Výhodnější penzijko? I takové jsou plány ministerstva financí

Čtení na 5 minut Publikováno: 12.09.2019
Výhodnější penzijko? I takové jsou plány ministerstva financí

Ministerstvo financí ukázalo, že si plně uvědomuje budoucí potíže se zajištěním dostatečně vysokého důchodu všem penzistům. Těch totiž bude přibývat. A ekonomicky aktivních lidí zase ubývat, alespoň podle současného vývoje demografické křivky u nás. Dosavadní přiliv pracovníků ze zahraničí u nás totiž doposud nemá zásadní vliv. A tak se chystají plány na zvýhodnění penzijního spoření nebo dalších podobně dlouhodobých spořicích a investičních produktů, včetně těch ze skupiny s odvážnější strategií investování, abychom měli na důchod i něco „bokem“.

Na důchod stále spoříme málo

I přes to, že se dožíváme my Češi stále vyššího věku, spoříme si na důchod nedostatečně. I proto se ministerstvo financí rozhodlo motivovat k „dostatečnému finančnímu zajištění“, protože státní důchod k důstojnému stáří zkrátka nestačí.

V plánu může být jak zvýšení státního příspěvku, tak také rozšíření daňových úlev i pro jiné formy dlouhodobého spoření či investic sloužících k zajištění na stáří. Ministerstvo poslalo k veřejné konzultaci text, kde v úvodu k tomuto záměru zdůraznilo, že: „Na finančním trhu se nabízí řada produktů s dlouhodobým investičním horizontem, které jsou vhodné ke kumulaci majetku jako zaopatření na stáří, státem daňově podporované jsou ale pouze některé.

Koncepce rozvoje kapitálového trhu

Výše zmíněné plány jsou součástí širší Koncepce rozvoje kapitálového trhu (Poznámka redakce: odkaz směřuje na soubor .pdf), kterou Ministerstvo financí obhájilo na jednáních vlády a kterou vláda v březnu schválila. Odborná veřejnost se nyní může vyjádřit k plánu, který vám níže nastíníme. Ke změnám, pokud by byly schváleny, dojde nejdříve v roce 2021.

Navýšení státního příspěvku

Kdo si bude spořit více než 1 000 Kč měsíčně, by měl podle tohoto plánu dostat i vyšší státní příspěvek. Jsou navrženy dva intervaly, ve kterých se bude příspěvek realizovat. 

U prvního je horní strop, na který se bude přispívat, 2 999 Kč měsíční úložky. Nyní je příspěvek 230 Kč, nově by mělo v tomto intervalu přibýt ještě 15 procent z částky nad 1 000 Kč, tedy maximálně 299,85 Kč navíc, dohromady 529,85 Kč. Ale pozor, do této hranice nebude možné odečíst si placené příspěvky z daní (což je také 15 %). Takže nula od nuly pojde?

V druhém intervalu, tedy od 3 000 Kč měsíčně, dostane účastník penzijního spoření rovnou celých 530 Kč. A k tomu si bude moci odečíst z daní to, co doposud, tedy celou dosavadní daňovou úlevu. Tady už o zlepšení podpory ze strany státu hovořit lze. 

Horní hranice odpočtu na 48 000 Kč

Horní hranice pro odečtení od základu daně by se mohla až zdvojnásobit. Ze současných 24 000 korun za rok by to mohlo být 48 000 korun ta rok. Tedy z odpočtu 3 600 Kč ročně je to až 7 200 Kč odpočtu z daní z příjmů za rok. A to dokonce i za jiný dlouhodobý spořicí nebo investiční produkt, než je jen penzijko.

Ale pozor, chystá se společná hranice pro životko a penzijko

Ministerstvo financí však zvažuje, že sloučí dosavadních limity pro penzijní spoření a životní pojištění. Zatímco doteď se limit 24 000 korun počítá u každého z těchto produktů zvlášť, do kupy tedy již nyní můžete odečíst 48 000 Kč, nově by existovala společná hranice 48 000 korun - a záleželo by na každém člověku, jak by ji v praxi využil. Takže zase zůstáváme na stejném (finančním limitem).

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Dlouhodobé investice

Daňové úlevy by se měly však rozšířit i jiné produkty, než je jen penzijní spoření a životní pojištění. Stále však zůstane v platnosti nově plánovaná společná hranice maximálního odpočtu ze základu daně, a tím bude 48 000 Kč. A bude na lidech, jak si celou hranici využijí, na jakých produktech.

K penzijku a životku budou moci lidé přidat ještě i jiné formy spoření či investic. Ovšem pozor, i zde bude platit podmínka 60+60, tedy že by smlouvu jednak nešlo vypovědět dřív než v 60 letech věku občana, ale zároveň ne dřív než 60 měsíců (5 let) od založení (podrobněji viz naše malé slovníky pojištění). 

Co jsou podle názorů Ministerstva financí další produkty, na které se daňové úlevy pravděpodobně rozšíří? Jde o podílové investiční fondy, jednotlivé akcie či dluhopisy, ale třeba také na termínované vklady v bankách. I zaměstnavatelé budou moci zaměstnancům přispívat na tyto druhy úspor nebo investic, čerpat z nich své daňové úlevy, a to až 50 000 Kč ročně.

Už by se nedanily průběžné výnosy

Ministerstvo financí u těchto produktů, na které by se zvýhodnění rozšířilo, počítá s tím, že by se nedanily průběžné výnosy, ale samotné vklady by z daní odečítat nešly. Při porušení pravidla 60+60 by pak klient musel daňová zvýhodnění doplácet stejně, jako je tomu doposud.

Účet dlouhodobých investic

Kvůli pravidlu 60+60 je nutné zajistit si přehled nad jeho dodržováním. I proto se stát chystá připravit pro občany tzv. Účet dlouhodobých investic, případně Osobní účet dlouhodobých investic, pod který by sjednotil všechny produkty, ze kterých lze čerpat daňové úlevy. 

Navíc by díky sjednocení bylo pro občany možné chovat se na kapitálovém trhu pružněji než doposud. Jinými slovy přelévat peníze mezi jednotlivými produkty, aniž by bylo porušeno pravidlo 60+60. Například výnos z prodeje akcií uložit do nemovitostního fondu apod. 

Účet dlouhodobých investic by klientovi mohla vést banka, obchodník s cennými papíry nebo investiční společnost, každému klientovi jeden. Jde o model, který funguje i v západních zemích a který České republice doporučuje i Světová banka. 

Odvážnější penzijko

Stát plánuje i možnost dodání možnosti penzijním fondům, aby se chovaly ještě odvážněji, než mají doposud doporučeno u dynamických strategií. Tedy by investovaly nejenom do akcií a dluhopisů, ale také do tzv. private equity fondů. 

To nese možnost dosáhnout vyššího zhodnocení, nutno však počítat i s vyšším rizikem. A také s vyššími poplatky, které by nebyly tolik regulované jako u dosavadních dynamických fondů. Správa rizikovějšího portfolia je totiž přece jen náročnější.

Příspěvek nově skončí již s výplatou důchodu

Důchodci mohou dnes pobírat starobní důchod, ale zároveň si spořit v penzijním spoření a dostávat k tomu příspěvek od státu. Nově by příspěvek přestal být vyplácen zároveň s počátkem výplaty starobního důchodu. Výjimku mohou získat ti důchodci, kteří budou stále ještě pracovat.

Komentáře