S penězi vycházíme dobře, říká více než polovina domácností

author Lenka Rutteová Čtení na 5 minut Publikováno: 28.11.2019
S penězi vycházíme dobře, říká více než polovina domácností

Z průzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyplývá, že s navyšováním příjmů se postupně navyšuje i počet domácností, které se svými penězi vycházejí dobře. V září 2019 uvedlo 54 procent domácností, že jejich životní úroveň je dobrá nebo velmi dobrá. O rok dříve mělo tento názor stejné procento domácností, změna nastala zejména mezi roky 2017 a 2018, během současného vyššího tempa růstu příjmů.

Průzkumy začaly v roce 2002

Průzkumy na téma životních úrovní jednotlivých českých domácností začaly v CVVM v roce 2002. Od té doby jsou současné výsledky těmi nejlepšími, které dosavadní průzkumy ukázaly. Pouze jedno procento dotázaných domácností považovalo svou životní úroveň v září 2019 za velmi špatnou. A 10 procent dotázaných domácností se vyjádřilo, že jejich životní úroveň, tedy i příjmy, jsou spíše špatné.

Na vážkách bylo celých 35 procent domácností, kdy nevěděly, zda je jejich životní úroveň dobrá nebo špatná, zaškrtly odpověď „ani dobrá, ani špatná“. Otázkou je, zda z lenosti nebo zda opravdu nemají názor na styl života, který díky svým příjmům mohou žít.

Jak uvedlo CVVM ve své tiskové zprávě: "Obecně lze shrnout, že v mínění o příjmech domácností, resp. chudobě, dochází ke kontinuálnímu zlepšování situace od roku 2012, přičemž rok 2018 představuje nejkladnější hodnocení za celou dobu."

43 procent domácností má s penězi obtíže

Obtížně se svými příjmy vychází cirka 43 procent z dotázaných domácností. Za vyloženě chudé se považuje 22 procent domácností. Ve velmi obtížné finanční situaci byly v minulém roce domácnosti z 21 procent.

Bez názoru na chudobu nebo bohatství je opět většina domácností, celé dvě třetiny zakroužkovalo odpověď, že nejsou domácností ani chudou ani bohatou. Prostě někde mezi. Spíše chudé jsou domácnosti ve skupině nad 60 let, a to až 32 procenta dotázaných respondentů. A to je nejvíce ze všech věkových skupin.

"Zařazení mezi chudé či bohaté pochopitelně souvisí s příjmy domácnosti, jež jsou ovlivněny socioekonomickým statusem, který souvisí s dosaženým vzděláním, postavením v zaměstnání, případně s podnikatelskými aktivitami, ale třeba též i s věkem," komentovalo výsledky výzkumu CVVM.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Chudé jsou podle výzkumů domácnosti s příjmem do 20 tisíc

Většina domácností, kde je příjem do 20 tisíc korun, se považuje za chudé. Ani chudé a ani bohaté jsou podle tří čtvrtin dotázaných obyvatel ty domácnosti, kde se příjmy vyšplhají na dvacet až padesát tisíc korun měsíčně. 

Při příjmech nad 50 000 korun už je domácnost „ani chudá, ani bohatá“ jen ve dvou třetinách odpovědí v rámci průzkumu. Ale pět procent domácností s příjmem nad 50 000 korun se považuje za chudé. Bohužel nejsou výsledky výzkumu spárovány s počtem členů domácnosti, zejména vyživovaných dětí.

Na základní potřeby chybějí peníze osmi procentům domácností

92 % domácností je schopno pokrýt ze svých příjmů základní potřeby, jako je jídlo, oblečení či bydlení. Skoro osmdesát procent domácností bez problémů uhradí i výdaje na zdraví, jako jsou zdravotní péče, léky a zdravotní pomůcky.

Nákup kvalitnějších potravin je umožněn polovině domácností. A ve více než polovině odpovědí domácností se ukázalo, že příjem stačí i na financování zájmů a koníčků. Ale například se spořením už je to výrazně horší.

Spoření, dovolená nebo vnoučata? To už je problém

Spořit sobě nebo dětem svých dětí zvládá jen malá část dotázaných domácností. Luxusní dovolená v zahraničí je problémem pro většinu domácností, stejně tak i luxusní zboží, které si nemůže dovolit 75 procent dotázaných domácností.

Mezi seniory se situace zhoršuje

O co se zlepšuje příjem a životní úroveň domácností, o to se s rostoucí inflací zhoršují podmínky seniorů, jejichž penze nedrží krok s rostoucími cenami. Počet seniorů v dluhové pasti proto roste. Vypovídají o tom i zveřejňované údaje Agentury pro sociální začleňování, Centra pro společenské otázky SPOT, České asociace streetwork a Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR a projektu Mapa exekucí.

Až 120 tisíc lidí, kterým již bylo šedesát let, je podle těchto údajů v exekuci. A více než dvě exekuce byly vypsány na více než polovinu z této skupiny lidí. Ale to není vše, desetina z této skupiny lidí čelí deseti a více exekucím najednou.  

Karel Schwarz z Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení situaci vyhodnotil následujícími slovy: „Část českých seniorů tak uvízla v pasti chudoby a sociálního vyloučení. Každý čtrnáctý Čech v exekuci je přitom ve věku 65+.“

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.
Přečíst více

Komentáře