Úřední záležitosti vyřídíte z internetového bankovnictví

Čtení na 5 minut Publikováno: 17.09.2019
Úřední záležitosti vyřídíte z internetového bankovnictví

Otevřené bankovnictví brzy nabude dalších schopností a rozšíří naše možnosti a pohodlí o novou, tentokráte úřední dimenzi. Již brzy bude možné použít pro úřední záležitosti přihlašovací údaje z internetového bankovnictví vaší banky. Vítejte ve světě Otevřeného bankovnictví podle směrnice PSD2.

Národní bod

Stát již pokročil v oblasti elektronizace veřejné správy a připravil tzv. Národní bod. Jde o elektronickou identifikaci občana na jednom místě a pro všechny zúčastněné úřady. Ta je umožněná zákonem o elektronické identifikaci, který vytvořil tzv. NIA (Národní bod pro identifikaci a autentizaci). 

Do systému se dostanete přes portál eidentita.cz, a to už od 1. 7. 2018. Nyní využijete národní bod pro komunikaci s Českou správou sociálního zabezpečení, s Portálem veřejné správy (Portál občana), s Finanční správou České republiky, s některými zdravotními pojišťovnami, připojíte na něj datovou schránku, a funguje tu například i eRecept. 

Spousta služeb z jednoho místa

Národní bod čerpá informace z řady autorizovaných registrů a zaručuje vaši identifikaci pro všechny zúčastněné registry, a to najednou, z jednoho místa. Skrze něj pak můžete využívat služby napojených institucí. Ale to není vše. Skrze mezinárodní bránu pak můžete vyřizovat i záležitosti týkající se napojených institucí v rámci EU. 

Pak je tu navazující projekt otevřeného bankovnictví, kterým je SONIA

Bankovnictví se do národního bodu chystá také připojit. Dolaďují se poslední detaily. SONIA je projekt, který má sloužit k tomu, aby vám jakožto klientovi banky usnadnil vyřizování záležitostí na úřadech i v soukromých společnostech. Veřejnosti jej představil Filip Hanzlik, náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace (ČBA) a vedoucí projektu SONIA za ČBA.

Podle ČBA bude brzy možné vyřídit úřední i soukromé záležitosti elektronickou formou právě přes internetové bankovnictví. Například můžete podle plánů ČBA v budoucnu z jednoho přihlášení vidět, kolik vám zbývá řidičských bodů, hned byste mohli zaplatit poplatek za odpady, přehlásit si energie k jinému dodavateli, vyřešit doplatek na pojistném na zdravotní pojištění a podobně.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Bankovní identita?

K tomu, aby projekt SONIA mohl začít fungovat, potřebujeme zavést tzv. elektronickou identitu, jinými slovy rozšířený digitální doklad totožnosti. Ten by sloužil právě ke komunikaci se státními úřady a soukromými poskytovateli služeb, u kterých je identifikace klienta nutná.

Možností rozšířené identity v elektronickém světě je bankovní identita ze systému otevřeného bankovnictví, založeného na propojeném klasickém online bankovnictví. Jde však zatím jen o jeden z návrhů, kterou identitu pro projekt SONIA zvolit.

Banky by pro možnost být součástí projektu SOINIA musely získat speciální akreditaci. Banka by pak přidělovala BankID, tedy bankovní identitu, za kterou projekt SONIA stojí. A pak už byste se přihlásili jen do internetového bankovnictví, tím byste ovšem již byli přihlášeni do celého projektu SONIA, tedy i do národního bodu. 

Ovšem pouze za předpokladu, že v bankovnictví dáte souhlas k využití vašich dat třetími stranami. O použití identity totiž vždy budete rozhodovat vy, což je základní myšlenka směrnice PSD2. Využívání těchto služeb by mělo být bezplatné. Platit totiž budou soukromí poskytovatelé služeb, tedy mobilní operátoři, dodavatelé energií, banky, pojišťovny, apod., nikoliv občané.

Komentáře