Státem zvýhodněné investiční úvěry budou pro širší okruh firem

Publikováno: 06.02.2018
Státem zvýhodněné investiční úvěry budou pro širší okruh firem

Stát již sedm měsíců poskytuje zvýhodněné investiční úvěry pro malé a střední firmy. Úvěry jsou bezúročné a posouzení žádosti o úvěr je zdarma. Firmy musejí slnit určité podmínky, aby na úvěr dosáhly. A vše je v režii Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, kteří poskytování úvěrů spustili v rámci programu Expanze.

Pro růst

Úvěry z programu Expanze jsou určeny pro růst firem, také jim však usnadňují přístup k bankovním úvěrům. Cílem programu je totiž „prostřednictvím zvýhodněných úvěrů usnadnit začínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k financování jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání“.

Jedná se tedy o zcela nový finanční nástroj, který je alternativou pro ostatní dotace pro podnikatele. Za prvních sem měsíců fungování programu obdržela ČMZRB žádosti o bezúročné úvěry za přibližně 700 milionů korun. To však znamená investiční projekty, jejichž celkové náklady jsou více než 1,5 miliardy korun. Celkově jsou na program Expanze vyčleněny 2,2 mld. korun.

Rozšiřuje se nejen okruh podnikání, snižuje se hranice minimální investice

Doposud byl program Expanze určen pouze pro podnikatele z oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, maloobchodu a velkoobchodu nebo IT. Od poloviny ledna 2018 se okruh firem, které mohou investiční úvěr získat, značně rozšiřuje. Nyní si na něj mohou sáhnout i podnikatelé z cestovního ruchu, dopravy, vzdělávání, kultury, zdravotnictví a sociální péče a dalších služeb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu i Českomoravská záruční a rozvojová banka zaznamenaly velký zájem o možnost financování investic menšího rozsahu. A tak vycházejí firmám vstříc a otevírají program Expanze i těm podnikatelům, kteří chtějí úvěrem financovat projekty menšího rozsahu.

Původní minimum úvěru totiž bylo stanoveno na 2 milionu korun, ale úvěr smí činit maximálně 45 % předpokládaných způsobilých výdajů  projektu. Nové minimum je stanoveno na jeden milion korun. Maximum úvěru z Expanze zůstalo stejné a činí 45 milionů korun.

Co jsou ony způsobilé výdaje?

  • Peníze z programu Expanze lze použít na tři základní oblasti v podnikání:
  • Pořízení nových strojů a zařízení, softwaru.
  • Pořízení a rekonstrukce staveb.
  • Pořízení zastavěných stavebních pozemků (pouze včetně staveb na nich umístěných) - max. do 40 % celkových způsobilých výdajů.
HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Úvěr je podmíněn mimo jiné i komerční půjčkou

ČMZRB poskytne úvěr těm podnikatelům, kteří nepůsobí na území hlavního města Prahy. Tím podmínky ale nekončí. Poskytnutí úvěru je podmíněno ještě pětinovým financováním úvěrem od některé z komerčních bank, případně leasingových společností.

Navíc si podnikatel musí vybrat mezi těmi, které jsou smluvním partnerem ČMZRB v programu Expanze. Dále je stanoveno, že alespoň 25 % způsobilých výdajů musí být financováno vlastními prostředky nebo externím financováním.

Parametry úvěru jsou opravdu výhodné

Ostatní paramenty úvěru opravdu mohou malým a středním firmám dost pomoci. Doba splatnosti je stanovena na až sedm let, s možností odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. Už jsme uvedli i fakt, že úvěr je zcela bezúročný.

K dalším výhodným parametrům patří i skutečnost, že posouzení žádosti a také možnost předčasného splacení úvěru jsou bezplatné. Zajištění úvěru je dle dohody mezi příjemcem podpory a ČMZRB.

Program Expanze zvýhodňuje některé regiony

Ve zvýhodněných regionech lze z tohoto programu navíc získat i finanční příspěvek, který může činit až 7 % bankovního úvěru, který firma vyčerpala na způsobilé výdaje projektu. Maximálně půjde ale o 700 tisíc korun pro jeden subjekt.

Zvýhodněných regionů je 36, jmenujme například Litoměřice, Opavu, Třebíč, Karlovy Vary, Český Krumlov, Vsetín či Znojmo. Vždy jde o okresy s podílem nezaměstnaných osob vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnaných osob v ČR za únor 2017.

Podrobnější informace nejen o zvýhodněných regionech, ale také o všech podmínkách programu Expanze, jsou ke stažení na stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Jedna podmínka je i následná

Každá malá či střední firma, která získá úvěr z programu Expanze, musí doložit zvýšení tržeb minimálně o 5 %. A to oproti tržbám v posledním uzavřeném účetním období před podáním žádosti o úvěr.

K navýšení tržeb musí dojít alespoň v jednom ze tří účetních období, která budou bezprostředně následovat po ukončení realizace projektu financovaného mimo jiné úvěrem Expanze.

Předpokládané ukončení programu Expanze je plánováno na 31. 3. 2019 (anebo vyčerpáním vyhrazených 2,2 mld. Kč). ČMZRB má, vedle centrály v Praze, i pobočky v regionech (Brno, Ostrava, Hradec Králové, Plzeň a České Budějovice), takže pro vyřízení všech náležitostí není třeba cestovat extra daleko.

Komentáře