Provize pojišťovacích zprostředkovatelů již mají svou regulaci v zákoně

Datum publikování: 27.04.2017
Provize pojišťovacích zprostředkovatelů již mají svou regulaci v zákoně

Dlouhodobě diskutovaný problém  českého pojišťovnictví se před nějakou dobou dočkal poměrně zásadního řešení. O čem je řeč? O pojistných zprostředkovatelích, jejich odpovědnosti, kredibilitě, provizích a s tím spojené novele zákona o pojistných zprostředkovatelích.

Co vedlo zákonodárce k tomu, aby novelu vytvořil?

Známe to všichni: kontaktuje nás člověk, který pracuje pro pojišťovnu, případně je na volné noze a nabízí produkty více pojišťoven. Nabízí životní pojištění, případně i životní pojištění s rizikovou složkou. Hodně toho namluví, hodně toho naslibuje, pohaní nám naše současné pojistky (důvěryhodně působícími argumenty) a tím vším nás přiměje k jejich předčasnému ukončení a založení nových, případně jen k založení nových pojistek.

Jenže s odstupem času zjistíme, že to, o čem zprostředkovatel u nás mluvil, co nám prezentoval, nebyla tak úplně celá pravda. A že výhodnost některých smluv končí u něj. Tedy on „shrábl“ provizi a my v podstatě jen tratíme - na sankcích za předčasné ukončení původních smluv (nízká odkupní hodnota původní pojistky) a na nižší výhodnosti těch nových.

I ministerstvo financí si všimlo…

Ministerstvo financí analyzovalo situaci na trhu s pojištěním a v důvodové zprávě k novele zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí došlo k závěru, že problémy jsou ve čtyřech základních oblastech:

a)   mnohem nižší míra regulace, než v jiných sektorech tuzemského finančního trhu (kapitálový trh, spotřebitelské úvěry) se všemi dopady důsledků na spotřebitele
b)   neúčinná ochrana spotřebitele
c)   neefektivní výkon dohledu 
d)   nízká důvěryhodnost distributorů pojištění (zprostředkovatelů).

Ministerstvo se tedy rozhodlo jednat a připravit novelu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích.

Český pojistný trh je totiž zamořen častým ukončováním pojistných smluv a uzavíráním nových smluv v prvních letech pojištění. V čem je pak problém? V tom, že původní pojišťovna vypočítá nízkou hodnotu odkupného, které klient obdrží při předčasném ukončení toho pojištění, kde se tvoří finanční rezerva. Jde hlavně o investiční životní pojištění nebo kapitálové životní pojištění. Stává se i to, že pojišťovna dokonce chce po klientovi doplatek do výše jejích nákladů, které jsou z  tvořeny také provizemi zprostředkovatelů. 

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Co je podstatou a cílem novely?

Cíle pro novelizaci zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí si ministerstvo kladlo vysoké a celkem jich bylo pět:

  1. zlepšit postavení spotřebitele v sektoru pojišťovnictví, zejména prostřednictvím zdůraznění informační povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele vůči zákazníkovi, 
  2. posílit důvěryhodnost pojišťovacích zprostředkovatelů tím, že na ně budou kladeny vyšší nároky ohledně jejich odborné způsobilosti,
  3. odstranění rozdílů v tom, jak jsou regulováni zprostředkovatelé coby zaměstnanci pojišťoven a zprostředkovatelé tzv. na volné noze
  4. sjednotit podmínky regulace napříč finančním trhem
  5. upravit podmínky podnikání na kapitálovém trhu tak, aby bylo možno nastavit adekvátní sankce pro zprostředkovatele i pojišťovny, které se ke klientům budou chovat z pozice síly (zatajování některých informací, uvedení v omyl apod.).

Základními změnami v novele zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí jsou pak nároky na odbornou způsobilost zprostředkovatelů, na dohled nad činností pojišťoven i samostatných zprostředkovatelů a zejména pak změny v provizích pro zprostředkovatele pojištění a změny ve výpočtu odkupného.

Jak se tedy od prosince loňského roku změnily provize zprostředkovatelů?

Změna je v tom, že jsou výplaty provizí pojišťovacím zprostředkovatelům vypláceny postupně po dobu pěti let. Každý měsíc z tohoto pětiletého období obdrží zprostředkovatel jednu šedesátinu celkové provize za uzavření pojistné smlouvy.

Pokud klient ukončí pojistnou smlouvu dříve než za 5 let jejího trvání, budou zprostředkovateli jeho provize zkráceny – dostane zaplaceno jen za tolik měsíců, kolik pojištění trvalo. A při dřívějším ukončení smlouvy, než po pěti letech, musí být klientům vyplaceno vyšší odkupné, než bylo stanovováno doposud. 

Co se od novely očekává?

V podstatě několik pozitiv, ale i jedno negativum. Začněme tím negativem – vzhledem k tomu, že zprostředkovatel pojištění bude potřebovat, aby klient u pojistky vydržel alespoň pět let, budou zprostředkovatelé novelou motivováni, aby u pojištění drželi smlouvu minimálně pět let, i když to pro klienta nebude výhodné.

Výsledkem novely však mají být i pozitivní změny, zejména v tom smyslu, že když má zprostředkovatel zájem na delším trvání pojistné smlouvy, měl by ji nabízet tak, aby byla pro klienta opravdu výhodná a aby měl klient motivaci u ní zůstat. 

Generální ředitel České pojišťovny Marek Jankovič vidí změny po novele zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí takto: „Mám za to, že rozložení výplaty provize do delšího období a stanovení nových zásad pro výplatu odkupného pomůže trh životního pojištění kultivovat a podpoří stabilitu a delší životnost smluv životního pojištění. A to vše je především v zájmu klientů.“

Je to trochu i na nás

Jaký bude skutečný dopad novely na pojišťovny, zprostředkovatele a hlavně klienty, to ukáže až praxe.  Držme si palce, abychom my, klienti, získali na trhu pojištění pevnější pozici. Ale musíme si v tom pomoci i my sami. Jak? Tím, že budeme pojištění trochu sledovat a smlouvy uzavírat až tehdy, když si porovnáme více nabídek.