Ve zrušeném druhém pilíři stále zůstávají peníze klientů

Datum publikování: 14.11.2016
Ve zrušeném druhém pilíři stále zůstávají peníze klientů

Do konečného termínu, tedy do 30. září 2016 si o převod peněz ze zrušeného druhého penzijního pilíře nepožádalo pět procent z celkových cirka 83 tisíc klientů. Dostanou se k nim i bez žádosti.

II. pilíř dlouho nevydržel

Druhý pilíř penzijního spoření byl pokusem podpořit spoření občanů na své budoucí důchody. Byl přijat narychlo, bez nutného politického i společenského konsenzu, a proto netrvalo dlouho a byl další vládou zrušen.

Druhý penzijní pilíř byl založen k prvnímu lednu 2013 a měl být trvale otevřen ke vstupu pro všechny lidi mladší 35 let. Lidé starší do něj mohli vstoupit pouze do konce června roku 2013. 

K jeho zrušení došlo dle platné legislativy k 1. 1. 2016, respektive ke konci roku předcházejícího.

Jak II. pilíř fungoval?

Se vstupem do druhého pilíře začali lidé do průběžného důchodového systému (I. pilíře) odvádět ze svého vyměřovacího základu o tři procenta nižší odvod. Tato tři procenta pak museli investovat u zvolené penzijní společnosti a navíc k nim přidat další dvě procenta ze svého příjmu.

Dohromady tedy měsíčně pět procent vyměřovacího základu, který v penzijní společnosti putoval na zvolený spořící program, jenž byl buď vyvážený, nebo dynamický, popřípadě konzervativní.

Proč byl nakonec zrušen?

Důvodů bylo hned několik. 

Podle Asociace penzijních společností ČR nedokázala vláda občanům výhody 2. pilíře dobře vysvětlit.

Průběžný systém byl druhým pilířem „ochuzen“ o další tři procenta, zhodnocení finančních prostředků nebylo ani minimálně garantované a byly velké pochybnosti ohledně dědických řízení v případech, kdy klient zemře dříve, než si vybere tzv. doživotní penzi nebo penzi dvacetiletou. 

Systém podle průzkumů veřejného mínění budil u veřejnosti dojem, že jde o dobrý obchod – ale pouze pro penzijní společnosti.
Tehdejší opozice deklarovala, že pilíř zruší, jakmile se dostane k moci. Na tom si postavila předvolební kampaň a v tomto případě slib přivedla ke zdárnému dodržení.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Vložené prostředky putují zpět ke svým majitelům

Klienti, kteří si založili II. pilíř, mohli do konce září tohoto roku požádat o převod svých prostředků. Do konce této lhůty to stihlo cca 95% z nich.

Během října penzijní společnosti nastavily tolerantní lhůtu, kdy dovolili zbylým klientům požádat o své prostředky i se zpožděním. Pro vyplacení svých finančních prostředků si klienti mohli vybrat převod na bankovní účet, převod do III. pilíře, případně výplatu složenkou, tedy v hotovosti.

K prvnímu vyplácení došlo 17. října, od té doby penzijní společnosti ve výplatách pokračují, musejí to zvládnout do konce roku 2016.

Byli jste účastníci zrušeného II. pilíře a zapomněli jste požádat o převod svých peněz?

Nic se neděje, nepřijdete o ně. Jen se k nim dostanete až v příštím roce, prostřednictvím finančních úřadů. Penzijní společnosti mají zákonnou povinnost převést prostředky klientů, kteří si o výplatu nepožádali, na jejich daňové účty. 

Finanční úřady s nimi budou pracovat jako s daňovými přeplatky. Po zaúčtování daňových přiznání v roce 2017 je pošlou dotčeným lidem na účty v daňových přiznáních uvedené. O své prostředky přijdou pouze ti, kdo mají daňové nedoplatky – konkrétní částky nedoplatků finanční úřady od konečné výplaty mohou odečíst. 

III. pilíř je teď atraktivnější

Jako reakci na zájem o další doplňkové penzijní spoření s podporou státu zavedla vláda do III. pilíře změny. Těmi jsou například:

  • zrušení minimálního věku pro účast, spořit lze nyní již i dětem, v plnoletosti si děti budou moci jednou vybrat třetinu svých naspořených peněz a ve spoření nadále pokračovat;
  • možnost vybrat peníze ještě před důchodem – konkrétně v šedesáti letech;
  • zvýšení daňového zvýhodnění pro ty, kteří si budou spořit více než 2 tisíce měsíčně;
  • navýšení částky, kterou může přispívat zaměstnavatel;
  • zrušení daně z příjmu, pokud bude penze vyplácena alespoň deset let;

Stouply však poplatky za správu. Výše zmíněné výhody navíc nebudou platit u všech penzijních fondů, některé – tzv. nové nemohou všechny výhody uplatnit.

Komentáře