Přehled příjmů a výdajů se na sociálku odevzdává do konce dubna

Publikováno: 10.04.2018
Přehled příjmů a výdajů se na sociálku odevzdává do konce dubna

Ani letos se nevyplatí zapomenout na přehled příjmů a výdajů, který se odevzdává České správě sociálního zabezpečení vždy do jednoho měsíce po daňovém přiznání. Takže kdo přizná daně až koncem března (letos nejpozději do 3. dubna), na sociálku může zajít do konce dubna (resp. do 3. května). A koho se to týká? Každé OSVČ, i té bez příjmu z podnikání.

Komu se přehled příjmů a výdajů odevzdává?

Tento dokument slouží České správě sociálního zabezpečení. Pokud jste OSVČ teprve prvním rokem a s touto procedurou ještě nemáte zkušenosti, tak vězte, že přehled příjmů a výdajů povezete na okresní správu sociálního zabezpečení. Tedy do bývalého okresního města, kam vaše obec přísluší.

Pouze v Brně a v Praze jsou názvy jiné. V Brně odevzdáte přehled příjmů a výdajů Městské správě sociálního zabezpečení. No a v Praze pak Pražské správě sociálního zabezpečení.

Které OSVČ podávají přehled příjmů a výdajů?

Úplně všechny. Tedy jak ty, které loni podnikaly v rámci hlavní nebo vedlejší činnosti, tak ty, které nepodnikaly celý rok, ale jen několik měsíců. Přehled však musejí odevzdat i ty OSVČ, které loni měly příjmy do patnácti tisíc, takže ani nepodávaly daňové přiznání. A pozor, přehled příjmů a výdajů musejí odevzdat i ty OSVČ, které loni neměly ze svého podnikání vůbec žádné příjmy.

Když OSVČ využívá služeb daňového poradce

V tomto případě se daňové přiznání nepodává do konce března, ale až do konce června. Jenže, sociálka o vás musí vědět, že budete daňové přiznání podávat později. Proto je nutné do konce dubna sociálce oznámit, že máte daňového poradce. Stačí například zaslat kopii plné moci, kterou daňovému poradci udělujete. Jakmile sociálce oznámíte, že využíváte služeb daňového poradce, prodlužuje se lhůta pro odevzdání přehledu příjmů a výdajů až do prvního srpna.

Existuje ale i další časová lhůta, a to pro ty OSVČ, kterým finanční úřad z nějakého důvodu protáhnul lhůtu na podání daňového přiznání. V tomto případě musí OSVČ podat přehled příjmů a výdajů pro sociálku do jednoho měsíce od uplynutí prodloužené lhůty.

Aby toho nebylo málo, ještě jednu lhůtu zákon zmiňuje. Tou je konec července. A platí pro ty OSVČ, které letos daňové přiznání za rok 2017 nepodávají. Pokud se s přehledem příjmů a výdajů zpozdíte nebo ho nepodáte, může následovat pokuta až do výše 50 tisíc korun.

Když se platí paušální daň

OSVČ, které platí daň z příjmů paušální částkou, to musejí do přehledu také napsat. A do měsíce od odevzdání daňového přiznání pak tyto OSVČ musejí doložit správě sociálního zabezpečení protokol o platbě daně paušální částkou. Pouhý přehled tedy v tomto případě nestačí.

A jestliže je paušální daň stanovena na několik zdaňovacích období, stačí pak v následujících letech jen podat přehled. Protokol už správa sociálního zabezpečení chtít nebude. Ale pozor, neplést paušální daň a výdajové paušály. Výdajových paušálů se toto totiž vůbec netýká.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Formulář je i online

Pokud si chcete přehled příjmů a výdajů vyplnit pohodlně bez vícenásobného běhání na úřad, otevřete si formulář přímo na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Nese název: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017. Tady ho vyplníte a můžete buď vytisknout, nebo jej odeslat elektronicky. Dokonce ho nemusíte vyplňovat najednou celý, rozpracovaná data se dají pohodlně uložit.

Elektronický formulář slouží i jako kalkulačka, velkou část dat po zadání základních údajů dopočítá. Abyste mohli této služby využít, nepotřebujete ani datovou schránku ani elektronický podpis. Formulář se dá vytisknout a můžete jej doručit na příslušnou správu sociálního zabezpečení osobně nebo poštou (doporučeně). Na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení jsou samozřejmě i pokyny k vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017.

Jsou nedoplatky? Na jejich vyrovnání máte 8 dní

Pokud podáním přehledu vyjde najevo, že na sociálním pojištění jste zaplatili méně, než bylo potřeba, máte na doplacení rozdílu celých osm dní. Ale pozor, za oněch osm dní musí mít Česká správa sociálního zabezpečení peníze už na svém účtu.

Jestliže nedoplatek nepřevýší deset tisíc, můžete ho doplatit rovnou na pokladně a v hotovosti. Takže pokud nesete na sociálku přehled s nedoplatkem do deseti tisíc, můžete si peníze na doplacení rovnou vzít s sebou. A vše zvládnete při jednom úřadování. Z případného dluhu začne po osmi dnech naskakovat penále ve výši 0,05 procenta z dluhu denně.

Vyskytla se chyba? Na opravu máte 8 dní od jejího zjištění

Pokud zjistíte, že ve vašem vyměřovacím základu je chyba, je potřeba do osmi dnů od tohoto zjištění podat opravný přehled příjmů a výdajů. Tedy, platí to v momentě, kdy jste vykázali nižší vyměřovací základ, než ve skutečnosti byl. A dluh je nutné doplatit do osmi dnů od podání opravného přehledu (počítá se i v případě, kdy jste opravný přehled měli dodat, ale nedodali). Pak naskakuje penále.

Pokud jste vyměřovací základ napsali naopak vyšší, můžete opravný přehled podat dokonce až do tří měsíců po měsíci, kdy jste na svou chybu přišli… Podání opravného přehledu je v tomto případě automaticky chápáno jako žádost o navrácení přeplatku.

Formulář opravného přehledu je stejný, jen v něm zaškrtnete, že se jedná o opravný přehled. A také připíšete důvod jeho podávání. Někdy je jím opravné daňové přiznání, jindy třeba chyby v daňovém přiznání zjištěné kontrolou z finančního úřadu, zjištěná chyba v účetnictví, dodatečné daňové přiznání atd.

Komentáře