Sleva na jízdném pro děti, mládež, studenty a seniory začíná dostávat jasnější obrysy

Publikováno: 27.03.2018
Sleva na jízdném pro děti, mládež, studenty a seniory začíná dostávat jasnější obrysy

Původně mělo být zdarma a jen ve vlacích, nakonec bude snad za 25 %, ovšem ve vlacích i autobusech. Tato změna by měla platit pro děti od 6 až do 18 let (v současnosti je jen do 15), dále pro studenty do 26 let a také pro seniory nad 65 let.

Původní návrh byl dost kritizován

Původně bylo navrhováno, aby ve vlacích mohli jezdit senioři nad 65 let zdarma. S nimi i děti do 18 let a studenti denního studia do 26 let také. Návrh byl velmi kritizován. Důvodů ke kritice bylo několik, za hlavní však můžeme považovat zahrnutí pouze vlaků.

V autobusech mělo zůstat pro všechny původní jízdné. Ale ne všichni lidé bydlí v obcích, kde je i vlakové spojení. Mnoho jednokolejných tratí do malých obcí totiž bylo po roce 1989 zrušeno nebo byl jejich provoz omezen na absolutní minimum, kdy ani do čekárny se lidé v těchto zastávkách nedostanou a lístky si kupují až ve vlaku.

„Zdarma“ je někdy kontraproduktivní, u veřejných služeb to platí dvojnásob

Druhým terčem kritiky bylo právě ono „zdarma“. Jakákoliv cena, i když je jen velmi nízká, totiž filtruje uživatele veřejné služby. A do dopravního prostředku pak nastoupí jen ti, kdo opravdu chtějí někam dojet. Navíc když řidiči inkasují jízdné jen od části pasažérů, chybí motivační efekt. Ano, dopravce dostane kompenzaci, ale ta není vidět hned na místě.

Zcela zdarma bylo zavedeno jízdné pro jmenované skupiny lidí na Slovensku. Výsledek není vůbec dobrý, kvalita přepravy se, dle tvrzení českých přepravců a dalších lidí z oboru, výrazně zhoršila. A autobusoví přepravci řeší velké problémy spojené právě s cestami těchto skupiny lidí zdarma. I proto premiér v demisi Andrej Babiš požádal Ministerstvo dopravy o úpravu návrhu, která povede k vyšší efektivitě poskytované služby.

Jak se prokázat?

Model bude fungovat bez jakýchkoliv speciálních průkazek, pouze studenti nad 18 let věku budou muset mít potvrzené od své školy, že studují denní studium. Lidé nad 15 let se budou prokazovat jakýmkoliv dokladem, který jejich věk doloží. Tedy mládež do 18 let a senioři nad 65 let.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Kdy se mladí a staří poprvé svezou za 25 % ceny?

To zatím jasné není. Nejčastěji se v kuloárech hovoří o lednu roku 2019, oficiální vyjádření zatím k dispozici není. Dopravci teprve dostali pozvánku na jednání s ministerstvem, které se konalo 12. března.

S dopravci se totiž musí ještě doladit systém kompenzací. V částečné podobě funguje sice už teď, a to tak, že pokud jde o nedotované linky, stát dorovnává rozdíl mezi cenou běžného jízdného a slevou, kterou je dopravce povinen poskytovat například postiženým lidem či dětem do šesti let (sleva 75 nebo 100 %).

Dřívější systém kompenzací udělal ze soukromé osobní dopravy zlatý důl

Nové podmínky kompenzací by měly zahrnovat cenu dopravného z kategorie tzv. běžné ceny. Někteří dopravci totiž z kompenzací tzv. cen základních rýžovali na státu velké peníze. Základní cena je ta, co je nasazená v jejich (i když imaginárním) ceníku.

Takže přestože běžně jezdili například z Brna do Prahy za 150 Kč, státu účtovali dorovnání slevy do ceny 500 Kč, kterou měli nasazenu pro děti do šesti let. Ty jízdné v autobusech ani vlacích neplatí, takže jejich rodiče ani takto vysokou cenu jízdného nepostřehli.

Proto je navrhováno, aby se sleva dorovnávala do tzv. běžné ceny. I tak totiž soukromí dopravci mohou na novém sytému vydělat nejvíc – právě přilákáním nových cestujících, kteří zaplatí za službu jen 25 %. Dopravci k tomu totiž získají jistou kompenzaci od státu do sta procent ceny služby.

Komentáře