Přehled příjmů a výdajů se na zdravotní pojišťovnu odevzdává většinou do konce dubna

Publikováno: 17.04.2018
Přehled příjmů a výdajů se na zdravotní pojišťovnu odevzdává většinou do konce dubna

Stejně jako v případě přehledu příjmů a výdajů pro správu sociálního zabezpečení (sociálku),  o kterých jsme psali nedávno,  musejí OSVČ odevzdat přehled příjmů a výdajů za předchozí rok také na zdravotní pojišťovně. I v tomto případě na to mají měsíc od odevzdání daňového přiznání, tedy většinou do konce dubna. Ale je i několik termínových výjimek. Jaká jsou další specifika tohoto přehledu?

Přehledu příjmů a výdajů pro správu sociálního zabezpečení.

Kdo odevzdává přehled příjmů a výdajů na zdravotní pojišťovnu?

Každý, kdo je OSVČ. A to i ve specifických případech, tedy pokud podnikala jen část roku, pokud měla příjmy do 15 tisíc a daňové přiznání nepodává. Nebo dokonce i ta OSVČ, která za loňský rok neměla příjem žádný.

Pokud byla OSVČ během loňského roku pojištěna postupně i více zdravotních pojišťoven, musí přehled příjmů a výdajů doručit na všechny pojišťovny, kde byla v tom roce pojištěná.

Do kdy je nutné doručit přehled příjmů a výdajů na zdravotní pojišťovnu?

Základní termín je měsíc po podání daňového přiznání. Takže kdo podal daňové přiznání 21. března, má na to čas do 21. dubna. Letos je poslední možnost podat daňové přiznání do 3. dubna, proto přehled příjmů a výdajů může letos na zdravotní pojišťovnu dorazit nejpozději do 3. května.

Ale ne každý podává daňové přiznání nebo ne každý ho podává do konce března. Proto jsou stanoveny i další termíny podání přehledu příjmů a výdajů na zdravotní pojišťovnu, které platí v různých situacích.

S daňovým poradcem

Kdo podává daňové přiznání přes daňového poradce, má termín na daňové přiznání do konce června. Proto přehled příjmů a výdajů na zdravotní pojišťovnu musí doručit nejpozději do 1. srpna tohoto roku. Ale pozor, zdravotní pojišťovna o tom musí být informovaná do konce dubna. O čem? O tom, že daňové přiznání podáváte s daňovým poradcem a že přehled příjmů a výdajů doručíte později.

Bez daňového přiznání

Kdo daňové přiznání letos vůbec nepodával, protože neměl příjmy žádné, anebo byly jen do 15 tisíc, má na podání přehled příjmů a výdajů pro zdravotní pojišťovnu čas do 9. dubna.

Posunutí termínu finančním úřadem

Finanční úřad má možnost lidem, co jsou OSVČ, posunout termín odevzdání daňového přiznání. V takovém případě opět platí od podání daňového přiznání jeden měsíc na odevzdání přehledu příjmů a výdajů pro zdravotní pojišťovnu.

Když termín nestihnete nebo přehled vůbec neodevzdáte?

Vystavujete se pak riziku poměrně vysoké pokuty, která může být až 50 tisíc korun. Pojišťovny však nedávají pokuty hned, nejdříve vyzvou hříšníky k nápravě. Takže když uděláte pochybení z nepozornosti, může se chyba nechat napravit s pouhým napomenutím. Všechny případy se totiž posuzují individuálně, takže i rozhodnutí o následcích je individuální záležitostí.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Jak se podává přehled příjmů a výdajů pro zdravotní pojišťovnu?

Možností k podání tohoto přehledu máte několik. Můžete si na své zdravotní pojišťovně vyzvednout formulář, vyplnit ho a zase ho na zdravotní pojišťovnu doručit. Snazší cestou je stáhnout si na webovkách vaší zdravotní pojišťovny potřebný formulář, vytisknout ho, vyplnit a poslat třeba poštou.

Nejsnazším řešením je samozřejmě elektronická cesta, kdy můžete formulář vyplnit online a rovnou ho s elektronickým podpisem poslat na zdravotní pojišťovnu. Formuláře, které jsou dostupné online, jsou často v interaktivní verzi, takže částečně fungují jako kalkulačka, některé kolonky dopočítají za vás.

Přesnější informace a návod, jak postupovat a zda je možné elektronické podání, vždy hledejte na webu své pojišťovny.

Vyúčtování pojistného za loňský rok

Než začnete vyplňovat formulář vaší zdravotní pojišťovny, nejdříve si přichystejte vyúčtování pojistného za loňský rok. Zdravotní pojišťovny ho vždy rozesílají v lednu. Najdete tu přehled předepsaného pojistného i přehled zaplacených záloh za loňský rok.

K vyplnění přehledu budete potřebovat ještě i daňové přiznání, odtud totiž zase vezmete údaje o loňských příjmech a výdajích. Když si informace předem přichystáte, přehled budete mít vyplněný v „cuku letu“.

Do kdy zaplatit nedoplatek?

Zákon stanovuje termín pro zaplacení případného vypočteného nedoplatku na osm dní po podání přehledu příjmů a výdajů na zdravotní pojišťovnu. Lhůta se počítá i tehdy, když jste už měli přehled podat, ale ještě jste to neudělali.

Termín zaplacení znamená, že peníze už musejí být na účtu vaší zdravotní pojišťovny, nikoliv jen vámi zadaný příkaz k úhradě. Když se opozdíte, začne naskakovat penále. Konkrétně je to 0,05 procenta z dlužné částky za každý kalendářní den. Když ale pokuta nepřesáhne sto korun, pojišťovna ji většinou promine. Opět jde však o individuální záležitost.

Do kdy se přihlásit o přeplatek?

Pokud je situace opačná, tedy při počítání přehledu o příjmech a výdajích se zjistí, že jste na zdravotním pojištění zaplatili více, než jste měli, je podání přehledu příjmů a výdajů na zdravotní pojišťovnu automaticky bráno jako žádost o navrácení přeplatku.

Pojišťovna na to, aby vám přeplatek vrátila, dostane jeden měsíc. Ale můžete zvolit i druhou variantu – přeplatek z loňského roku můžete u pojišťovny nechat a použít ho na zálohy pro rok letošní. Stačí tuto možnost zaškrtnout ve formuláři.

Jestliže u zdravotní pojišťovny cokoliv dlužíte, ona využije přeplatek k úhradě tohoto dluhu. Na to se vás ani nemusí ptát.

Zálohy na letošní rok

Od měsíce, kdy jste podali přehled příjmů a výdajů na zdravotní pojišťovnu, začínáte platit novou výši záloh na zdravotní pojištění. A to podle částky, která vám vyšla v přehledu. Minimum je pro letošek 2024 korun měsíčně. Skutečná výše zálohy pro vás se spočítá ze zisku v předchozím účetním období, tedy předešlém roce. Vyměřovací základ se přitom rovná polovině zisku.

Komentáře