjmu, ovšem i tu jenom někdy.

Přivýdělek? Nejdříve od 15 let, s výjimkou některých činností

Pokud jste ukončili základní školu a je vám alespoň 15 let, můžete směle jít na brigádu. Mladším dětem není přivýdělek povolen (nemají ještě žádnou zodpovědnost – nejsou držiteli občanského průkazu).

Výjimkou tady však jsou umělecké, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti. Těm se podle naší legislativy smí věnovat i žák základní školy. Úplný zákaz pro mládež do 18 let se vztahuje na práci v noci a přesčas, takže na brigádě můžete být maximálně 40 hodin týdně, pouze ve dne.

Co se tedy odvádí z brigádního výdělku studenta?

Odpověď není zcela jednoznačná, protože může nastat více situací. Pojďme se na ně podívat. Smlouva o brigádě se většinou uzavírá jako dohoda o provedení práce (DPP) nebo jako dohoda o pracovní činnosti (DPČ). Jaký je mezi nimi rozdíl?

Dohoda o provedení práce

Dohodu o provedení práce je možné uzavřít maximálně na 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele. Ale můžete mít více dohod u více zaměstnavatelů najednou – tedy můžete chodit třeba na dvě, tři brigády v jednom měsíci, ovšem celkem na maximálně 40 hodin týdně.  

Z DPP se odvádí pouze 15% daň z příjmu, pokud výdělek z ní nepřekročí 10 tisíc korun. Jakmile vyděláte 10 001 Kč, už musíte odvést i zdravotní a sociální pojištění. Tedy ne vy osobně, ale zaměstnavatel. O to se pak sníží celková výplata.

Když máte u zaměstnavatele podepsán růžový papír neboli růžový formulář Prohlášení poplatníka k dani z příjmu, tak zaměstnavatel nebude odvádět ani onu patnáctiprocentní daň z příjmu. A to je ta situace, o které slyšíte všude kolem – že za studentskou brigádu nejsou nikdy žádné odvody ani daně. Podmínkou je právě onen růžový formulář.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Dohoda o pracovní činnosti

Zaměstnavatelé uzavírají dohodu o pracovní činnost s těmi lidmi, kteří u nich bývají zaměstnaní na více měsíců v roce, ale jen na část úvazku. Při výdělku nad 2.500 Kč měsíčně jsou odvody stejné jako z běžného platu, tedy zdravotní pojištění, sociální pojištění a také daň z příjmu.

Pokud máte u tohoto zaměstnavatele podepsáno růžové prohlášení, bude odvádět daň z příjmu pouze v momentě, kdy tato daň překročí částku 2.405 Kč (sleva na poplatníka je 2070 Kč měsíčně, k tomu sleva na studenta dalších 335 Kč měsíčně).

Dohoda o pracovní činnosti může suplovat klasickou pracovní smlouvu tam, kde zaměstnavatel nechce být svázán přísnějšími podmínkami zákoníku práce, které plynou právě z pracovní smlouvy. Na dohodu o pracovní činnosti se totiž většinou nevztahuje výpovědní lhůty, ale ani dovolená.

Pravidla růžového formuláře

Jak už jsme mínili, růžový formulář s názvem Prohlášení poplatníka k dani z příjmu umožňuje neplatit daň z příjmu z brigády. Ale pozor, můžete jej mít podepsaný každý měsíc jen u jednoho zaměstnavatele. Pokud tedy pracujete na více brigádách najednou, bude růžové prohlášení zajišťovat nulové odvody jen u jedné brigády. Z těch dalších vám zaměstnavatel odvede klasickou 15 procentní daň.

Je možné daň z příjmu získat zpět?

Pokud jste pracovali na DPP na více místech najednou a zaměstnavatelé odvedli daň z příjmu, můžete následující rok v termínu od ledna do konce března podat daňové přiznání, na jehož základně vám bude vrácena veškerá daň z příjmu, a to až do výše 2.405 Kč za každý měsíc.

Stejně budete postupovat i v případě, kdy jste pracovali sice u jednoho zaměstnavatele, ale nedodali jste mu ono růžové prohlášení, respektive on vám je nedal k podpisu. Většinou je to totiž zaměstnavatel, kdo iniciuje podpis tohoto formuláře.

Daň z příjmu se vám bude po podání daňového přiznání vracet i v tom případě, kdy výdělek na DPP přesáhl 10 tisíc korun za měsíc, nebo na DPČ 2.500 korun za měsíc a zaměstnavatel odváděl i zdravotní a sociální pojištění. Ale pozor, odvody na pojistné se nevracejí. Pouze daň z příjmu.

Pokud však nepodáte daňové přiznání, nic zpět nedostanete. Na podání daňového přiznání máte maximálně tři roky o doby, co jste byli na brigádě, za kterou chcete daň vrátit. Později nárok na vrácení daně z příjmu propadá.