Ručit za něčí dluh nebo se dokonce stát spoludlužníkem?

Datum publikování: 24.08.2017
Ručit za něčí dluh nebo se dokonce stát spoludlužníkem?

Stalo se vám, že vás někdo z vašeho okolí požádal, abyste mu ručili za půjčku? Se slovy, že: „Banka je v tomto strašná a nechce mi půjčku dát, aniž bych k ní měl (měla) ručitele anebo spoludlužníka!“ se na vás možná už někdo obrátil. Co po vás tehdy vlastně chtěl (chtěla)?

Ručitel

Kdo je ručitelem za něčí dluh? Zjednodušeně řečeno je to osoba, která ručí věřiteli (většinou bance nebo nebankovní úvěrové společnosti) za to, že když dlužník přestane splácet, dostane věřitel peníze od ručitele. Osobu ručitele upravuje jednak zákoník občanský, ale i zákoník obchodní. A v obou je ručení upraveno tak, že výhoda je, logicky, vždy na straně věřitele. Co to znamená?

Prostě a jednoduše to, že když dlužník přestane splácet, platíte vy. A nelze se z toho nijak jednoduše vyvázat. Jediné, co můžete udělat, pokud na vaše placení přece jen došlo, je žádat po dlužníkovi peníze zpět, až vy dluh zaplatíte. Ale k čemu vám toto právo bude, když peníze nevymohla ani banka, toť otázka…

Co se stane, když kývnete na ručení?

Stanou se dvě zásadní věci:

Jednak musíte počítat s tím, že dluh budete muset začít splácet vy, pokud ten, komu ručíte se na splácení „vykašle“. A to i tehdy, když dlužník během doby trvání půjčky zemře. Ano, smrtí dlužníka se závazek ručení neukončuje. Jediný moment, kdy vaše ručení automaticky končí, je doplacení poslední splátky dlužníkem.

Pak se lze ještě dohodnout s věřitelem na ukončení závazku ručení. Tedy vy se dohodnete s bankou, či nebankovní společností, že za daný dluh už ručit nebudete. Ale upřímně: který věřitel by se dobrovolně vzdával ručitele?

A ta druhá, také nepříjemná věc, která se k vám přilepí, je závazek, který bance říká, že vám už půjčit nemůže. Případně může, ale jen nějakou menší částku. Z pohledu banky se vám ručením prostě výrazně sníží bonita. Banka vás bude brát jako reálného dlužníka, a to i tehdy, když ten, komu ručíte, splácí přesně podle splátkového kalendáře.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 20 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 250 000 Kč

Ochrana ručitele na finančním trhu přesto je

Ručitel má, na rozdíl od spoludlužníka, zajištěnu alespoň základní ochranu, a tou je povinnost věřitele písemně vyzvat dlužníka k tomu, aby se vrátil ke splácení splátek. Jinými slovy musí věřitel poslat dlužníkovi výzvu k zaplacení splátky, kterou v předchozím měsíci neuhradil. Takže pokud dlužník nezaplatí například v březnu, přijde mu v dubnu výzva (upomínka) k uhrazení dluhu.

Pokud dlužník nezaplatí ani v dubnu, přijde mu v květnu druhá výzva (upomínka) k zaplacení splátek podle splátkového kalendáře – a v květnu už by měl být informován i ručitel. Musí se dozvědět, že dlužník od března neplatí a také kolik ještě zbývá doplatit z celého dluhu.

Ručitel se navíc může kdykoliv přeptat věřitele na to, jak dlužník splácí a kolik ještě dluží. Věřitel je povinen tyto informace poskytnout.

Spoludlužník

Spoludlužník je osoba, která je na tom ještě hůř než ručitel. V čem je jeho postavení horší? V tom, že nemá žádnou časovou ochranu. Takže může být vyzván ke splácení dluhu v podstatě kdykoliv, bez předchozího upozornění.

Spoludlužníkem se automaticky stává manžel/manželka dlužníka (pokud manželství není ošetřeno konkrétní předmanželskou smlouvou s vyloučením spoluúčasti na dluhu), ale třeba také druh/družka žijící ve společné domácnosti. A samozřejmě je spoludlužníkem i ten, kdo smlouvu o spoluúčasti na dluhu podepíše.

Spoludlužník má, stejně jako ručitel, výrazně sníženu svou bonitu z pohledu banky i nebankovní úvěrové společnosti. A vyzván k placení může být opravdu kdykoliv.

Takže až vás bude někdo žádat o ručení nebo o spoluúčast na dluhu, nejdříve si to v klidu rozmyslete, případně chtějte po budoucím dlužníkovi dobře vymahatelné záruky. A jestliže si opravdu myslíte, že budoucí dlužník bude nejen schopen, ale i ochoten půjčku splatit, pak teprve do toho běžte. Opatrnosti v tomto případě opravdu nikdy není nadbytek.