Třetí vlně úvěrů COVID už nic nebrání, nájemné čeká na notifikaci

author Lenka Rutteová Čtení na 5 minut Publikováno: 04.06.2020
Třetí vlně úvěrů COVID už nic nebrání, nájemné čeká na notifikaci

Všichni živnostníci a podnikatelé, kteří mají své provozovny v komerčních prostorách a platí z nich nájmy, si snad brzy budou moci požádat o příspěvek státu na nájem, ve výši jedné poloviny nájemného. Program byl vládou nedávno schválen a čeká na notifikaci Evropské komise, aby mohl být realizován. EK již notifikovala třetí vlnu úvěrů COVID, vláda ji coby další program podpory podnikatelům schválila neprodleně po obdržení kladného stanoviska Evropské komise.

Podnikatelé zaplatí jen 20 % z běžného nájmu

Vládou schválená podpora podnikatelů v oblasti nájemného má podobu padesátiprocentního doplatku komerčního nájmu ze strany státu a třicetiprocentního doplatku ze strany majitele komerční prostory. Na samotného podnikatele pak zbude jen dvacetiprocentní výše původního nájmu.

Pokud však majitel pronajímaných prostor nesleví oněch 30 % z původní ceny, příspěvek státu se konat nebude. To je hlavní podmínka programu, u kterého se (velmi správně) předpokládá, že pronajímatelé komerčních prostor jsou na tom finančně natolik dobře, že slevu 30 % z nájemného po dobu tří měsíců rozhodně unesou bez ohrožení jejich finančního zdraví.

Navíc je nutné si uvědomit, že podpora v oblasti nájemného míří k pronajímatelům. Díky pomoci vlády totiž živnostníci a majitelé menších firem budou schopni nájemné doplatit, nebudou nuceni skončit, pronajímatelé se svých peněz dočkají v brzkém termínu, navíc jim nájmy budou sypat i v budoucnu, protože jejich nájemci budou moci i nadále podnikat.

Není proto divu, že s potěšením tuto podporu přivítala například Asociace nákupních center, i když podle slov Jana Kubíčka, předsedy českého výboru Asociace, sama nákupní centra své nájemce podporují: „Naší snahou je dlouhodobý rozvoj celého sektoru maloobchodu, proto jsme se rozhodli obchodníky podpořit a hodláme v tom pokračovat i nadále".

Podpora v podobě proplacení poloviny nájmů má i další podmínky

Program podpory podnikatelů v podobě doplacení poloviny nájemného byl schválen na tři měsíce, a to od 1. dubna do 30. června 2020. I tento program je (stejně jako například ošetřovné pro OSVČ a malé s.r.o.) v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, a tak se na jeho stránkách bude o dotaci žádat. Prozatím se čeká na notifikaci ze strany Evropské komise.

Platit bude program od 1. dubna, ale zase jsme ho prodloužili až do 30. června, i když se třeba ty prodejny otevřou už na konci května, a to z toho důvodu, aby se to dobře počítalo, aby to bylo přehledné, aby to bylo jasné," sdělil na tiskové konferenci ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Součástí žádosti bude nájemní smlouva, dále dodatek ke smlouvě, ve kterém se pronajímatel zaváže ke slevě 30 procent z původního nájemného. Navíc žadatel bude muset prokázat (například výpisem z účtu), v jaké výši platil nájemné před koronavirovou krizí.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Kdo na příspěvek k nájmu nedosáhne?

Celkem logicky jsou nastaveny vyloučené skupiny OSVČ a podnikatelů, kteří nemohou příspěvek na nájem získat. Jsou to ti, kdo:

  • nemuseli zavřít své provozovny vlivem opatření proti šíření pandemie a ani provoz omezit,
  • čerpali na výdaje za nájem jinou podporu. Ošetřovné nebo kompenzační bonus by se za jinou podporu počítat neměly,
  • kterým prostory pronajímá spřízněná (právnická) osoba. „Nemůže se jednat třeba o spřátelené subjekty ve smyslu právnických vazeb, ve smyslu statutárních vazeb, nemůže se jednat o firmu, která je přímo či nepřímo ovládána, anebo osobu, která má k tomu příjemci nějaký finanční podíl, případně je to osoba, která má nějaký významnější vliv na ten podíl u příjemce, nemůže se jednat ani o sesterské subjekty," vyjmenoval na tiskové konferenci další podmínky Havlíček.

Podle předběžných odhadů by na příspěvek k nájmům mělo dosáhnout 150 tisíc až 200 tisíc živnostníků a majitelů malých a středních firem, celkově jsou vyčleněny prostředky do výše cirka pěti miliard korun.

COVID III už se může rozjet naplno

Na rozdíl od podpory nájemného získal program záruk při komerčním úvěrování COVID III již svou evropskou notifikaci, a tak může být realizován. Jde o záruky za komerční úvěry u komerčních bank, kdy vláda na záruky vyčlenila 150 miliard korun, celkové ručení se může vyšplhat až na objem 500 miliard korun, pomoc by mělo získat až 150.000 podnikatelů. Záruku poskytne Českomoravská záruční a rozvojová banka, úvěry nabídnou komerční banky.

Konkrétní podmínky jsou nastaveny tak, že:

  • živnostníci a malé podniky do 250 zaměstnanců budou mít nárok na záruku ve výši až 90 procent komerčního úvěru,
  • firmy s 251 – 500 pracovníky získají záruku do výše 80 procent komerčního úvěru.
  • délka ručení je nastavena na tři roky,
  • maximální výše zaručeného úvěru může být 50 milionů korun, minimum v obecných podmínkách nastaveno není,
  • platnost programu však ano, a to od 18. 5. 2020 do 30. 6. 2024.

Jak si COVID III vyřídit a na co se může použít?

Cílem podpory jsou provozní výdaje. Podnikatel nesmí použít tyto peníze na refinancování dříve uzavřených půjček. Splatit úvěr nebude možné dříve než po 1. lednu roku 2021. Firmy navíc musejí souhlasit se zveřejněním skutečného majitele.

Úvěry si budou podnikatelé vyřizovat přímo ve své bance a musejí se bohužel připravit na poplatky za vyřízení půjčky, protože takovou příležitost k rýžování si banky pravděpodobně nenechají ujít. „Stát dává hlavní benefit v devadesátiprocentní záruce a jiný benefit státu tam není. Jinými slovy o tom rozhoduje trh," řekl Havlíček.

Zdroj: ČTK / Vláda.cz / Ministerstvo průmyslu a obchodu / Českomoravská záruční a rozvojová banka

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.
Přečíst více