Odvody, EET či daňová ztráta mají díky karanténě jiný režim

author Lenka Rutteová Čtení na 5 minut Publikováno: 30.04.2020
Odvody, EET či daňová ztráta mají díky karanténě jiný režim

Stát hledá cesty, jak v rozumné míře změkčit dopady současných karanténních opatření plynoucích z pandemie korona viru a vyhlášení nouzového stavu, resp. karantény. Jedním z plánovaných a v současnosti ve sněmovně projednávaných kroků je odpuštění šestiměsíčních minimálních záloh OSVČ na zdravotním a sociálním pojištění.

Dodejme, že převážná většina živnostníků platí právě jen tyto minimální platby. K tomu budou úlevy v oblasti EET nebo daní z příjmů Podívejme se na tuto podporu, jak ji zveřejnila česká vláda.

Celkem téměř 30 tisíc

Neplatit půl roku minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění, to dělá ve výsledku celkem necelých 30 tisíc korun úlevu na odvodech (minimální záloha na sociální pojištění je stanovena na 2 544 Kč, na zdravotní pojištění měsíčně 2 352 Kč, což dohromady dosahuje měsíčně na 4 896 korun, za šest měsíců celkově na 29 376 korun).

Vzhledem k tomu, že převážná většina živnostníků platí právě jen tyto minimální platby, jde většinově o úplné odpuštění odvodů. Kdo platí více, tomu budou prominuty minimální odvody, zbytek do svých reálných odvodů již doplatit musí.

Neplatit se má od března do srpna, ale jestli nestihnete zastavit své trvalé příkazy včas, nevadí. Platba navíc se totiž bude počítat jako předplacený měsíc, a to na měsíc následující po skončení odpuštěné půlroční lhůty, zatím to vypadá na září, když se tedy poslanecká sněmovna nakonec nedohodne jinak.

Proč zrovna odvody?

Proč vláda přišla s odpuštěním odvodů na zdravotní a sociální pojištění? Vysvětlení přišlo samozřejmě přímo z oborů. Podívejme se, jak své kroky odůvodňují a s čím budou předstupovat před poslaneckou sněmovnu, která má o návrzích rozhodovat.

Odpuštění plateb sociálního pojištění navrhla ministryně práce a sociálních věcí: „OSVČ jsou v tuto chvíli jednou z nejvíce ohrožených skupin pracujících, protože často nemohou vůbec pracovat a současně nemají nárok například na náhradu mzdy jako zaměstnanci. Jako vláda se musíme postarat především o to, aby se lidé neocitli v existenčních problémech. To se týká zaměstnanců i OSVČ. Pro OSVČ, které již za období března 2020 své zálohy zaplatily, bude na tyto platby pohlíženo jako na předplacenou platbu za měsíc září.“

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Jak se odpustky dotknou důchodů nebo zdravotnictví?

Ekonomika je uzavřeným systémem, kde všechno souvisí se vším. To platí i o odpuštění odvodů, kdy se do rance sociálního a zdravotního pojištění dostane méně peněz. Jaké jsou budoucí odhadované dopady odpustků?

Ministryně financí veřejnost ujistila, že výše vyplácených penzí se odpustky nedotknou. Systém sociálního pojištění skončil loni v přebytku 16,75 miliardy korun. Odpuštění záloh na sociální odvody představuje výpadek cirka 15 miliard korun, s výpadkem se však musí počítat i u zaměstnanců, kteří budou mít jen ošetřovné, náhrady za karanténu, nebo kteří v důsledku korona krize přijdou o práci. Letošní propad dorovná stát.

Jenže co se zdravotnictví týká, tady bude o něco hůř. Podle ministra zdravotnictví znamená odpuštění záloh na zdravotní pojištění snížení příjmů přibližně o osm miliard korun. „Budeme to projednávat se všemi zdravotními pojišťovnami, aby si podle toho nastavily svá hospodaření. Je jasné, že bude muset dojít k určitým opatřením, aby nerostly nijak výrazně úhrady hlavně v příštím roce,“ uvedl ministr zdravotnictví.

Zdravotní pojišťovny si na své pohodlí sahat nebudou. A že by se uvažovalo o jejich redukci, když si zcela zbytečně konkurují a zbytečně si tu povinně živíme administrativní aparát každé z nich? To zatím stále ještě není na pořadu dne. Můžeme jen doufat, že brzy bude…

Jak vykázat zálohy v ročním zúčtování?

Jedna věc je neodvádět minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění, věc druhá je pak poprat se s ročními přehledy pro zdravotní pojišťovnu a pro Českou správu sociálního zabezpečení. Jak to tedy bude po administrativní stránce?

Do přehledů za rok 2020, které se budou odevzdávat v první polovině příštího roku (2021), se uvedou i neodvedené zálohy v minimální výši. Stát uskuteční odpuštění plateb právě tímto krokem. Nejde proto jen o odložení plateb, ale o jejich skutečné odpuštění.

Od vypočteného pojistného za rok 2020 si OSVČ odečte nejen zálohy, které byly v roce 2020 zaplaceny (tj. zálohy za leden, únor a září až prosinec 2020), ale též zálohy, jejichž placení bylo za období březen až srpen 2020 prominuto. … K eliminaci negativního dopadu do výše budoucího důchodu se dále navrhuje považovat období mezi březnem a srpnem 2020 pro všechny OSVČ hlavní za vyloučenou dobu pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu podle zákona o důchodovém pojištění,“ je okomentováno v důvodové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Živnostníkům s povinností zavést EET se také uleví

Jen ve zkratce ještě zmiňme, že přestože se původně přerušení EET neplánovalo, stane se nakonec skutečností. Letos uplyne totiž tříletá lhůta, ve které podnikatelé z první vlny EET musejí učinit spoustu dalších administrativních kroků, které by nyní byly komplikované. Proto se EET přerušuje na dobu trvání nouzového stavu a pak ještě na další tři měsíce.

Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. Pro úplné pozastavení EET jsme se nakonec rozhodli s ohledem na další vývoj situace, zejména uzavření či omezení fungování části provozoven, by mohlo docházet i ke komplikacím pro nyní již evidující poplatníky, a to například při zajišťování technické podpory nebo aktualizací certifikátů,“ sdělil médiím mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Zpětné působení daňové ztráty

Výraznou úlevou může být i institut zpětného působení daňové ztráty, kterou bude možné uplatnit do daňových přiznání za rok 2018 a 2018. Díky tomu získají podnikatelé od státu vratku daně, tedy hotovost. Jak na to? Formou dodatečného daňového přiznání.

Možnost uplatnit daňovou ztrátu zpětně představuje pro nejvíce zasažené subjekty garanci, že jejich cash-flow bude v roce 2021 díky vratkám lepší. To je bonifikuje například při žádosti o úvěr a funguje jako jeden z vhodných stabilizátorů podnikatelské činnosti fyzických i právnických osob,“informovala ministryně financí.

Opatření je mnohem více, vznikají za pochodu jako reakce na urgentní potřeby živnostníků, zaměstnavatelů i zaměstnanců. Postupně vás s nimi budeme i nadále seznamovat.

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.
Přečíst více