Speciální letní nabídka životního pojištění pro mladé

Publikováno: 26.06.2018
Speciální letní nabídka životního pojištění pro mladé

Česká pojišťovna toto léto nabízí speciální podmínky životního pojištění.  Pro mladé lidi ve věku od 18 do 21 let je toto pojištění k dispozici běžně, ale pro starší pak už ne.  Letní nabídka rozšiřuje věk možných zájemců o pojištění až do 26 let. Nabídka je platná od června až do konce srpna 2018.

Co je vůbec to životní pojištění?

O všech typech pojištění jsme vás v našich článcích už informovali, včetně pojištění životního. Jde v podstatě o dva základní typy pojistky, kdy jeden, ten častější, se uzavírá jak na riziko smrti, tak na riziko nemoci, úrazu nebo i na tzv. dožití, kdy je pojištěný vyplacen i tehdy, když se dožije důchodového věku. Je vyplacen i v případě nemoci, úrazu.

A jeho pozůstalí jsou vyplaceni v případě jeho úmrtí. Jde prostě o formu finančního zajištění pojištěného a jeho rodiny v případě nepříznivé životní události. Tento typ životního pojištění bývá uzavírán na delší dobu. A aby mohly platby pojistného být odečítány z daní, musí pojištění trvat alespoň 5 let a zároveň do 60 let věku pojištěného. Navíc se u tohoto typu pojištění dá i spořit nebo investovat pomocí dvou různě rizikových investičních strategií.

Druhý typ životního pojištění se vztahuje pouze na riziko smrti (rizikové ŽP) a je vyplaceno jen pozůstalým. V případě dožití se určitého věku pojištěný žádnou částku nezíská. Rizikové životní pojištění lze uzavřít i na velmi krátkou dobu, třeba pouze jeden rok.

Podrobné informace o životním pojištění a všech jeho druzích najdete tady.

Česká pojišťovna nabízí mladým lidem zvýhodněný první typ životního pojištění

První výhodu letní nabídky už jsme zmínili – jde o rozšíření věkové hranice z 21 na 26 let – tedy umožnění uzavřít si výhodnou životní pojistku i lidem, kteří jsou ve věku od 22 do 26 let. Co je na tom tak zvláštního? Nižší věk totiž dovoluje nižší cenu pojistného. A pokud jsou lidé od 22 do 26 let zahrnuti do stejně skupiny jako lidé s věkem 18 – 21 let, znamená to pro ně velkou úsporu při výpočtu pojistné částky.

Bonusová rizika

Pojištění lze uzavřít i během léta. A pamatuje také na situace, do kterých se mladí lidé mohou dostat typicky během letních prázdnin, kdy se mnohem častěji věnují sportu nebo také zkoušejí nové adrenalinové aktivity. Bonusová rizika jsou výhodnou součástí tohoto životního pojištění. Jsou totiž v životní pojistce v ceně základního pojištění.

Například pokud mladí lidé uzavřou pojištění na závažná onemocnění, obdrží v ceně také pojištění závažných poranění, a to se stejnou pojistnou částkou, tedy bez navýšení ceny pojištění. Podobně to je i s adrenalinovými sporty. Jen proces je o malinko odlišný.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Adrenalinové sporty jednou za rok na tři týdny

Pokud se mladí lidé s uzavřenou životní pojistkou od České spořitelny budou chtít věnovat adrenalinovým sportům, mají jejich pojištění zdarma v rámci pojistky, ale pouze jednou za rok na období tří týdnů. Pojistné období se zahájí na základě odeslané SMS.

Takže jakmile si pojištěný naplánuje adrenalinovou aktivitu, den předem zašle pojišťovně SMS a pojištění se na dobu tří týdnů automaticky rozšíří i na adrenalinové aktivity. Nabízené pojištění má však i velmi praktické využití, nikoliv jen prázdninová dobrodružství.

Nabízená bonusová rizika vypadají následovně

Mladý klient může díky bonusovým rizikům získat až čtyři úrazová pojištění v ceně. Platí zde princip 1+1, kdy při sjednání jednoho životního rizika je přidáno jedno úrazové riziko, a to se stejnou pojistnou částkou:

  • Při sjednání rizika závažných onemocnění získá klient pojištění závažných poranění
  • Při sjednání rizika invalidity získá pojištění následků závažného úrazu
  • U rizika hospitalizace získá pojištění hospitalizace následkem úrazu
  • Riziko trvalých následků je doplněno pojištěním trvalých následků způsobených úrazem v motorovém vozidle

Asistovaná reprodukce, opce, věrnostní bonus

Pojišťovna dále nabízí mladým dívkám, aby si pojistily nutnost asistované reprodukce. To jsou drahé medicinské zákroky, které ženy čím dál častěji musejí podstupovat, protože se jednak snižuje plodnost mužů a zvyšují se i problémy žen s otěhotněním.

Součástí pojištění je též tzv. opce. Ta umožní až 50% navýšení pojistného krytí. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby však nešlo o navýšení bez zkoumání zdravotního stavu. Jedná se tedy jen o případy, kdy dojde ke svatbě nebo k narození potomka.

Věrnostní bonus si lidé budou moci vybrat po deseti letech trvání pojištění. Bonus se klientům načítá vždy, tedy bez podmínky minimálního pojistného. Tedy i klienti s absolutním pojistným základem si mohou po deseti letech na věrnostní bonus sáhnout.

Komentáře