V Česku je další banka, ryze česká

Čtení na 5 minut Publikováno: 24.01.2019
V Česku je další banka, ryze česká

Moravský peněžní ústav na třetí pokus prošel licenčním řízením České národní banky a před několika dny se stal bankou. Do té doby fungoval jako spořitelní družstvo, jedno z nejúspěšnějších. V současnosti vystupuje pod názvem MPU banka, ale má v plánu název změnit. Ve hře je pět variant.

Dvacet let práce

Generální ředitel Moravského peněžního ústavu Radomír Lapčík sdělil médiím, že přeměna na banku je v podstatě završením dvacetiletého pracovního úsilí Moravského peněžního ústavu: „Udělení bankovní licence vnímáme jako úspěšné završení našeho dvacetiletého úsilí. Naším cílem je vybudovat ryze českou banku.

Spořitelní družstvo žádalo o získání licence v době, když mělo více než deset tisíc klientů. To je jeden z nejvyšších počtů klientů kampeliček v České republice.  Bilanční suma Moravského peněžního ústavu je celkově 9,6 miliardy korun, kdy depozita dosahují 7,4 miliardy korun. Pro posuzování nároku na licenci je důležitý i kapitál, ten dosahuje 1,7 miliardy korun.

Služby kampeličky byly poměrně široké

Doposud nabízel Moravský peněžní ústav běžné a vkladové účty, úvěrové produkty, služby v oblasti platebního styku a internetové bankovnictví. S bankou si tedy v posledních letech už moc nezadal. Portfolio úvěrů se zde podařilo vyčistit, a tak licenci banky už v podstatě nic nebránilo.

Služby mohly být doposud využívány jak běžnými spotřebiteli, tak drobnými podnikateli nebo menšími firmami. Moravský peněžní ústav byl kampeličkou (nyní bankou) založenou ve Zlíně. Pobočky jsou zatím ve Zlíně, v Brně a jedna i v Praze.

Tři licenční pokusy

Moravský peněžní ústav už v podstatě věděl, do čeho s žádostí o transformaci na banku jde. Poprvé se totiž o získání licence pokusil v roce 2012. Podruhé o několik let později, v obou případech žádost o licenci stáhl sám po té, co konzultacemi s bankéři České národní banky narazil na nedostatky ve své správě a zejména úvěrovém portfoliu. O druhém licenčním řízení Moravského peněžního ústavu jsme vás informovali v našem magazínu.

Stejným těžkostem nyní čelí třeba i Československé úvěrní družstvo (dříve Akcenta). Všeobecně se jeho přeměna na banku také očekává, ale bude to běh ještě na několik let. Moravský peněžní ústav uspěl dříve, před několika dny se stal 48. bankou působící na českém trhu (když počítáme i pobočky zahraničních bank).

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

S čím přijde nová banka?

Odpověď na tuto otázku zatím ještě jasná není. I zástupci nově vzniklé banky komentují přerod na banku jako náročný proces, který chce jednak čas a jednak souhlas valné hromady. Ani budoucí služby banky zatím známé nejsou.

Ředitel marketingu Moravského peněžního ústavu Marcel Schmid se vyjádřil k budoucím službám nové banky s rezervou: „S ohledem na aktuální stav, kdy řešíme veškeré náležitosti týkající se transformace na banku, budeme mít bližší informace ke službám, produktům a veškerým klientským podmínkám později v únoru 2019. Stejně tak rozhodneme o případném novém názvu banky.

Jak se bude banka vůbec jmenovat?

Nyní vystupuje bývalý Moravský peněžní ústav pod jménem MPU banka. Již si však nechal zaregistrovat celkem pět názvů, ze kterých se bude postupně vybírat. Návrhy zveřejnil, jsou tyto: Trinity bank, Q Bank, Moravská spořitelna, MPU banka a Redbank.

Výsledek výběru a také portfolio služeb nové banky bude známo až okolo 20. února, po valné hromadě. Marcel Schmid také upozorňuje, že bez valné hromady se nic rozhodnout nedá: „Požádat o zaregistrování názvu může nejen naše společnost, ale i subjekt, který tím pověříme. O novém názvu je předčasné spekulovat i proto, že rozhodnutí bude předmětem valné hromady, která se teprve uskuteční.

Co se stalo s družstevníky?

Moravský peněžní ústav byl spořitelním družstvem, takže všech jeho deset tisíc klientů muselo být členy družstva a mít zakoupen členský podíl. Co se s nimi stalo po transformaci družstva na banku? Jsou z nich akcionáři, akcie teď vlastní v hodnotě původního členského podílu.

Akcie si mohou ponechat, ale mohou je i prodat. V současnosti jsou největšími akcionáři MPU banky MPU Investorská, a. s., která drží 11,65 procenta akcií. A pak je to SAB Financial Investments, a. s. s podílem 9,81 procenta akcií nové české banky, jejíž název se dozvíme cirka za měsíc.

 

Komentáře