Pracujete na DPČ? Za vaši práci si odnesete více než loni

author Iva Grácová Čtení na 5 minut Publikováno: 27.09.2021
Pracujete na DPČ? Za vaši práci si odnesete více než loni

Většina zaměstnaných lidí vykonává pracovní poměr na základě pracovní smlouvy. Pro ty, kteří si přejí být zaměstnáni na kratší pracovní úvazek, je vhodnější některá z pracovních dohod. Řeč je o dohodě o provedení práce (DPP) a dohodě o pracovní činnosti (DPČ). Setkat se s nimi můžeme především u různých forem přivýdělku, brigád, zástupů či zkrácených úvazků. Letošní rok navíc přinesl změny, díky kterým je práce na dohodu o pracovní činnosti ještě výhodnější, než tomu bylo v předchozích letech. Víte, jaký je rozdíl mezi DPP a DPČ? Prozradíme, jaký je limit, od něhož je potřeba odvádět u DPČ sociální a zdravotní pojištění a ukážeme si, jak zahýbalo s odvody zrušení superhrubé mzdy.

Není dohoda jako dohoda

Práce „na dohodu“ je již léta zažitý termín, ovšem vždy se jedná o práci na základě některé ze dvou dohod:

 • Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) – pracovní dohoda uzavřená na maximální počet 20 pracovních hodin týdně (v průměru za celý rok - 52 týdnů).
 • Dohoda o provedení práce (DPP) – pracovní smlouva, která umožňuje pracovat maximálně 300 hodin pro jednoho zaměstnavatele za rok.

Obě dohody jsou pro zaměstnance i zaměstnavatele výhodné především díky tomu, že není do určité hranice nutné platit odvody na sociální a zdravotní pojištění. Platí ovšem, že v případě, kdy je práce na dohodu jedinou pracovní smlouvou, je takový zaměstnanec považován za osobu bez zdanitelných příjmů (OBZP) a jako takový je povinen zdravotní pojištění odvádět. I proto je dohoda vhodná především pro:

 • zaměstnance, kteří již vykonávají pracovní poměr a přivydělávají si formou brigády,
 • osoby, za které platí zdravotní pojištění stát - studenti, ženy na mateřské či rodičovské dovolené, důchodci,
 • uchazeče o zaměstnání v evidenci úřadu práce.

Dohoda o provedení práce vs. dohoda o pracovní činnosti

Základní rozdíl mezi oběma dohodami je v časovém vymezení smluv. Zatímco na DPP můžete odpracovat 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele, v případě DPČ je stanovena týdenní hodinová sazba – ta nesmí překročit 20 hodin. Tento počet se v praxi průměruje za dobu trvání smlouvy – pokud tedy v jednom týdnu odpracujete 22 hodin a v dalším 18, nebude to problém.

Těžko hodnotit, která ze smluv je výhodnější. Celkově jsou obě tyto pracovní dohody určené pro částečné a minimální pracovní doby. Vždy záleží na konkrétní situaci. DPP je zpravidla výhodnější u krátkodobějších brigád, DPČ u těch dlouhodobějších. Vždy však záleží na konkrétních okolnostech.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

I výdělek na dohodu může být uznatelným příjmem

Možná vás napadá, zdali je příjem plynoucí z práce na dohodu dostačující pro získání úvěrového produktu. V tomto případě není odpověď zcela jednoznačná. Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti jsou ve své podstatě alternativními formami pracovní smlouvy. A jako takové mohou být uzavírány na dobu neurčitou. Zatímco klasickou smlouvu na dobu neurčitou poskytovatelé půjček běžně uznávají, u dohody může být pozice žadatele komplikovanější.

Konkrétní posouzení závisí vždy na dané úvěrové společnosti. Kromě samotného typu smlouvy pak pochopitelně hraje roli při získání půjčky také výše příjmu.Někteří poskytovatelé nabízejí půjčky, u kterých není nutné dokládat potvrzení o příjmu přímo od zaměstnavatele, nýbrž postačí doložit výpisy z účtu či výplatní pásky.

Odvody u DPP a DPČ

Pro práci na dohodu jsou stanoveny zákonné limity, u kterých platí, že do určité výše výdělku se z práce na dohodu neplatí sociální ani zdravotní pojištění.

 • Dohoda o pracovní činnosti – sociální a zdravotní pojištění se odvádí až z odměn od 3500 Kč měsíčně (do konce roku 2020 byl limit 3000 Kč měsíčně). Z odměn, které nepřesáhnou 3449 Kč měsíčně, se zdravotní ani sociální pojištění neodvádí.
 • Dohoda o provedení práce – zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění z odměny 10 tisíc Kč za měsíc (hrubého) u jednoho zaměstnavatele. Takové příjmy může mít zaměstnanec i u více zaměstnavatelů.

  POZOR na placení zdravotního pojištění! Je povinné pro všechny ze zákona

  Na zdravotní pojištění si dejte dobrý pozor. Pokud ho totiž nehradíte ani z jiného příjmu a nehradí ho za vás ani stát, musíte se nahlásit zdravotní pojišťovně jako OBZP. Své pojistné si pak budete platit sami. Za studenty a osoby pobírající starobní důchod platí zdravotní pojištění stát. Pro rok 2021 činí 2052 Kč měsíčně.

  Dohoda o pracovní činnosti a daň z příjmu

  Limit 3 500 Kč platí od roku 2021 i pro daň z příjmů, respektive způsob zdanění. Pokud pracujete na DPČ, je možné odvádět daně dvěma způsoby. Buď srážkou nebo zálohově (v obou případech sazba 15 %).

  • Srážkou je to možné pokud příjem nepřesáhne 3 500 Kč hrubého za měsíc. Srážku provádí zaměstnavatel a příjem z DPČ pak tvoří samostatný základ daně. Po uplatnění srážkové daně už není nutné příjem nikde vykazovat, není nutné ani podávat daňové přiznání.
  • V případě měsíční odměny od 3 501 Kč nebo pokud podepíšete prohlášení k dani, zdaní se příjmy zálohou. V případě podepsaného prohlášení je možné uplatnit také daňové slevy.
  • Pokud prohlášení k dani poplatník podepsané nemá, uplatnění slev na dani možné není a výdělek se zdaní srážkovou daní.

  Dohoda o provedení práce a daň z příjmu

  Zdanění odměn z dohody o provedení práce závisí také na tom, jaké výše za měsíc dosáhne.

  • Pokud je výdělek nižší než 10 000 Kč a poplatník podepíše prohlášení k dani, zdaní se příjem zálohovou daní a odečtou se daňové slevy.
  • Pokud je výdělek nižší než 10 000 Kč a poplatník nepodepíše prohlášení k dani, zdaní se příjem srážkou, tvoří samostatný daňový základ a není ho dále nutné nikde vykazovat.
  • Když si měsíčně vyděláte víc jak 10 000 Kč hrubého, zaměstnavatel vám z výdělku strhne zálohovou daň. Ta dělá 15 % z hrubé mzdy.

  S výpočtem čisté mzdy u DPČ i DPP, stejně jako s výpočtem odvodů a mzdových nákladů vám pomůže některá z webových kalkulaček. Snadno tak zjistíte výši zdravotního a sociálního pojištění a zdali budete muset odvádět daň z příjmu.

  Jak s výpočtem daně zahýbalo zrušení superhrubé mzdy?

  Se zrušením superhrubé mzdy došlo ke změnám v oblasti zdanění příjmů. Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně se již nezvyšují o sociální a zdravotní pojištění. Základem daně je od nového roku pouze hrubá mzda (nikoli superhrubá mzda). Ti, kteří podepsali prohlášení, a mohou tak uplatnit daňové slevy, si navíc odečtou i zvýšenou slevu na poplatníka.

  Příklad

  Zúčtováno v měsíci Prosinec 2020 Leden 2021
  Odměna na DPČ 3 500 kč 3 500 kč
  Sociální pojištění zaměstnanec 228 kč 228 kč
  Zdravotní pojištění zaměstnanec 158 kč 158 kč
  Základ daně (srážková vždy na koruny dolů) 4 683 kč 3 500 kč
  Daň srážková 702 kč 525 kč
  Čistá odměna 2 412 kč 2 589 kč

  Zdroje: finance.cz/ podnikatel.cz/ penize.cz/ vzp.cz/ vypocet.cz

  author

  Autor článku:

  Iva Grácová

  Ve světe bankovnictví se pohybuje od roku 2007 a voľný čas věnuje psaní článků převážně finančního charakteru s úvěrovou, bankovní a investiční tématikou.
  Přečíst více