Růst minimální mzdy v roce 2020 je jistý

author Lenka Rutteová Čtení na 5 minut Publikováno: 21.01.2020
Růst minimální mzdy v roce 2020 je jistý

Na konkrétním zvýšení minimální mzdy se koalice ANO a ČSSD dohodla koncem listopadu. To stačí, protože jde o vládní nařízení, takže souhlasu kohokoliv dalšího není potřeba. Tento růst bude rekordní, co se absolutní částky týká, minimální mzda vzroste od ledna 2020 o 1 250 korun na výsledných 14 600 korun hrubého. Hodinová mzda pak je 87,30 Kč hrubého. Kam má minimální mzda své dopady? Možná i na vás, přestože pracujete za mzdu výrazně vyšší nebo nepracujete vůbec!

Původní návrhy byly 700 Kč a 1 650 Kč

Zástupci zaměstnanců požadovali růst minimální mzdy o 1 650 Kč, kdežto zástupci zaměstnavatelů pouze 700 Kč. Výsledná částka 1 250 Kč je téměř kompromisem mezi oběma návrhy. A přestože růst minimální mzdy vypadá jako velký, zdaleka se nedostal na úroveň původně plánovaného výpočtu prováděného na základě změn ve mzdě průměrné anebo alespoň v jejím mediánu. O tomto výpočtu se mluvilo již před několika lety, ale vzhledem k překotnému růstu průměrné mzdy na něj raději všichni (ve prospěch zaměstnavatelů) zapomněli.

Nárůst od ledna 2020 bude ve výsledku o necelých 10 procent 

Přestože loni se zdvihla minimální mzda o 1 150 Kč, a dělalo to navýšení o 11 %, letos je navýšení o 1 250 Kč jen necelým desetiprocentním růstem. Dobrou zprávou je, že se postupně daří posouvat minimální mzdu na úroveň dvou pětin mzdy průměrné. 

Sice byl tento plán přijat původně jako minimální (že by minimální mzdy měla být víc než dvě pětiny mzdy průměrné), ale daří se přetláčet touhu zaměstnavatelů udržovat co nejnižší mzdy a posouvat minimální mzdu k hranici dvou pětin. 

Jak se dostáváme na slíbené minimum dvou pětin průměrné mzdy? Pomalu!

Ještě v roce 2012 byla minimální mzdy pouze na úrovni 31 % mzdy průměrné. Postupně začala růst, v roce 2015 už to bylo 34,6 % minimální mzdy a v roce 2018 se dostala minimální mzda na 38,3 % mzdy průměrné. Rok 2019 přinesl 39% podíl minimální mzdy na mzdě průměrné

A v lednu 2020, pokud by průměrná mzda zůstala na současných 34 tisících, bude minimální mzda na úrovni 42,9 %. S tím se však počítat nedá, průměrná mzda hned v prvním čtvrtletí příštího roku naroste minimálně o tabulkové nárůsty platů ve veřejném sektoru. Růst se dá očekávat i v sektoru soukromém, zejména na pozicích, kde se přiděluje tzv. zaručená mzda.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Minimální mzda má spousty dopadů i jinam

Už jsme nakousli téma zaručené mzdy. Ale vedle zaručených mezd se mzda minimální promítá i do dalších ukazatelů a vypočítávaných hranic. Takže se minimální mzda nedotkne jen těch 4,6 % zaměstnanců (cirka 171 tisíc), kteří za ni pracují, ale ještě i dalších milionů lidí.

Zaručená mzda

Co je zaručená mzda? Tento pojem definuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o nejnižších úrovních zaručené mzdy. Definuje osm skupin prací, kam patří různé profese v soukromé sféře, a to podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce do osmi úrovní. Tabulky odměn ve sféře veřejné jsou ale ještě úplně jiné. Se zaručenou mzdou jsme ve sféře soukromé. 

Do první skupiny patří ty nejzákladnější profese, jako jsou kopáčské a přidavačské práce, sanitáři, ochranka, třídění a jakostní kontrola, jednoduché strojní šití, doručování zásilek, základní služby hotelovým hostům, kontrola příchodu a odchodu apod. Tady platí ona minimální mzda na základní úrovni, od ledna 2020 tedy 14 600 Kč.

dalších skupinách se zaručená mzda navyšuje vždy o nějaké to procento. Nejvyšší osmá skupina prací jsou pak lidé s nejvyšší zaručenou minimální mzdou. Ta od ledna 2020 bude 29 200 Kč měsíčně neboli 174,60 Kč na hodinu hrubého. 

Do osmé skupiny podle nařízení vlády patří lidé, kteří stanovují podnikatelské, obchodní a finanční strategie, provádějí finanční operace na finančním a kapitálovém trhu, konají tvůrčí systémové práce s „vysokou psychickou námahou vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení ve vysoce abstraktní rovině při značné variabilitě a kombinovatelnosti procesů a jevů a na schopnosti nekonvenčního systémového nazírání v nejširších souvislostech“.

Daňový bonus

Možná jste nevěděli, že daňový bonus u slevy na dítě může čerpat jen ten, kdo vydělá za jeden rok minimálně šestinásobek měsíční minimální mzdy. Za rok 2019 je to tedy 80 100 Kč, pro rok 2020 se však hranice posune na 87 600 Kč.

Přivýdělek na pracáku

Takzvaná nekolidující zaměstnání, což je přivýdělek uchazeče o zaměstnání, který je v evidenci úřadu práce, ale nebere již podporu v nezaměstnanosti, může od roku 2020 přinést vyšší příjem, a to o 625 korun. Lze si totiž vydělat až polovinu minimální mzdy, v roce 2019 tedy až 6 675 Kč, v roce 2020 se posune limit na 7 300 Kč.

Záloha na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelného příjmu

Osoby, které nemají žádný zdanitelný příjem, ale ani nejsou důchodci, na mateřské či rodičovské dovolené nebo studenti do 26 let nebo vedení na úřadu práce, si musejí platit tzv. zálohu na zdravotní pojištění, a to 13,5 % z minimální mzdy. Takže pro rok 2019 šlo o 1 803 Kč měsíčně, pro rok 2020 je to již 1 971 Kč měsíčně. 

Osvobozené důchody

Někomu se může sejít více důchodů najednou. A součet všech přijatých důchodů je osvobozen od daně z příjmů, pokud nepřesáhne 36 násobek minimální mzdy. V roce 2019 šlo o částku 480 600 Kč, ale v roce 2020 už de o 525 600 Kč ročně, jinými slovy o 43 800 Kč měsíčně.

Školkovné

Od minimální mzdy se odvíjí mimo jiné i výše školkovného ve veřejných mateřských školách, která může být za jeden celý školní rok právě až ve výši jedné minimální mzdy, nově tedy 14 600 Kč za rok. V roce 2019 si musely školky vystačit s částkou do 13 350 Kč.

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.
Přečíst více

Komentáře