OSVČ musejí od nového roku platit sociální pojištění mnohem dříve

Čtení na 5 minut Publikováno: 12.02.2019
OSVČ musejí od nového roku platit sociální pojištění mnohem dříve

Jestliže podnikáte, tak hned zpozorněte. S platností od ledna tohoto roku je nutné si posunout platby na důchodové pojištění a pojistné na dobrovolné nemocenské pojištění. Doposud jste platili zpětně, od ledna tohoto roku se musí platit ještě v tom měsíci, ve kterém podnikáte. Ale zálohy na zdravotní pojištění zůstávají beze změn.

Posun musí být až o dvacet jedna dní

Do loňska se zálohy na sociální pojištění (důchodové i dobrovolné nemocenské) odváděly v termínu od 1. do 20. dne v následujícím měsíci. Nově je nutné stihnout platbu do posledního dne v měsíci, kdy OSVČ podniká.

Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení potvrzuje tuto informaci: „Pojistné se bude nově hradit v měsíci, ve kterém osoba samostatně výdělečně činná podniká, nikoliv v měsíci následujícím.“ 

Máte problém s penězi? Dlužné pojistné lze bez sankce doplatit do konce dalšího měsíce

Takže pro ty, kdo platili až okolo dvacátého v následujícím měsíci, jde o uspíšení platby v podstatě o tři týdny. V lednu se navíc sejdou platby za prosinec a za leden, takže nic příjemného pro ty, kdo na přelomu roku bojují se svým cash flow.

I proto je u sociálního pojištění nově zavedeno pravidlo, že dlužnou částku lze do konce dalšího měsíce doplatit zcela bez sankce. Navíc je možné prosincovou platbu důchodového pojištění zahrnout až do zúčtování příjmů a výdajů OSVČ za rok 2018, ten se letos odevzdává nejpozději do 2. května 2019, s daňovým poradcem do 1. srpna 2019.

Ale platbu za nemocenské pojištění je potřeba odvést do konce ledna tak jako tak. Ještě je nutné si dát pozor na datum splatnosti, neboli nejpozdější termín platby – v ten den již musejí být vaše peníze na účtu Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ).

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Pozor na předčíslí

Jana Buraňová také upozornila, že se v poslední době hromadí platební příkazy od OSVČ, kde nebylo dobře zkontrolováno číslo účtu: „V posledních dnech registrujeme, že zpravidla OSVČ posílají platbu na jiný účet, protože si nekontrolují čísla účtu, když platbu zadávají pomocí internetového bankovnictví.“

Podnikatel sice uvede své variabilní číslo, ale čím dál častěji jsou zálohy na sociální pojištění posílány na špatný účet. Účet OSSZ určený pro platby pojistného mají jen tato předčíslí: 1011, 11017 a 21012.

Minimální měsíční zálohy se navýšily

Mzdy v loňském roce výrazně rostly, a tak se navyšují i minimální měsíční zálohy na důchodové a zdravotní pojištění OSVČ. Jde o další navýšení, naposledy si OSVČ musely připlatit na sociálním pojištění v březnu 2018.

Nyní jde konkrétně o tato navýšení:

  • důchodové pojištění z hlavní samostatné výdělečné činnosti narostlo z 2189 Kč na 2388 Kč měsíčně
  • důchodové pojištění z vedlejší výdělečné činnosti narostlo z 876 Kč na 955 Kč měsíčně
  • zdravotní pojištění (jehož datum splatnosti se však neposouvá) narostlo z 2024 Kč na 2208 Kč měsíčně

Na rok 2019 lze zrušit povinnost platit zálohy

Ale lze to učinit pouze u osob, které vykonávají vedlejší výdělečnou činnost na živnostenský list. A navíc je u nich předem zřejmé, že dosáhne natolik nízkých příjmů, že nebude mít povinnost za tento rok platit pojistné na důchodové pojištění – takže by této osobě stejně byly zaplacené zálohy za rok 2019 vráceny.

Komentáře