Šestinedělí s miminkem? Od příštího roku na jeden týden i pro tatínky!

Datum publikování: 20.03.2017
Šestinedělí s miminkem? Od příštího roku na jeden týden i pro tatínky!

Od příštího roku snad budou moci tatínkové být doma s miminkem a maminkou jeden týden během šestinedělí, případně jeden týden během šesti týdnů od převzetí dítěte do péče. A budou to mít částečně zaplaceno formou zbrusu nové dávky s názvem „otcovská poporodní péče“.

Otcovská poporodní péče

Tato dávka se od ledna 2018 snad stane součástí rodiny dávek nemocenského pojištění. Souhlasila s tím poslanecká sněmovna a nyní se čeká na vyjádření Senátu a prezidenta, přičemž jde, podle jejich slov, víceméně o formalitu.

Otcovská poporodní péče trvá týden. Výše dávky, kterou tatínkové obdrží, se vypočítává podobně jako výše peněžité pomoci v mateřství. Čerpat ji lze do šesti týdnů od narození dítěte, případně do šesti týdnů od osvojení dítěte.

Pokud je maminka s miminkem nějaký čas v nemocnici, lze otcovskou čerpat i po tuto dobu. Výjimkou je situace, kdy je dítě celé šestinedělí hospitalizováno – v tomto případě nárok na otcovskou poporodní péči vůbec nevznikne.

Kdo dostane dávku otcovské poporodní péče?

Nárok na tuto dávku budou mít otcové nově narozeného dítěte zapsaní v matrice, případně otcové, kteří si dítě právě osvojili. Nárok je také podmíněn alespoň tříměsíční účastí na nemocenském pojištění. Tedy alespoň tři měsíce musejí tatínkové, buď sami, nebo s jejich zaměstnavateli, odvádět dávky sociálního pojištění.

Tatínkové zaměstnanci tedy nemají co řešit, dilema nastává tatínkům OSVČ. Skutečnost je taková, že za troje měsíční pojistné dostanou OSVČ tatínci sedm denních dávek (proplácí se i víkend), přičemž výše měsíčního pojistného a výsledné denní dávky otcovské poporodní péče je víceméně stejná.

Z jaké části nahradí stát tatínkům ušlou mzdu či zisk?

V podstatě to vyjde stejně jako v případě mateřské dovolené. Takže se zjistí denní vyměřovací základ z hrubé měsíční mzdy (součet hrubých příjmů za poslední rok vydělený počtem dní v roce) a ten se případně pokrátí na základě redukčních hranic. Z výsledné částky se vezme 70% - a už máme na světě denní dávku otcovské dovolené.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Redukční hranice jsou v roce 2017 následující:

  • z částky do 942 Kč se počítá 100 procent,
  • z částky nad 942 do 1412 Kč se počítá 60 procent,
  • z částky nad 1412 do 2824 Kč se počítá 30 procent,
  • k částce nad 2824 Kč se už nepřihlíží.

Proč se zavádí otcovská poporodní péče?

Proč současná vláda tuto dávku navrhla a prosadila? Jedná se o jedno z prorodinných opatření, které bude následováno zvýšením rodičovského příspěvku na celkových 250 tisíc a změnou rychlosti jeho čerpání. Součástí prorodinných opatření je také navýšení daňové slevy na dítě nebo zmírnění podmínek pro uznání nároku na sirotčí důchod.

Ale zpět k otcovské poporodní péči. Hlavním smyslem zavedení této dávky je předpoklad, že: „dávky otcovské poporodní péče vytvoří prostor pro participaci mužů na péči o malé děti a o domácnost, ale také umožní otcům rozvíjet své rodičovské kompetence při zachování jistoty zaměstnání a výdělku.“ Takto je zavedení dávky vysvětleno v důvodové zprávě k novele zákona o nemocenském pojištění, která tuto dávku upravuje.

V podstatě samé výhody

Maminky jistě ocení, když budou moci mít doma alespoň týden po návratu z porodnice pomocníky v podobě svých manželů či partnerů, kteří nebudou nervózní z toho, že z důvodu péče o rodinu ztratí zaměstnání nebo jim výrazně klesne výdělek.

A tatínkové nebudou muset ani čerpat svou vlastní zaměstnaneckou dovolenou, aby mohli být týden se svou rodinou doma a starat se o ni, než se maminky dají po porodu trochu do kupy a nastaví si s dítětem základní režim.

Komentáře