Ústavní soud posílil pozici dlužníků vůči úvěrovým firmám

Čtení na 5 minut Publikováno: 30.07.2019
Ústavní soud posílil pozici dlužníků vůči úvěrovým firmám

Ústavní soud, který sídlí v Brně, posílil svým nálezem ze začátku června pozici dlužníků vůči úvěrovým firmám. Mimo jiné prohlásil, že nesplácení kvůli předluženosti nebo například pasivita na straně dlužníka nejsou automaticky v rozporu s dobrými mravy, nebo čistě dlužníkovým prohřeškem. Zdůraznil totiž, že firmy poskytující úvěry mají vždy povinnost prověřovat spotřebitelovu schopnost splatit úvěr. Pokud to nezvládnou, jde část viny za nimi.

Předlužení může nastat zcela nevinně

Někteří dlužníci jsou sice předem vypočítaví, takže když si berou půjčku, dopředu vědí, že splácet nebudou, protože se řídí heslem: „hloupý kdo dává, hloupější kdo nebere“. Jenže do této skupiny patří minimum českých dlužníků, kteří se dostali do předlužení.

Ostatní, kteří tvoří většinu, jsou utopení v dluzích zcela nevinně. Do stavu neschopnosti splácet se dostali například úrazem, nemocí, nezaviněnou ztrátou zaměstnání nebo po narození dítěte, protože si předem nedokázali propočítat zvýšené náklady na dítě a zároveň snížený příjem toho, kdo zůstává s dítětem doma.

„Poskytnutí půjčky je vždy dvojstranný smluvní vztah. Je věcí obou smluvních stran, aby si zvážily všechny okolnosti výhodnosti tohoto vztahu, aby třeba zvážily bonitu klienta ze strany věřitele,“ okomentoval smýšlení Ústavního soudu soudní zpravodaj Vojtěch Šimíček.

Ústavní soud potvrdil neplatnost rozhodčích doložek bez uvedení konkrétního rozhodce

Ústavní soud řešil konkrétní případ manželů, kteří si půjčili 150 tisíc korun od společnosti Essox, ale z nezaviněných důvodů je nezvládli splácet. Společnost chtěla použít rozhodčí doložku uvedenou ve smlouvě, jenže v ní chyběl konkrétní rozhodce. A to je podle legislativy z doby, kdy onu doložku chtěla firma použít, neplatný krok. 

Manželé dali svůj případ k Městskému soudu v Praze, a postupně se dostal až k soudu Ústavnímu. Zde bylo potvrzeno, že doložka opravdu byla neplatná, právě proto, že v ní chyběl konkrétní rozhodce. 

Podle Šimíčka se vzhledem k velikosti společnosti Essox, která v době uzavírání úvěrové smlouvy patřila k největším na trhu, nedá předpokládat, že by společnost nebyla seznámená s takto důležitým prvkem právního řádu České republiky, když se navíc natolik dotýkal jejího podnikání a také když byl široce diskutován v odborných médiích. I proto soud nebral v potaz obhajobu společnosti, že o neplatnosti rozhodčí doložky nevěděla, a tak ji proti předluženým manželům použila.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

A proč zrovna Ústavní soud?

Možná vás napadá, proč takový případ řešil zrovna Ústavní soud. Důvod je jednoduchý: společnost Essox se totiž dopustila zneužití práva postaveného na protiústavním postupu. Podle soudu vědomě podala rozhodčí žalobu po datu, kdy již nebyly rozhodčí doložky bez uvedení konkrétního rozhodce platné.

Společnost Essox se k rozhodnutí vyjádřila velmi odtažitě: „Dnešní rozhodnutí hodnotí historickou událost, která nemá nic společného s dnešní úvěrovou praxí na českém trhu. Rozhodnutí se týká smlouvy, která byla uzavřena před 11 lety. Ačkoli v té době neexistovala právní úprava, která by vyžadovala jakékoli prověření schopnosti klienta splácet úvěr, byli již podle něj tehdy klienti společnosti řádně posouzeni na základě tehdejší nejlepší praxe. Essox byl již v roce 1999 zakládajícím členem sdružení Solus, protože měl vždy zájem prověřovat platební historii klienta i bez zákonné povinnosti,“ řekl po přečtení rozsudku mediální zástupce společnosti Essox Miroslav Beneš. Společnost se tím distancovala od své historické praxe. 

Neprověřování schopnosti splácet už se úvěrovým společnostem nevyplatí

V časech minulých nebyla povinnost prověřovat klientovu bonitu, nyní je však situace opačná. Povinnost zkoumat klientovu bonitu je dána přímo v zákoně o spotřebitelském úvěru. Jen zde není stanoven konkrétní postup

Proto menší půjčky mohou být poskytovány i bez nahlížení do registru, protože schopnost jejich splacení se dá automaticky předpokládat. V případě větších půjček je vynechání prověření v registrech nebo jiný způsob vzetí prověření bonity na lehkou váhu považován za chybu a prohřešek úvěrové společnosti, nikoliv klienta a dlužníka. Úvěrová smlouva se totiž stává od počátku neplatnou.