Pojišťovny nabízejí i krátkodobé úrazové pojištění pro děti

Publikováno: 19.10.2017
Pojišťovny nabízejí i krátkodobé úrazové pojištění pro děti

Pojišťovny nedávno objevily Ameriku: dítě se může na sportovních kroužcích nebo třeba na škole v přírodě zranit! A tak se rozhodly, že rodičům nabídnou uklidnění ve formě krátkodobého úrazového pojištění, které bude nastaveno podle času, kdy je dítě v kroužku, na výletě či na škole v přírodě.

Pojistná doba třeba jen na několik hodin

Vaše děti chodí například do atletického kroužku, kde se může docela snadno stát úraz. To je nepochybné, pravděpodobnost úrazu tu vždycky bude vyšší než například v kroužku výtvarném. Pojišťovny vám nově nabídnou pojistit vaše děti pro případ úrazu právě na tu dobu, co jsou v onom atletickém kroužku. Má smysl, abyste na takové pojištění kývli a platili jej?

Výhody se jistě najdou…

Na jednu stranu je neoddiskutovatelným faktem, že pojistné plnění se v těchto případech vztahuje i na léčení vážných úrazů s trvalými následky, včetně případného progresivního plnění. Takže mnohdy kryje mnohem více, než je tomu u běžných celoročních pojistek, které málo informovaní rodičové často uzavírají.

Pojišťovny hrají na chyby rodičů

Pojišťovny vědí, že mnoha rodičům doporučily úrazové pojistky, které kryjí jen krátkodobé problémy, jako je například hospitalizace nebo tzv. denní odškodné spojené s úrazem. Toto jsou úrazové pojistky, jejichž pojistná plnění hrají pouze roli bolestného.

Ale už tyto pojistky neřeší případné budoucí komplikace zraněného dítěte, když se například stane invalidním a jeho budoucí příjmy mohou být vážně ohroženy. Anebo čelí vážné nemoci (což sice není úraz, ale v dobrých úrazových pojistkách, jež jsou často součástí životního pojištění, bývá řešeno i toto).

Proto nabídly vychytralý doplněk

Když totiž rodiče dětí uzavřou i toto krátkodobé úrazové pojištění, budou jejich děti lépe kryty pro případ úrazu. To na první pohled vypadá dobře. Nahlédněme sem však podruhé:

Představte si situaci, že jste dětem uzavřeli krátkodobé úrazové pojištění na dobu, kdy navštěvují onen atletický kroužek. Jenže, co čert nechtěl, jedno z vašich dětí se zranilo. Na atletickém kroužku měly náročný trénink, a tak cestou domů už se tolik nesoustředily a jednomu se povedlo velmi nešikovně došlápnout na okraj chodníku.

Z pohledu krátkodobého pojištění však máte smůlu, protože se úraz nestal během doby, na kterou bylo dítě pojištěno. Takže tak jako tak se na úraz bude vztahovat jen to původní celoroční pojištění, pokud jste tedy dítěti vůbec nějaké uzavřeli. A to už jste přitom za krátkodobé pojištění zaplatili tolik peněz!

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Výhodné je jen solidní celoroční úrazové (životní) pojištění

Proto je mnohem výhodnější soustředit se nejprve na kvalitní celoroční úrazovou či životní pojistku, jejíž součástí je úraz. Dítěti (a ani sobě) přece nenadiktujete, kdy se má zranit! Že když už má někde spadnout či do něčeho vrazit, má to být jen a pouze na kroužku, v rámci jehož trvání je pojištěno…

Proto raději revidujte úrazovou pojistku, kterou máte pro děti uzavřenu. A jestli kryje jen hospitalizaci a denní odškodné, pryč s ní. Anebo ji náležitě rozšiřte, pokud je to možné. Výsledné pojistné by nemělo přesáhnout hranici několika málo stovek měsíčně.

Případně uzavřete rovnou životní pojistku (ale bez investiční složky), ta bývá nastavena na nejširší možnosti krytí trvalých následků. Ale musíte si to nadiktovat.

Jak poznat kvalitní celoroční úrazové či životní pojištění?

Solidní dětská životní nebo úrazová pojistka kryje nejen rizika spojená s menšími úrazy (hospitalizace a denní odškodné), ale i rizika následků vážných onemocnění a úrazů. Některé pojistky dokonce dokáží krýt i riziko invalidity třetího stupně, a to jak z důvodu nemoci, tak jako následek úrazu.

Vzhledem k tomu, že se o dítě musíte během léčení (hlavně toho domácího) celodenně starat, vyplácejí pojišťovny i dávky za ošetřování dítěte, které vám nahradí výpadek pracovního příjmu. Tohle je ale vždy nutno připojistit, součástí základního dětského životního pojištění tzv. ošetření člena rodiny nebývá.

Důležité je zaměřit se i na pojistné částky. Trvalé následky úrazu by měly být v maximu na alespoň jednom milionu korun. Vážné nemoci by měly být kryty alespoň půl milionem korun.

Když je málo peněz

Pokud si nemůžete dovolit samostatnou pojistku pro dítě, tak ta krátkodobá stejně nic neřeší. Raději si dítě připojistěte v rámci své životní pojistky. Je to poměrně levné připojištění, moc to s celkovým rodinným rozpočtem nezamává.

A jestli nejste pojištění ani vy sami, je nejvyšší čas se na životní pojistku zaměřit, vybrat ji a uzavřít. Nevyplatí se spoléhat na náhodu, že se vám a ani vašim dětem nikdy nic nestane. Zejména tehdy, když máte nižší příjmy a netvoříte si dost velké finanční rezervy. Výpadek příjmů následkem úrazu, bez jakéhokoliv pojistného plnění, by byl pak příliš velkou komplikací.

Krátkodobé úrazové pojištění vnímejte jen jako doplněk!

Pokud se vám nabídka krátkodobého úrazového pojištění dětí na dobu, kdy navštěvují kroužky nebo jsou na škole v přírodě či na výletě, líbí, je to v pořádku, Ale smysl má tento doplněk jen tehdy, pokud už máte děti kryté celoroční pojistkou a chcete jen navýšit případné pojistné plnění na dobu, kdy je riziko úrazu prokazatelně vyšší.

Coby jediné úrazové pojištění dítěte je to krátkodobé úrazové pojištění holým nesmyslem.