Příští rok bude marodění levnější

Publikováno: 23.11.2017
Příští rok bude marodění levnější

Jak tomu máte rozumět? Nemocenské dávky pro většinu zaměstnanců v roce 2018 stoupnou, protože se zvyšují redukční hranice. Tím pádem kvůli nemocenské přijdou o menší část výplaty. Navíc se zvýší i nemocenská těm lidem, co mají dlouhodobou pracovní neschopnost.

Redukční hranice – pro koho?

Každý výpočet nemocenských dávek se opírá o tzv. redukční hranice vyměřovacího základu, tedy o stanovený příjem, z něhož se nemocenské dávky ve skutečnosti vypočítávají. Nikdy nejsou počítány přímo z hrubé mzdy. Z ní se ale od nového roku započte do redukční hranice o něco víc. A proto budou dávky nemocenské vyšší.

Nemocenská je dávka, na kterou v případě nemoci mají nárok zaměstnanci a lidé pracující na dohodu o pracovní činnosti, ze které mají měsíční příjem alespoň 2.500 Kč. Také lidé pracující na dohodu o provedení práce mají nárok na nemocenskou. Ale jen v těch měsících, kdy jejich příjem u jednoho zaměstnavatele překročil 10.000 Kč a oni se tak stali účastníky sociálního pojištění.

Nemocenská začíná náhradou

Nemocenskou nevyplácí stát hned. Prvních 14 dní je v rukou zaměstnavatele, který vám platí tzv. náhradu mzdy. Ale ta se počítá až od 4. dne. Pokud onemocníte, je všeobecně známo, že první tři dny budete marodit bez nároku na cokoliv. Výjimku tvoří pouze karanténa, za ni dostanete náhradu mzdy hned od prvního dne.

Jestliže pracujete ve směnách, které mají jinou délku než 8 hodin, náhrada mzdy se vyplácí, respektive počítá, od 25. neodpracované hodiny. V bědném režimu pracovního dne se náhrada mzdy vyplácí pouze za dny pracovní, nikoliv za víkendy a svátky.

Stát si vás přebírá až od 15. dne marodění či léčení následků úrazu. Nemocenská se počítá a vyplácí za kalendářní dny, nikoliv jen za pracovní.

Jak se náhrada mzdy od zaměstnavatele vypočte?

V podstatě ze zredukované průměrné hodinové mzdy. Ale z té, kterou jste měli v předchozím čtvrtletí. Takže pokud omarodíte v prosinci, průměrná hodinová mzda se počítá z výplat za červenec až září.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Průměrný hodinový výdělek se pro výpočet náhrady mzdy nepoužije celý. Musí se o něco zredukovat. Redukční hranice jsou nastaveny takto:

 • Z výdělku do 164,58 Kč hrubého na hodinu se započte 90 %. A to všem. 
 • Těm, kdo mají výdělek vyšší, se započte oněch 90% z výdělku do 164,58 Kč. A z toho, co mají nad tuto částku na hodinu, se do hranice 247,10 Kč na hodinu hrubého započte jen 60 %. 
 • Kdo má výplatu na hodinu ještě vyšší, tomu se z dalších peněz nad 247,10 Kč, ale do 494,20 Kč na hodinu hrubého započte do náhrady mzdy 30 %. 
 • Nad tuto částku se hodinový příjem do náhrady mzdy nezapočítává vůbec. 

    
Zmíněné částky platí pro letošní rok. Z výsledné částky po redukci se pro náhradu mzdy použije 60 %. Výsledná náhrada mzdy se zaokrouhluje na koruny nahoru. Splatná je ve stejném termínu jako mzda.

Podmínky pro včasné vypočtení náhrady mzdy

Zaměstnavatel musí stanovit, do kdy nejpozději je nutné dodat doklady pro poskytnutí náhrady mzdy, aby bylo možné v řádném termínu náhradu mzdy vypočítat a vyplatit. Pokud to nestihnete, přijde náhrada mzdy o měsíc později.

Ale pokud jste to stihli a zaměstnavatel náhradu mzdy v řádném termínu nevyplatil a dokonce ji nevyplatil ani do 15 dnů od uplynutí splatnosti mzdy, můžete podat výpověď, kterou ihned zrušíte pracovní poměr (za prosinec bude termínem splatnosti poslední leden). A máte nárok na dva měsíce odstupného. 

A jak se bude vypočítávat náhrada mzdy od ledna 2018?

V podstatě stejně. Jen se valorizují redukční hranice, ze kterých se berou procentní poměry k vypočtení základu, z něhož se pak vezme 60 % a tím se určí výše náhrady mzdy. Takže:

 • ze 164,58 Kč stanovených pro první hranici bude od ledna 175 Kč;
 • z 247,10 Kč ve druhé linii bude 262,33 Kč a 
 • ze 494,20 Kč ve třetí linii bude 524,65 Kč.
 • Čtvrtá linie zůstává bez započtení do náhrady mzdy.

    
Abyste nemuseli doma složitě počítat, kolika vlastně od svého zaměstnavatele za dobu marodění dostanete, navštivte Kalkulačku náhrady mzdy pro rok 2018, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí už má zveřejněnu na svém webu.

Když marodíte více než 14 dní

V tomto případě přecházíte od 15. dne marodění nebo léčení následků úrazu, případně z důvodu karantény pod Státní správu sociálního zabezpečení a nemocenskou vám začne vyplácet stát. A to po dobu maximálně 366 dnů (celkem 380 dní marodění). Tedy, pokud nejste důchodce starobní nebo invalidní ve III. stupni. Tedy se jedná o výjimku, kdy je nemocenská vyplácena jen po dobu maximálně 70 dní.

A jak se nemocenská vypočte? Stejným mechanismem jako náhrada mzdy. Od ledna 2018 se do výpočtu však přidávají nové časové hranice, které v případě delších neschopností příjem zvýší. Od ledna 2018 totiž bude nemocenská pro:

 • 15. – 30. kalendářní den počítána jako 60 % vypočteného základu z náhrady mzdy, ale pro 
 • 31. – 60. kalendářní den se vezme 66 % vypočteného základu a pro
 • 61. – 380. den se vezmou 72 % vypočteného základu z náhrady mzdy.

Výsledná částka se zaokrouhluje na koruny nahoru. Doposud je po celou dobu trvání pracovní neschopnosti bráno jen 60 % z vypočteného základu pro náhradu mzdy.

Tímto opatřením se uleví zejména dlouhodobě nemocným, kterým se od ledna zvýší jednak vypočtený základ, ale i procentní podíl tohoto základu, který jim bude vyplácen. Při platu 30.000 Kč bude rozdíl činit 115 Kč denně (3.450 Kč měsíčně) – při marodění od 61. do 380. dne.

Valorizace redukčních hranic má vliv i jinde

Zmiňovaná valorizace redukčních hranic se dotkne i jiných nemocenských dávek. Tedy peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, otcovské (novina v našem systému) a dlouhodobého ošetřovného. V roli je také vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Komentáře