Od hrubé mzdy k čisté

Publikováno 21.02.2017

O čem že je řeč? Samozřejmě o mzdě.  V ruce držíte výplatní pásku plnou čísel a pojmů. Na začátku je vaše hrubá mzda, dále je hausnumero o mnoho vyšší, než mzda, následuje odečet pojištění, pak jsou vyjmenovány jakési slevy, odpočty, zálohy, povinně strhávané položky… no a na konci vyjede číslo, které vám pak přistane na účtu. Výsledné číslo už tak pěkné není. Jak se k němu zaměstnavatel dopracoval?

Od hrubé mzdy k čisté

Hrubá mzda – odměna za vaši práci

Zaměstnavatel si vaší práce cení natolik, kolik vám přizná v hrubé mzdě.

V soukromém sektoru má ruce poměrně volné, je svázán v podstatě jen minimální či zaručenou mzdou, jinak je výše hrubé mzdy v podstatě na něm, včetně nastavení odměn, prémií, osobního ohodnocení atd.

V sektoru veřejném musí zaměstnavatel respektovat předem nastavené tabulky s platovými tarify. Vyjádřit svůj vděk za vaši práci může tento zaměstnavatel pomocí osobního ohodnocení a odměn, i když i tady má nastavena základní pravidla daná konkrétní organizací – jinak to bude na krajském soudu a jinak v obecní mateřské škole.

Hrubá mzda je vaší odměnou za odvedenou práci. Z té však je nutno odvádět určité platby, aby stát jako celek (tedy i obce a kraje) mohl stále fungovat a poskytovat alespoň základní veřejné služby: třeba v noci svítit v obcích, abychom nechodili po tmě, platit provoz nemocnic, abychom se měli kde léčit nebo provozovat školy, aby se naše děti měly kde vzdělávat. Anebo aby maminky mohly být na rodičovské dovolené.

Superhrubá mzda

Ta nejvyšší částka na naší výplatní pásce je tzv. superhrubá mzda. Je to konstrukce částečně logická a částečně účelová.

Logická je v tom, že vznikne přičtením odvodů na zdravotní a sociální pojištění, které platí za zaměstnance zaměstnavatel, k hrubé mzdě. Tím vlastně páska zaměstnanci ukáže, kolik on stojí svého zaměstnavatele.

Zaplacením hrubé mzdy to totiž pro zaměstnavatele nekončí, on musí doplatit ještě 25 % hrubé mzdy na sociální pojištění (z něj se financují důchody, nemocenské, podpora v nezaměstnanosti, mateřské, rodičovské, přídavky, příspěvky a jiné sociální dávky) a dále ještě musí zaplatit navíc 9 % na zdravotním pojištění zaměstnance.

Ve výsledku je tedy výdaj zaměstnavatele na zaměstnance hrubá mzda plus ještě 34% hrubé mzdy navíc. Do doby, než byla superhrubá mzda povinnou součástí výplatní pásky, zaměstnanci často ani netušili, že stojí svého zaměstnavatele o třetinu více, než je jejich hrubá mzda.

Daň z příjmů

Účelovou se konstrukce superhrubé mzdy stala v době, kdy zákonodárce stanovil, že záloha na daň z příjmu se bude vypočítávat ze mzdy superhrubé, nikoliv z hrubé (strhává se však ze mzdy hrubé). Takže sice mluvíme o tom, že naše daň z příjmu ze závislé činnosti je na úrovni 15 %, ale pravda je zcela jinde. Skutečná daň z příjmu ze závislé činnosti se vypočítává ze základu, který tvoří 134 % naší hrubé mzdy. Takže je v podstatě na úrovni 20,1 %. A to není zrovna málo.

Výsledná daň se samozřejmě odečítá od mzdy hrubé, nikoliv superhrubé. Superhrubá mzda je v tomto případě použita jako nástroj k balamucení těch lidí, co jsou líní si procenta spočítat. A také jako nástroj pro účelné ovlivňování mezinárodních statistik zkoumajících pracovní podmínky v zemích světa.

Vysoké příjmy generují další daň z příjmů

Lidé s vysokými příjmy musejí platit ještě takzvanou solidární daň. Ta je ve výši sedmi procent z částky převyšující 1 355 136 korun za rok 2017.

Odvody na pojištění

Z hrubé mzdy je zaměstnanci odečítáno nejen 20,1 % zálohy na daň z příjmu, ale také 6,5 % na sociální pojištění, dále 4,5 % na pojištění zdravotní. To už máme dohromady 31,2 % dolů z hrubé mzdy, kterou nám platí zaměstnavatel.

Zatímco zdravotní pojištění nemá žádný strop maximálního příjmu, ze kterého je odváděno (pravděpodobně je to tím, že se jedná o povinnou platbu pro každého, vč. živnostníků), tak odvody na pojištění sociální končí právě u částky 1 355 136 korun za rok 2017. Z příjmů nad tuto částku se sociální pojištění neplatí.

Lidé s vysokými příjmy tedy zaplatí sociální pojištění ze 112 928 korun měsíčně. Z toho, co mají ještě navíc, už neplatí. Sociální pojištění totiž není povinnou platbou pro živnostníky nebo například pro matky pečující o dítě do věku sedmi let, případně o dvě děti do věku 15 let staršího dítěte, povinně sociální pojištění platí pouze zaměstnanci a zaměstnavatelé. Proč asi?

Slevy na dani z příjmů

V praxi se však nikomu celých 31,2 % neodečítá, protože se uplatňují různé slevy na dani z příjmů. Jsou to slevy na poplatníka, na dítě (děti), na vyživovanou manželku / manžela apod. Uplatňují se také tzv. nezdanitelné části základu daně.

Sleva na poplatníka

Sleva na poplatníka je 2070 Kč měsíčně, platí vždy a pro všechny.

Sleva na dítě (děti)

Na první dítě činí sleva na dani 1117 Kč, na druhé dítě 1417 Kč měsíčně. Na třetí a všechna další 1717 Kč měsíčně. Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, sleva se násobí. Slevu na děti může samozřejmě odečítat pouze jeden z rodičů.

Od dubna 2017 by slevy na druhé dítě měly narůst na 1617 Kč, na třetí a každé další na 2017 Kč měsíčně.

Slevy z daně z příjmů na dítě dokonce zakládají nárok na tzv. daňový bonus. Tedy když součet slev na poplatníka a děti dosáhne hodnoty vyšší, než je celková záloha na daň z příjmu, tak poplatník daň z příjmu jednak logicky neplatí, ale ještě dostane od státu doplaceno do výše celkové slevy na dani z příjmů (i po započítání nezdanitelných částí základu daně). Tato situace se samozřejmě týká nízkých mezd.

Sleva na mateřskou školu

Slevy na dani lze uplatnit i v případě, kdy máme dítě mladší 5 let v mateřské škole – když ještě nenavštěvuje poslední ročník před nástupem do školy, respektive když platíme školné i v obecní mateřské škole.

Sleva na vyživovanou manželku /manžela

Další slevou na dani je sleva na vyživovanou manželku či manžela. Činí také 2070 měsíčně, a to v případě, kdy manžel či manželka nedosáhli za uplynulý rok na příjem 68 tisíc korun (za celý rok). Sleva se uplatňuje jen při ročním zúčtování daně, takže najednou 24 840 Kč. Sleva na manžela či manželku, pokud je držitelem průkazu ZTP/P, je dvojnásobná, uplatňuje se měsíčně.

Peněžitá pomoc v mateřství se do příjmů započítává, dávky rodičovského příspěvku nikoliv. Stejné je to i s ostatními sociálními dávkami – také se do příjmů nezapočítávají. Ale například výsluhové náležitosti, důchod nebo podpora v nezaměstnanosti příjmem jsou.

Studenti a zdravotně postižení mají další slevy

Speciální slevy z daně příjmů mohou uplatnit studenti denního studia (335 Kč měsíčně) nebo zdravotně postižení s přiznaným invalidním důchodem I. – III. stupně, kdy u prvního a druhého stupně jde o 210 Kč měsíčně, u třetího o 420 Kč měsíčně. Držení průkazu ZTP/P zakládá nárok na další slevu, konkrétně ve výši 1345 Kč měsíčně.

Snížení základu daně

V daňovém přiznání si můžeme snížit základ daně (tedy superhrubou mzdu) o tzv. nezdanitelné části základu daně.

Sem patří například dary na dobročinné účely, úroky zaplacené za hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, příspěvky na penzijní spoření, životní pojištění, odborové příspěvky nebo náklady na vzdělávání. Výsledná daň z příjmů se snižuje o 15 % z odečítané částky.

Povinně strhávané položky

Někteří lidé mají na výplatní pásce ještě jiné mínusy. Například povinně placené výživné na dítě, částky přikázané exekucí či například postupnou úhradu škody způsobenou zaměstnavateli (pokud to neprošlo přes tzv. „pojistku na blbost“).

Na první pohled složitá spleť, na druhý už to dává smysl

Problematika výpočtu čisté mzdy je na první pohled směsí komplikovaných pravidel. Když se na to však zaměříme pozorněji, zjistíme, že téměř všechny kroky dávají smysl a chtějí určitým způsobem podporovat určité segmenty ekonomiky, části lidského života a pomáhat v nepříznivých situacích.

Jediné, co smysl opravdu nedává, je zavedení superhrubé mzdy jako základu pro výpočet daně z příjmů – a pak vypočtenou částku odečíst od jiného základu – od mzdy hrubé. 

Další články, které by vás mohly zajímat:

Finanční mix

27.07.2023

Odložené platby: Záruka bezpečného placení

Odložené platby jsou platební metoda, kterou se dá platit zejména na e-shopech. Do budoucna se očekává, že zcela nahradí platby na dobírku.

Finanční mix

18.06.2021

Přepis auta na nového majitele

Od roku 2016 platí zákon, který přinesl mnoho novinek při přepisu auta. Proto je nutné zapomenout na původní a zažité postupy. Nový systém je sice o trochu jednodušší, ale také obsahuje některé problematické věci.

Finanční mix

04.06.2021

Odklad splátek v roce 2023

Potíže se splácením závazků může v některých případech vyřešit individuální žádost o odklad splátek. Výhody a nevýhody, a jak zažádat o odklad splátek.