Projekt Navigátor bezpečného úvěru

Datum publikování: 18.05.2017
Projekt Navigátor bezpečného úvěru

Už jste o něm slyšeli? Navigátor bezpečného úvěru je společný projekt Karlovy univerzity a poradenské společnosti EEIP. Základním cílem celého projektu je „zmapovat a popsat český trh spotřebitelských půjček“, díky čemuž se naplní i cíle další. Ve výsledku nejde o nic menšího, než o zvýšení finanční gramotnosti obyvatel ČR, kteří, ať se nám to jakkoliv nelíbí, opravdu ve finanční gramotnosti značně pokulháváme.

O co tedy jde?

O analýzu trhu s půjčkami a o poskytnutí jejích výsledků veřejnosti. Každý, kdo navštíví webové stránky projektu Navigátor bezpečného úvěru, může kdykoliv zdarma vidět výsledky studií. A také si přečíst doporučení pro žadatele o půjčku, od koho si ji vzít, kdo zachovává férový přístup.

Poklud bychom to vyjádřili slovy zakladatelů projektu, jejich cílem je: „Zmapovat a popsat český trh spotřebitelských půjček, posoudit kvalitu jednotlivých poskytovatelů, nabídnout veřejnosti nástroj, díky němuž se dají finanční instituce jednoduše porovnat, a přispět tak ke zlepšení úrovně finanční gramotnosti.“

Tím však výčet cílů tohoto projektu nekončí. Vykonavatelé projektu chtějí zejména „pomoci zájemcům o půjčku tím, že je nasměruje k bezpečným poskytovatelům úvěrů. Dalším cílem je upozornit na ty nebezpečné – spíše než jejich názvy a jména však chce ukazovat na jejich praktiky.“

V současné době, kdy je účinný nový zákon o spotřebitelských úvěrech a kdy na všechno bude dohlížet ČNB, se již cíle projektu mohou jevit jako ne zrovna aktuální. Ale není tomu tak.

Od prosince loňského roku dochází k velkým prodejům půjček mezi jejich poskytovateli. A to další oblast, ve které je prozatím možné klienta zavést do slepé uličky.

Český trh s půjčkami byl natolik neseriózně výdělečný, že se předpokládá, že mnoho poskytovatelů, kteří by neprošli registračním a licenčním řízením ČNB, se postupně uchýlí k praktikám nelegálním. Tedy budou půjčovat s jakýmisi kličkami, aby se vyhnuli zařazení do škatulky spotřebitelského úvěru a aby se na ně tím pádem nový zákon a regulace ČNB nevztahovaly.

Budoucím cílem projektu tedy bude zkoumat podmínky prodeje půjček a informovat o nich, dále snad sledovat možné nelegální praktiky na půjčkovém trhu.

Kdo projekt zaštítil?

Projekt byl podpořen zejména dvěma výše zmíněnými institucemi (UK a EEIP), na důvěryhodnosti mu dodává i fakt, že dalším z podporovatelů projektu je Grantová agentura České republiky, která jej financuje formou podpory projektu č. GAČR 403/10/1235 – Institucionální reakce na selhání finančních trhů.

Méně důvěryhodnými podporovateli (z pohledu spotřebitele – jsou totiž taky hodnoceni), jsou společnosti CETELEM ČR a.s. (nyní již banka BNP Paribas) a Home Credit a.s.

Roli odborného garanta celého projektu na sebe vzal prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. Ten je profesorem ekonomie, se zaměřením na bankovnictví v teorii a praxi. Působí na Univerzitě Karlově.

Druhým institucionálním účastníkem projektu je poradenská společnost EEIP. Ta nabízí široké spektrum poradenských služeb využitelných pro klienty ze všech sektorů ekonomiky, a to i vládních  a nevládních organizací.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Co jsou současné výsledky projektu?

Výsledků vypozorujeme mnoho. Tím základním je asi sestavení žebříčku nejbezpečnějších úvěrů a jejich poskytovatelů. Není překvapením, že v žebříčcích se na prvních místech umístily banky. Ale ani ty nezůstávají v hodnocení projektu zcela beze skvrnky – renomé jim kazí zejména poplatky spojené s úvěrováním či ne zrovna fér sankční podmínky.

Překvapením je spíše umístění některých nebankovních poskytovatelů na předních místech žebříčku. Ano, jde zejména o společnost Home Credit, a.s., která se zároveň podílí na finanční záštitě projektu. Že by náhoda? Nebo jsou opravdu tak bezpeční? Napovědět by mohl třeba žebříček Finaparády.

Dalším výsledkem je nastavení pojmu „bezpečný úvěr“.

Charakteristika bezpečného úvěru je dle Navigátora následující:

„Bezpečný je podle Navigátoru takový úvěr, jehož parametrům žadatel rozumí, zná kvalitu vybraného poskytovatele a chápe důsledky splácení i nesplácení tohoto úvěru.“

Kritéria pro rozhodování o bezpečnosti úvěru

Ta vycházela právě ze tří výše uvedených tří předpokladů bezpečného úvěru. Celkově jich bylo nastaveno 13 a každé z nich dostalo i svou váhu.

Které půjčky byly hodnoceny a jak?

Kritéria byla aplikována na dvou příkladech, kterými byla třicetitisícová půjčka na jeden rok a stotisícová půjčka se splatností pět let.

Podle podmínek, které finanční instituce nabízejí ke svým půjčkám, byly tyto instituce hodnoceny a bodovány, a to právě s využitím předem nastavených kritérií. Pokud instituce získala 5-10 bodů, zařadila se do skupiny bezpečných, výsledek 0 – 4,99 bodů znamenal umístění mezi úvěrovými predátory.

Každá finanční instituce, která se dostala do kategorie těch bezpečných, byla také ohodnocena tzv. ratingem. Konkrétně od ratingu A – excellent, přes B – good, C – standard, až po D – regular.

Co ještě projekt dělá?

Zejména aktuality a informace pro veřejnost. A nejen to. Na stránkách projektu najdete základní rady a tipy k tomu, abyste si vzali opravdu bezpečný úvěr. Co tedy máme udělat, chceme-li si půjčit a chceme se také správně rozhodnout?

Podle slov Navigátora musí žadatel o půjčku v zájmu dobrého rozhodnutí nejprve získat co nejvíce informací o:

  • poskytovateli úvěru,
  • ceně úvěru (úroková sazba a poplatky),
  • délce úvěru (splatnost úvěru),
  • riziku (například navýšení variabilní sazby úroku),
  • zajištění,
  • následcích v případě nesplácení.

Podle Navigátora obecně platí, že „nutnou podmínkou pro zodpovědné vypůjčování peněz je dobré finanční povědomí.“ Žadatelé o půjčku, kteří se zajímají o podmínky finančního trhu a jsou ochotni pravidelně vyhodnocovat svou finanční situaci, obvykle lépe vyhodnotí také to, která nabídka je pro ně nejvýhodnější.

Úroveň finanční gramotnosti je však v České republice žalostně nízká. Toho využívají někteří nefér poskytovatelé lehce dosažitelných půjček (bez ověřování schopnosti splácet), avšak s extrémně nevýhodnými podmínkami.

Tato praxe by měla od prvního března skončit, ale předpokládá se, že tito poskytovatelé se uchýlí mimo hlavní trh s půjčkami a budou je poskytovat nadále, ale jinou formou a možná ještě méně výhodně. A o tom je potřeba vědět a vyvarovat se jakékoliv spolupráce s takovými subjekty.

Současní poskytovatelé půjček mohou mít, dle Navigátora, enormní zájem na tom, aby své nefér půjčky prodali. Budou se chtít zbavit nefér smluv, aby jim nekazily renomé v licenčním řízení u ČNB.

Pokud i vaši půjčku společnost prodala…

… tak byste měli vědět, že to mohla udělat. Ale jen při dodržení určitých podmínek:

  • smlouva zůstává platná v podobě, ve které byla uzavřena.
  • mohou se lišit některé smluvní poplatky – například v případě sankcí apod.
  • může se zásadně lišit přístup ve vymáhání splatnosti pohledávky.
  • nemůže dojít k zesplatnění pohledávky, pokud je řádně splácena. Ale v opačném případě, tedy pokud nesplácíte včas, může dojít k zásadní změně – může se stát splatnou.

Co s projektem dál?

Po nastoupení účinnosti nového zákona o spotřebitelském úvěru se vyčkává, jak to bude s počtem a kvalitou společností, které získají licenci ČNB. Chystají se nové studie, které budou klást mnohem větší důraz na kvalitu poskytovaných služeb a jejich cenu – konkurenční boj snad potlačí ceny dále dolů.

V neposlední řadě se projekt bude věnovat zkoumání dodržování podmínek, jaké mají být nastaveny pro dlužníka při prodeji pohledávek.

Komentáře