Trend v pojištění přetrvává: Češi se stále bojí spíše o svůj majetek než o své zdraví

Čtení na 5 minut Publikováno: 24.04.2019
Trend v pojištění přetrvává: Češi se stále bojí spíše o svůj majetek než o své zdraví

Pojišťovny zveřejňují pořád stejný výsledek poměru mezi pojištěním majetku a pojištěním života a zdraví. Majetek vede. Dlouhodobě. Dostatečně pojištěný dům, byt, domácnost, nebo automobil, to je dnes samozřejmost. Ale pojištění zdraví (nemoci), úrazu nebo samotného života (smrti), jinými slovy životní pojištění, zůstává spíše Popelkou. Přitom pořídit nový majetek jakž takž zvládneme, když jsme zdraví. Ale pořídit nové zdraví, i když máme majetek? To neumí nikdo.

K čemu je tedy pojištění zdraví a života, když nám zdraví nevrátí?

Po úvodním textu k tomuto článku se nabízí otázka, k čemu vlastně pojištění zdraví, respektive závažných nemocí, pojištění úrazu a trvalých následků nebo pojištění života, respektive smrti, vlastně je? Odpověď je snadná a jednoznačná, navíc velmi logická:

Životní pojištění slouží k tomu, abychom měli nahrazeny své běžné příjmy, o které vlivem nehody, nemoci nebo jiného úrazu přijdeme. A je jedno, zda jde o nemoc či úraz náš či o nemoc nebo úraz našeho partnera či dítěte, protože vždy je to zásah do rodinného rozpočtu.

Dalším účelem životního pojištění je pokrytí zvýšených nákladů spojených s léčbou nemoci či úrazu, s rekonvalescencí nebo s přechodem do invalidního důchodu a setrváním v něm. Všichni víme, jak zdravotní pojišťovny nerady platí jakékoliv zvýšené výdaje na pacienta. A jak přenášejí zátěž nákladů na léky a zdravotní pomůcky přímo na pacienta a jeho rodinu.

Přitom kde je dobře nastavené životní pojištění, tam se dá i takto těžká životní situace poměrně dobře finančně zvládnout, takže rodina se může soustředit na péči o nemocného či zraněného, nemusí se rozptylovat a stresovat se zajištěním dostatečných příjmů.

Životní pojistku míváme spojenu spíše s hypotékou

Životní pojištění má sice cirka každý druhý Čech, ale velká část pojistek je uzavřena jen pro účely pojištění hypotéky, jinými slovy pojištění pro případ ztráty schopnosti splácet hypotéku (většinou sem pak patří i riziko ztráty zaměstnání). S ukončením hypotéky pak končí i samotné životní pojištění.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Životní pojistku si uzavírají spíše vysokoškoláci

Z průzkumů, které si dělají pojišťovny, plyne, že klasickou životní pojistku (tedy bez návaznosti pouze na hypotéku) si uzavře spíše vysokoškolák, je jich více než polovina ze všech pojištěných životního pojištění.

Naopak zájemců z řad lidí se základním vzdělám je podle zpráv pojišťoven zhruba čtvrtina, přičemž zbylé zastoupení této skupiny pak o životním pojištění ani neuvažuje se slovy, že několik tisíc měsíčně na životní pojištění je zbytečný luxus.

Nutno dodat, že pokud se člověku až do vysokého seniorského věku nic nestane, tak ano, šlo by o luxus. Pokud však nemoc nebo úraz přijdou, jde o vítaný zdroj příjmů.

Trvalé následky po úrazech, hospitalizace nebo denní odškodné

Se vzrůstajícím zájmem o různé pohybové aktivity, které jsou často rizikové, se mnoho lidí zraní. Pobyt v nemocnici, pracovní neschopnost nebo dokonce trvalá invalidita ovšem můžou zásadním způsobem změnit kvalitu života, díky snížení příjmů. Přitom právě v tom může úrazové pojištění pomoci.

Podle Milana Březiny, ředitele Odboru produktů životního pojištění ČSOB Pojišťovny „se Češi nejčastěji pojišťují proti rizikům, jakými jsou trvalé následky po úrazech, hospitalizace nebo aby dosáhli na denní odškodnění při ztrátě výdělku. Ukázalo se, že v roce 2017 byla tato tři rizika také nejčastějšími pojistnými událostmi“. 

Dále Březina doplnil, že: „například pojištění denního odškodnění tvoří přibližně 20 procent ze všech pojištěných rizik u naší společnosti. Nicméně z celkového počtu pojistných událostí za rok 2017 bylo denní odškodnění s téměř 43 % událostí nejčastější“.

Krádež nebo jiné poškození majetku je pro nás větším strašákem než nemoc

Nemoc nebo úraz vnímáme velmi abstraktně, a tak je pro nás krádež nebo jiné poškození majetku v podstatě strašákem číslo jedna. Následky krádeže, záplav nebo řádění vichřice si totiž umíme živě představit. Následky onemocnění či úrazu už tolik ne.

Proto více než 60 procent majitelů nemovitostí má své domy, byty a domácnosti pojištěny. A dalších dvacet procent o tomto pojištění podle výsledku průzkumů trhu uvažuje. Nejčastěji jsou pojišťovány události spojené s vloupáním, krádeží osobních věcí a s různými živelnými pohromami, v čele s požárem a povodněmi.

Komentáře