Úvěr, třeba na bydlení, si stále můžeme vzít i od obce

Datum publikování: 27.03.2017
Úvěr, třeba na bydlení, si stále můžeme vzít i od obce

Obec je jednou z institucí, která byla a je oprávněna poskytovat svým občanům účelové úvěry. Toto oprávnění nijak zásadně nezměnil ani nový zákon o spotřebitelských úvěrech. Respektive, možná by změnil, ale Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo financí a Česká národní banka pracují na tvorbě pravidel, která obcím zaručí možnost i dalšího poskytování úvěrů bez vynucených velkých změn.

Kdo může dostat úvěr od obce?

V podstatě každý, kdo si o něj zažádá. Ale zase tak jednoduché to není. Obec musí dbát nejen veřejného blaha, respektive potřeb veřejnosti, ale musí být i dobrým hospodářem. Každá obec má schválený program svého rozvoje a úvěry poskytuje v souladu s tímto programem.

O úvěru rozhoduje celé zastupitelstvo

Rozhodnutí o poskytnutí úvěru je podle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vyhrazenou pravomocí zastupitelstva obce. Rozhodnutí o úvěru je vždy vázáno na souhlas (schválení) zastupitelstva obce (konkrétně dle § 41 odst. 2 obecního zřízení). Pokud není úvěr schválen zastupitelstvem, nesmí jej obec poskytnout.

Úvěr musí pomoci ke zlepšení života v obci

Co to znamená? Pomocí úvěru od obce musí být zafinancována taková aktivita, která nějakým způsobem pomůže obyvatelům obce, například v tíživé situaci.

Takže o úvěr od obce může zažádat například občan obce, který má svou nemovitost ve stavu, který vyžaduje rekonstrukci, ale na běžnou hypotéku od banky nedosáhne, případně by pro něj byla moc drahá.

Dalším příkladem jsou úvěry na opravu památkově chráněných objektů, které jsou v majetku fyzických osob. Opravy památkově chráněných objektů bývají poměrně nákladné (vyžadují specifické materiály i postupy), ale jsou v zájmu obce. Jednak pomáhají udržovat kulturní dědictví, jednak mohou zvyšovat turistický ruch, a díky tomu i ekonomickou činnost v obci.

Obec ale může půjčit peníze třeba i na zdravotní pomůcky lidem s hendikepem, případně pomáhat svým občanům, kteří jsou ve finanční nouzi bez vlastního přičinění (otec dítěte neplatí alimenty, invalidita následkem nehody atd.).

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Nový zákon o spotřebitelském úvěru vnesl do obecních úvěrů zmatek

Přestože zákon o spotřebitelském úvěru vyjmenovává, kteří poskytovatelé úvěrů nejsou jeho zněním dotčeni, je nově úvěr na bydlení spojený se zástavním právem obecně označen jako úvěr spotřebitelský. A na ten se zákon vztahuje. Tato skutečnost vyvolala na Ministerstvu financí dojem, že nová právní úprava může mít dopad do praxe měst a obcí, které poskytují svým občanům půjčky a úvěry např. na rekonstrukce jejich obydlí.

Proto spolu začaly jednat Ministerstvo financí, Svaz měst a obcí a také Česká národní banka. Instituce se shodly na následujícím závěru:

Úvěr od obce musí být bezúročný nebo za nižší úrok, než je na trhu

Svaz měst a obcí se dle svého prohlášení shodl s Ministerstvem financí na tom, že na úvěry obcí jejich občanům bude možné „aplikovat ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) resp. odstavce 2 zákona o spotřebitelském úvěru“.  Za stěžejní podmínku považují tyto instituce bezúročnost úvěru, případně úrok nižší než tržní. Dále musí být poskytování úvěru obcí upraveno právním předpisem obce (nařízením, obecně závaznou vyhláškou). Souhlas zastupitelstva zůstává podmínkou i nadále.

Metodika se připravuje

Aby se obce nedostaly do situace, kdy by čelily sankcím za nesplnění podmínek pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů, vypracovávají nyní Svaz města a obcí, MF a ČNB metodiku, jak postupovat. Při splnění výše uvedených podmínek se pak na obce při poskytování úvěru svým občanům bude vztahovat minimum povinností (v porovnání s jinými poskytovateli úvěrů).

V metodice bude vypracován zejména výpočet úrokové sazby, tak aby byla naplněna podmínka výhodnosti úvěru.

Obce mohou půjčovat i bez metodiky

Než bude metodika hotová, měly by obce poskytovat pouze úvěry bezúročné. Je to sice prozatím poměrně velké omezení obecní pomoci potřebným, ale obce jistě najdou vůli i k bezúročným půjčkám, zejména v tíživých situacích svých občanů, do kterých se dostali bez vlastního přičinění.

Komentáře