Od prvního března jedině s licencí - a vy si ji můžete zkontrolovat

Datum publikování: 17.03.2017
Od prvního března jedině s licencí - a vy si ji můžete zkontrolovat

O čem je řeč?  O nebankovních poskytovatelích úvěrů, zkráceně o nebankovkách. Ano, jedná se o opatření nového zákona o spotřebitelském úvěru, které se snaží vnést do složitého světa nebankovních společností alespoň základní řád a také záruky pro spotřebitele. Nebankovka může fungovat už jedině s licencí.

Co konkrétně zákon o spotřebitelském úvěru vyžaduje?

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru vyžaduje po nebankovkách splnění mnoha podmínek. 

Proč? Důvod je nasnadě: zamezení nefér praktikám, které část z nich, zejména ty malé, používala. Byly to praktiky v podstatě lichvářské, které jim procházely jen proto, že naše legislativa nedefinovala lichvu nijak konkrétně.

Nově musejí nebankovky splnit několik základních podmínek k tomu, aby získaly ke své činnosti licenci ČNB. Jde například o:

- povinnou registraci nebankovky u ČNB;
- nebankovka musí být:

 • kapitálovou obchodní společností;
 • důvěryhodná, tuto podmínku musí plnit ovládající osoba;
 • odborně způsobilá (to je podmínka pro výkonné pracovníky);
 • identifikovatelná v příslušném základním registru – podle údajů uvedených v žádosti;

- nebankovka musí mít:

 • sídlo i skuteční sídlo podnikání na území ČR;
 • zřízenou dozorčí radu;
 • počáteční kapitál min. 20 mil. Kč;
 • výkon činnosti přizpůsobený požadavkům zákona;
 • činnost podloženou reálnými ekonomickými propočty;
 • průhledný a nezávadný původ finančních zdrojů;

- nebankovka musí praktikovat konkrétně dané:

 • administrativní a účetní postupy;
 • pravidla odměňování pracovníků;
 • pravidla posuzování úvěruschopnosti spotřebitele;
 • pravidla ocenění a přijetí předmětu úvěru;
 • pravidla boje proti trestné činnosti, zejména tzv. praní špinavých peněz;
 • pravidla vyřizování reklamací a stížností;
 • pravidla jednání s klienty, kteří se opozdili se splácením nebo nesplácejí vůbec;
 • pravidla vymáhání pohledávek;
 • pravidla komunikace;
 • pravidla evidence osobních údajů a zejména jejich bezpečnosti; 
 • pravidla činnosti osob, které poskytují úvěr;

„Kdo od nás licenci dostane, bude opravdu splňovat kritéria solidní společnosti,“ tvrdí guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Výše uvedený seznam podmínek tomu nasvědčuje.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Jak na to reagoval trh s nebankovními půjčkami?

Zatím tak, jak se všeobecně očekávalo. Doposud k poskytování úvěrů totiž stačil živnostenský list, a nikdo tak neměl přehled o tom, kolik firem v České republice skutečně aktivně půjčuje. Odhady jsou někde okolo šedesáti tisíc subjektů.

A z původních cca 60.000 nebankovních poskytovatelů půjček dodnes zažádalo o licenci něco přes 100 společností. Všichni ostatní vědí, že by licenčním řízením neprošli, a tak se o něj ani nepokoušejí.

Kdo doposud nepodal žádost o licenci, nesmí od 1. 3. 2017 půjčovat

Část poskytovatelů svou činnost pouze přerušilo, upravují procesy a podmínky ve své firmě tak, aby v budoucnu licenčním řízením prošli. Ti budou žádat o licenci pravděpodobně ještě během tohoto roku. Nyní však půjčovat nesmějí.

Ti, co nezískají licenci, se musejí buď sloučit s jiným licencovaným subjektem, nebo svou činnost ukončit, protože od 1. 3. 2017 je poskytování nebankovních úvěrů bez licence ČNB (respektive bez podané žádosti o ni) nelegální. ČNB očekává, že mnoho dosavadních zprostředkovatelů přejde pod větší subjekt nebo začnou půjčovat načerno. Nelicencovaným poskytovatelům hrozí pokuta až dvacet milionů korun a jimi poskytnuté úvěry nebudou v případě odhalení úročeny.

Registrují se nejen celé nebankovky

Mimo klasických nebankovek eviduje ČNB v žádostech o registraci také téměř 22 tisíc vázaných zástupců, 9 samostatných zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru a přibližně 1 700 zprostředkovatelů vázaných spotřebitelských úvěrů. Počty žádostí postupně rostou.

Na rozhodnutí o licenci má centrální banka 15 měsíců

ČNB musí o vydání licence rozhodnout do 15 měsíců od přijetí žádosti. Do té doby pojedou nebankovky v přechodném režimu, i v přechodném seznamu ČNB. Tady si můžete nebankovky průběžně kontrolovat – zda už zažádaly o licenci. Později zkontrolujete také to, zda licenčním řízením vůbec prošly a mohou legálně fungovat.

Náš tip pro vás: 

V seznamech ČNB se vám ukáže mj. i datum, kdy nebankovka o licenci zažádala. Nebankovky, které o licenci žádaly již od prosince 2016 do února 2017, byly i před účinností zákona o spotřebitelském úvěru fér a na své činnosti toho moc měnit nemusely, proto podmínky pro licenční řízení splnily poměrně rychle. 

Ti s licencí budou jednat férově – ale nikoliv bez sankcí a pokut za nesplácení!

Od toho, že nebankovka získá licenci ČNB, však nemůžeme očekávat, že zmizí pokuty, úroky z prodlení a jiné sankce za nesplácení půjček! Tak co se tedy změní?

Změna nastane v tom, že sankce budou nastaveny jasně a v mezích zákona, každý žadatel o půjčku bude sankce znát dopředu a každá nebankovka bude povinně mít zavedeny vstřícné kroky vůči těm, kdo se, většinou ne vlastní vinou, dostali do problémů se splácením.

Licencovaných nebankovek už se bát nemusíme – ČNB nad nimi bude stále dohlížet a musí prověřit každou podezřelou praktiku. My – spotřebitelé – bychom měli ČNB oznámit každé nefér jednání, kterého se nebankovka dopustila. Jedině tak získáme na trhu s nebankovními úvěry pevnou půdu pod nohama.

Komentáře