Plánujete půjčku na nový kotel?

Čtení na 5 minut Publikováno: 10.07.2019
Plánujete půjčku na nový kotel?

Máte doma kotel na tuhá paliva třídy 1 a 2, takže plánujete v brzké době jeho výměnu (a pokud neplánujete, stejně budete časem muset). Aby byla výměna co nejvýhodnější, je rozumné poohlédnout se po kotlíkových dotacích a nabízených bezúročných půjčkách, které stát na pořízení nového kotle nabízí lidem žijícím v kraji Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém. Všechny informace vám může zprostředkovat takzvaný kotlíkový specialista. Služby poskytuje jednotlivcům i domácnostem zdarma.

Bezúročná půjčka na kotel pokryje celé náklady

Rodiny i jednotlivci, kdo využijí státní bezúročné půjčky na nový kotel, nemusejí mít předem nic naspořeno. Půjčka uhradí celé náklady na pořízení a instalaci kotle najednou, na občanech pak už bude jen jejich postupné splácení.

Kotlíkový specialista poradí

Významnou roli v procesu vyřízení půjčky dostal tzv. kotlíkový specialista. Ten pomůže nejen s výběrem nového kotle, ale též s administrací dotací a půjček. Vzhledem k tomu, že si obce budou moci vzít dotaci až deset tisíc korun na činnost specialisty pro každou jednu domácnost, bude jeho práce pro konečné klienty, tedy konkrétní občany, zcela zdarma.

Co vlastně dělá kotlíkový specialista?

Jakub Hrbek, který je ředitelem sekce řízení Národních programů SFŽP, shrnul hlavní úkoly kotlíkového specialisty:

  • Kotlíkový specialista má být povinně zajištěn 
  • Kotlíkový specialista je povinen provést průzkum zájmu o výměnu starých kotlů , a to ještě před podáním žádosti 
  • Kotlíkový specialista poskytuje asistenci domácnostem v těchto konkrétních oblastech:
  • provádí základní posouzení aktuálního stavu kotle na tuhá paliva
  • doporučuje vhodná řešení výměny kotle 
  • pomáhá s vyřízením půjčky od obce (zajišťované státní dotací) a kotlíkové dotace od kraje 

Jak poznáte kotlíkového specialistu?

Kotlíkový specialista obecně nemá stanovena žádná kvalifikační kritéria. Vždy si ho však vybírá obec, a to buď z řady svých zaměstnanců nebo jako externí osobu, která dodá obci požadovanou službu. Obec (pokud je větším městem) bude vybírat tuto službu v souladu s podmínkami zadávání veřejných zakázek.

Kotlíkový specialista bude nucen dodržovat kotlíkový kodex. Zde je Kodex kotlíkového specialisty k nahlédnutí, najdete v něm veškeré podrobnosti.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Co má kotlíkový specialista umět?

Samozřejmě je nutné, aby  se vyznal v nejčastěji používaných zdrojích tepla používaných jak k vytápění, tak k ohřevu vody. Musí znát jejich specifika, základní technické parametry a omezení, dále obecné ekonomické vlastnosti typu pořizovací investice nebo náklady na provoz.

Dalším předpokladem dovedností kotlíkového specialisty je perfektní znalost podmínek 3. vlny kotlíkových dotací a programu „kotlíkových půjček“ (a případně NZÚ). Nutnou schopností kotlíkového specialisty pak je komunikativnost, trpělivost a schopnost seznámit laickou veřejnost se speciálními podmínkami jak dotací a půjček, tak také se specifiky nových zdrojů tepla a jejich provozu.

Ale kotlíkový specialista rozhodně nemá být projektantem nebo specialistou energetickým. Tyto role si nesmíme plést. Kotlíkový specialista pouze má nasměrovat spotřebitele se zájmem o výměnu zdroje tepla v podobě kotle na tuhá paliva správným směrem.

Co je kotlíkovému specialistovi zakázáno?

Rozhodně nesmí poskytovat nepřesné nebo dokonce účelově zkreslené, nepravdivé informace. Nesmí slibovat návratnost nebo úspory vyšší, než dovoluje realita na trhu a předpokládaný vývoj na trhu.

Kotlíkový specialista se rozhodně nesmí příliš vnucovat, nesmí se dostat do rozporu s vyhláškou omezující podomní prodej. Obce budou muset své vyhlášky upravit právě pro účel umožnění nabídky kotlíkových specialistů.

Konkrétní výrobky také nesmějí být kotlíkovým specialistou doporučovány. Může udělat nabídku více výrobků více značek a navzájem je porovnat, výběr však musí ponechat na konkrétním spotřebiteli. Za koupi konkrétní značky nesmí být nabízena nebo poskytnut žádná výhoda.

A v neposlední řadě nesmí kotlíkový specialista účtovat občanům jakékoliv poplatky spojené s výkonem své činnosti, s poskytnutím služby – placen totiž musí být obcí, která na jeho odměnu získá dotaci. 

Komentáře