Od ledna narostla částka, kterou vám exekutor musí ponechat

Čtení na 5 minut Publikováno: 28.02.2019
Od ledna narostla částka, kterou vám exekutor musí ponechat

V lednu se, tak jako každý rok, revidovala částka nezabavitelného minima, které musí exekutor dlužníkovi ponechat, ať jsou nároky exekuce jakkoliv vysoké. Letošní rok je však výjimečný v tom, že částka poroste dvakrát. Poprvé tomu bylo v již zmiňovaném lednu, podruhé se změna chystá na červenec a bude ve prospěch dlužníků v exekuci, kteří pracují. Ale vezměme to pěkně popořadě. Dnes se podíváme, jak vypadají nezabavitelná částka a nezabavitelné minimum v prvním pololetí roku 2019.

Které příjmy nesmějí podléhat exekuci?

Zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) jsou dány příjmy, na které exekutor při strhávání příjmů nesmí sáhnout. Jedná se o tento výčet příjmů:

 • z dávek pomoci v hmotné nouzi,
 • z dávek sociální péče
 • z příspěvku na bydlení
 • z jednorázových dávek sociální podpory,
 • ta částka z důchodu, která jde na úhradu za pobyt v ústavu sociální péče, plus částka, která odpovídá výši kapesného v tomto ústavu.

Příjmy, které jsou zabavitelné

Všechny ostatní příjmy jsou exekutorem zabavitelné, ale nikdy ne ze 100 procent. Vždy jen určitá část, dlužníkovi musí zůstat státem zaručená minimální částka na živobytí. Přehled příjmů, ze kterých exekutor může brát, je zde. Jde o příjmy:

 • ze mzdy,
 • z platu,
 • z příjmu z dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce,
 • z odstupného,
 • z náhrady mzdy,
 • z nemocenské,
 • z podpory v nezaměstnanosti,
 • z podpory při rekvalifikaci,
 • z důchodu,
 • ze stipendia,
 • z peněžité pomoci v mateřství,
 • z dávek státní podpory a pěstounské péče, které se nevyplácejí jednorázově (z přídavku na dítě, z rodičovského příspěvku),
 • z výsluhových příspěvků vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních složek,
 • ze zvláštních příspěvků k důchodu.

Nezabavitelná částka a nezabavitelné minimum

Dva podobné pojmy, každý však slouží k určení něčeho jiného. Nezabavitelné minimum je částka, která musí dlužníkovi každý měsíc zůstat na živobytí. A nezabavitelná částka pak je prostředek k výpočtu nezabavitelného minima.

Nezabavitelnou částku určuje stát, vždy na daný kalendářní rok, případně na jiné období. Od ledna 2019 je nezabavitelná částka stanovená na 6 428,67 Kč měsíčně. Skládá se ze dvou údajů, kterými jsou životní minimum jednotlivce, respektive třetina částky životního minima, což je pro rok 2019 přesně 1 607,17 korun. Druhou složkou jsou normativní náklady na bydlení.

Nezabavitelná částka se navyšuje v případech, kdy dlužník má manželku a děti. Nárůst je o 1 607,17 korun na osobu za měsíc. Nárůst v případě dětí neplatí tehdy, když dlužník dluží právě na výživném. V případě exekuce na oba manžele se děti započítávají do nezabavitelné částky oběma z nich.

Kde se vzaly normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení vyčísluje stát jako náklad na nájemní bydlení jednotlivce v nájemním bytě v obci o velikosti od 50 000 do 99 999 obyvatel, přičemž je jedno, kde dlužník ve skutečnosti žije. Jde o obecně platnou dohodu o stanovení normativních nákladů na bydlení. V roce 2018 činily tyto náklady 5 928 korun měsíčně, v roce 2019 je to cirka 6 233 Kč měsíčně.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Jak se pracuje s nezabavitelnou částkou?

Nezabavitelná částka slouží pro pomoc s výpočtem nezabavitelného minima jednotlivce. Postupuje se tak, že se nejdříve určí obecné nezabavitelné minimum, což je zase částka daná státem. V roce 2019 jde o 9 643 Kč.

Obecné nezabavitelné minimum vzniká součtem normativních nákladů na bydlení (6 233 Kč) a životního minima jednotlivce (3 410 Kč), ve výsledku v roce 2019 tedy 9 643 korun. Pomocí tohoto minima se vypočte nezabavitelné minimum jednotlivce.

Osobní nezabavitelné minimum

Tohle minimum je trošku početním kouzlem. Při vyměřování exekučního strhávání z příjmů se nejdříve sečtou všechny čisté příjmy jednotlivce. Od nich se odečte nezabavitelná částka, a to včetně navýšení na případné vyživované osoby.

Jestliže je výsledek rozdílu vyšší než obecné nezabavitelné minimum, tedy než 9 643 korun na měsíc, je vše nad tuto částku zabavitelné exekutorem. Pak se nezabavitelné minimum vydělí třemi a nadále se pracuje se třetinami, které jsou v roce 2019 maximálně na výši 3 214 Kč.

Co s vypočtenými třetinami?

Jedna vypočtená třetina náleží dlužníkovi, druhá třetina směřuje na přednostní pohledávky a třetí třetina na ostatní pohledávky, tedy ty nepřednostní. Kde žádné nepřednostní pohledávky nejsou, tam zůstává i třetí třetina dlužníkovi. Jestliže však druhá třetina nestačí na úhradu přednostních pohledávek, bere se na ně i ze třetiny třetí.

Takže ve výsledku zůstane dlužníkovi jen jedna třetina obecného nezabavitelného minima plus nezabavitelná částka. Ke druhé a třetí třetině příjmů, které jdou na úhradu dluhů, se přidává i vše nad hranici 9 643 korun, což je hranice vzniklá po odečtení nezabavitelné částky od čistého příjmu (čistých příjmů).

Přednostní pohledávky

Co si představit pod pojmem přednostní pohledávka, na kterou jde vždy alespoň třetina určených příjmů? Jedná se o tyto dluhy:

 • pohledávky výživného;
 • pohledávky náhrady za úmyslné trestné činy;
 • pohledávky náhrady za ublížení na zdraví;
 • pohledávky daní, poplatků a jim obdobných peněžitých plnění;
 • pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění;
 • pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění;
 • pohledávky v příspěvku na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče;
 • pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci;
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory;
 • pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění;
 • pohledávky náhrady mzdy, platu nebo poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti či karantény.

V příštím textu se zaměříme na změny v nezabavitelné částce a v nezabavitelném minimu, které nastanou od července 2019. A nebudou vůbec malé.

Komentáře