S rostoucími příjmy rostou i útraty spotřebitelů

author Lenka Rutteová Čtení na 5 minut Publikováno: 11.02.2020
S rostoucími příjmy rostou i útraty spotřebitelů

V České republice již několikátým rokem rostou příjmy velmi příjemným tempem, dokonce překonávají růst inflace, což je více než potěšující, protože za výplatu nebo důchod si toho můžeme koupit stále více, přestože se sousedními zeměmi se pořád ještě srovnávat nemůžeme. V roce 2018 si domácnosti dovolily utratit o 3,4 % více než v roce 2017.  Data za rok 2019 budou k dispozici až koncem roku 2020, a tak si pojďme rozebrat pro ekonomiku tolik úspěšný rok 2018.

Údaje za daný rok jsou k dispozici až koncem roku následujícího

Sledování, kolik domácnosti utratily za celý rok, je běh na dlouhou trať. I proto jsou data za daný rok k dispozici až koncem roku následujícího, takže koncem roku 2019 zveřejnil Český statistický úřad údaje o spotřebních vydáních domácností za rok 2018.

Celkem jsme v roce 2018 utratili 149 162 Kč na osobu a rok. To představuje růst o 3,4 % oproti roku předchozímu. Výsledky opět potvrzují, že nejvíce nás stojí bydlení, utratíme za něj více než za jídlo, a to celých 23 % všech našich výdajů. Ale pojďme se na statistiku výdajů domácností na osobu podívat popořadě.

Rozdíly téměř dvojnásobné

Rozdíly mezi domácnostmi jsou v České republice poměrně velké. I proto rozděluje ČSÚ české domácnosti do pěti příjmových skupin. Dělí je také na úplné domácnosti s dětmi a na domácnosti seniorů, kde mezi oběma skupinami panují rozdíly zejména v typech nakupovaného zboží a služeb.

Zatímco nejchudší domácnosti utratily během roku 2018 jen 110 952 Kč na hlavu (čtyřčlenná domácnost tedy 443 808 Kč), domácnosti s nejvyššími příjmy utratily téměř dvakrát tolik, v číslech je to pak 215 630 Kč na hlavu (čtyřčlenná domácnost tedy 862 520 Kč).

A zatímco výdaje domácností seniorů dělaly v roce 2018 v průměru 134 388 korun na jednoho člena domácnosti, činily výdaje úplných rodin s dětmi průměrně 143 821 korun na jednoho člena domácnosti z této skupiny.

Napřed bydlení, pak teprve jídlo

Pokud bychom si sestavili žebříček výdajů domácností podle jejich výše, budou na prvních dvou místech zcela očekávatelně bydlení a jídlo. V České republice ovšem v pořadí bydlení (23 %) a pak teprve výdaje za potraviny, včetně nealkoholických nápojů (19 %).

O třetí místo se dělí výdaje v řádu deseti procent na dopravu a také cirka deset procent na dovolené a kulturu. Čtvrté místo se 7,8 % výdajů patří položce označené „Ostatní zboží a služby“. Co si pod ní představit? Například osobní péči v podobě kosmetiky a kadeřníka, sociální péče, ale též poměrně vysoké výdaje na pojištění spojené se zdravím, bydlením a dopravou.

Cirka sedm procent našich výdajů pak pokrývá stravování a ubytování. Výdaje na tuto skupinu služeb rostly za poslední roky bezkonkurenčně nejrychleji. Výdaje za stravování poporostly v roce 2018 o 6,6 %, výdaje za ubytování pak dokonce o 11,6 %. Podobně velké výdaje máme ještě i na bytové vybavení, zařízení domácnosti a drobné opravy, které v průměru činí 6,5 % ročních výdajů.

Na chvostu je vzdělávání nebo pošta a telekomunikace

Do skupiny výdajů, na které dáváme méně než pět procent svých ročních útrat, patří vzdělávání s jedním procentem z celkových výdajů na jednotlivce, pak 4,3 % na pošty a telekomunikace, které u nás v poslední době malinko zlevnily, ale stále ještě nejsou tak levné jako v okolních zemích. Naši sousedé dávají za služby mobilních operátorů a za internetové připojení mnohem menší procento svých celkových ročních výdajů.

Na zdraví vydáváme v průměru 2,6 % ročních výdajů a na alkohol a tabák pak 3,1 %. Celkem velkou skupinkou jsou odívání a obuv, kam ročně pošleme v průměru 4,8 % svých celkových výdajů. Zopakujme, že jde o průměrné hodnoty.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Rodiny s dětmi versus důchodci

Při čtení průměrných dat samozřejmě můžete nabýt dojmu, že jde o data velmi nepřesná. Výdaje se rodina od rodiny liší, a zrovna vaše rodina může mít skladbu výdajů naprosto jinou. Největší rozdíly panují mezi mladými úplnými rodinami s dětmi a mezi rodinami důchodců.

Takže vás asi nepřekvapí, že průměrná rodina s dětmi v roce 2018 vydala v průměru 3 037 Kč za položku zdraví na jednoho člena rodiny, kdežto u rodiny důchodců to bylo 5 451 Kč za rok na jednoho člena rodiny.

Extrémní rozdíly jsou ve vzdělávání, kdy důchodci vydali v roce 2018 v průměru 84 Kč na vzdělávaní za rok, kdežto rodiny s dětmi 2 302 Kč za jednoho člena rodiny za rok. I stravování a ubytování s sebou nese velké rozdíly, protože důchodci tu v roce 2018 nechali v průměru 4 772 Kč za rok, kdežto rodiče s dětmi dokonce 13 739 Kč za rok. Do stravování se počítají i školní jídelny nebo závodní jídelny či restaurace, kde zaměstnanci utrácejí své stravenky.

Někde jsou výdaje důchodců stejné nebo vyšší

Téměř stejné výdaje mají obě skupiny domácností v roce 2018 na pošty a telekomunikace, a to 5 109 Kč u důchodců a 5 908 Kč u jednotlivců z úplných rodin s dětmi. Ostatní skupiny výdajů zaznamenávají spíše větší rozdíly, ovšem ve třech dalších kapitolkách ve prospěch vyšších útrat důchodců.

Například na bydlení dával průměrný důchodce v roce 2018 celkem 39 994 Kč, člen úplných rodin s dětmi pak 24 480 Kč. Musíme ale vzít v potaz fakt, že úplná rodina s dětmi čítá minimálně tři jednotlivce, takže náklady na bydlení se rozpočítají na více lidí. Podobné je to s výdaji na potraviny, nealkoholické nápoje.

V nákupech alkoholu a tabáku pak důchodci jasně vedou, a to s výdaji 5 097 Kč na osobu, kdežto v rodinách s dětmi je to 3 429 Kč na osobu. Z toho plyne, že si důchodci kupují  jen o něco méně alkoholu a tabáku než rodiče z úplných rodin s dětmi.

Růst již po několik let

Růst výdajů zaznamenává Český statistický úřad již po několik let. Mezi roky 2015 a 2016 narostly výdaje o 2,8 procenta, což je největší růst od roku 2007. Růst mezi roky 2016 a 2017 srovnat nelze, měnila se metodika výpočtu. A růst mezi roky 2017 a 2018 činil příjemná 3,4 %.

Jak to bude mezi roky 2018 a 2019? Doufejme v dalších alespoň 3,5 %! Nebo jsme si vyhazovali z kopýtka ještě více? To se dozvíme v prosinci.

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.
Přečíst více

Komentáře