Půjčky na bydlení dosáhly za rok 2018 na 300 miliard

Čtení na 5 minut Publikováno: 19.02.2019
Půjčky na bydlení dosáhly za rok 2018 na 300 miliard

Je to až k nevíře, ale Češi enormně touží po vlastním bydlení. Aplikujeme zcela jiný systém, než například v Německu, kde se žije převážně v obecních nájmech. My chceme žít ve vlastním, i když je to jen kousek paneláku. A tak jsme si v roce 2018 rozpůjčovali téměř 300 miliard, které hodláme zainvestovat do vlastního bydlení. Z toho je přes 220 miliard ve formě hypoték a dalších téměř 73 miliard v podobě úvěrů ze stavebního spoření.

Prosinec 2018 zaznamenal účinek regulací ČNB

Prosinec loňského roku byl prvním měsícem, ve kterém se naplno projevily regulace České národní banky, o kterých jsme vás informovali již v létě a které platí od prvního října roku 2018.

Konkrétně jde o to, že splátka dluhu z hypotéky a případných dalších půjček nesmí přesáhnout 45 procent celkových čistých měsíčních příjmů domácnosti žadatele. A zároveň celkové zadlužení žadatele, včetně hypotéky, nesmí přesáhnout devítinásobek jeho čistého ročního příjmu (respektive jeho domácnosti).

V říjnu a listopadu ještě „dojížděly“ hypotéky zažádané před začátkem zavedení těchto regulací, a tak teprve v prosinci se ukázalo, jaký dopad tato regulace vlastně má. I celý rok 2019 bude ve znamení zjišťování, jak účinné toto opatření vůbec je.

Prosincové hypotéky nepřekvapily

Jak se dalo očekávat, počet žádostí a počet nově schválených hypoték v prosinci klesl (v meziročním srovnání s prosincem roku 2017). Objem nově sjednaných hypoték se propadl o 25 procent, celkový počet nově sjednaných hypoték zaznamenal propad dokonce o třicet procent.

Z toho plyne, že výše jednotlivých hypoték byla v průměru větší než loni. Průměrná hypotéka vzrostla oproti loňsku o 260 tisíc korun, a to na 2,275 milionu korun. Pojďme si ještě přiblížit prosincová čísla z oblasti počtu a celkového objemu nových hypoték. V prosinci nám banky schválily 6 565 nových hypoték v celkovém objemu 14,935 miliardy korun.

Prosincový vývoj v hypotékách popsal Libor Ostatek, ředitel makléřské společnosti GOLEM FINANCE: „Prosincové hypoteční výsledky potvrzují očekávané zpomalení, které souvisí s nově zavedenými pravidly pro posuzování příjmů žadatelů o úvěr. Dopad tohoto opatření je dvojí. Jednak před začátkem jeho platnosti se lidé hypotékami tzv. předzásobili, takže část prosincového potenciálu byla realizována před začátkem platnosti říjnové regulace. A druhým faktorem je fakt, že na hypotéku dosáhne méně lidí.“

Hypotéky roku 2018 také vykázaly pokles

Boom hypoték zaznamenal rok 2017, kdy oblast hypotečních úvěrů narostla až neuvěřitelným tempem. Rok 2018 však nebyl pro banky neúspěchem, to rozhodně ne. Ale už se v hypotékách nerostlo, pokles celkového objemu částky vydané na hypotéky dělá necelá tři procenta. A to i přes regulace ČNB a poměrně značné zdražování.

Celkový počet nově sjednaných hypoték klesl o devět procent, což už je citelný propad. Ale zase tu máme jednu růstovou položku, a tou je logicky průměrná výše jedné schválené hypotéky, která v roce 2018 poporostla o 144 tisíc korun, konkrétně z 2,049 milionu korun na 2,193 milionu korun.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Na pokles reagují i ceny hypoték

Některé banky nechávají ceny svých hypoték stagnovat, jiné je dokonce již v prosinci zlevnily. A to buď v rámci prosincových vánočních akcí, nebo trvale. Ceny hypoték ještě počátkem prosince rostly, a to o 13 setin procenta - na průměrných 2,91 %. Ale v lednu už vidíme stagnaci nebo pokles.

Libor Ostatek proto upozorňuje ty z nás, kdo si připravují nebo již mají hypoteční úvěr: „Cena peněz na mezibankovním trhu klesla za poslední 3 měsíce o více než půl procentního bodu a zcela neobvykle jsou takzvané dlouhé peníze výrazně levnější než peníze krátké. Což vytváří prostor pro snížení hypotečních sazeb především u úvěrů s 5 a víceletou fixací.“

Stavební spoření zaznamenalo růst

V prosinci loňského roku výrazně stoupl počet nově sjednaných smluv o stavebním spoření, konkrétně o více než sedm procent. Jen za prosinec jsme si totiž sjednali téměř 62 tisíce nových smluv o stavebním spoření. Celková cílová částka těchto smluv je 20,1 miliardy korun.

V oblasti úvěrů ze stavebního spoření už není úspěch nijak velký. Stavební spořitelny zaznamenaly pokles počtu nových úvěrů ze stavebního spoření, a to dokonce o pětinu, na výsledných cirka 4 400. Celkový objem nově sjednaných úvěrů pak klesl o 10 procent.

Takže zase tu máme navýšení průměrné částky, na kterou jsme si loni v prosinci úvěr ze stavebního spoření vzali. Průměrná výše jednoho úvěru dosáhla v loňském prosinci na 1,051 milionu korun, což je nárůst o 118 tisíc oproti prosinci roku 2017.

Výsledky roku 2018 byly pro stavební spořitelny potěšující

Lidé se začali více obracet na stavební spořitelny a žádat jejich služby, to samozřejmě i v důsledku regulací hypoték ze strany České národní banky. Díky tomu mohly stavební spořitelny konstatovat, že zaznamenaly největší růst za posledních pět let.

Třeba objem nově sjednaných úvěrů vzrostl v roce 2018, v porovnání s rokem 2017, o 22 procenta. Za rok 2018 jsme si vzali téměř 74 tisíc nových úvěrů ze stavebního spoření v celkovém objemu téměř 73 miliardy korun. Úspěšnějším byl pro stavební spořitelny zatím jen rok 2008. Tak se nechejme překvapit, co přinese rok 2019.

Komentáře