Nově daň z nabytí nemovité věci platí pouze kupující

Datum publikování: 22.11.2016
Nově daň z nabytí nemovité věci platí pouze kupující

Bývalá daň z převodu nemovitostí byla nejprve přejmenována na daň z nabytí nemovité věci, pro kterou od ledna 2014 platilo, že nedohodnou-li se smluvní strany jinak, daň platí prodávající. Nabyvatel nemovitosti, tedy kupující, byl v roli ručitele.

Od 1. 11. 2016 je vše jinak – daň striktně platí kupující. Proto se také daň před necelými třemi lety přejmenovala na daň z nabytí nemovité věci. Přechodné období zavedení nového plátce daně skončilo 31. 10. 2016. 

Nejprve změna názvu daně

Jak už jsme zmínili v úvodu článku, prošla bývalá daň z převodu nemovitostí více změnami, které bychom měli zaznamenat. Nejprve byla zákonem č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí přejmenována právě na daň z nabytí nemovitých věcí.

Od 1. ledna 2014 bylo stanoveno, že daň z nabytí nemovitých věcí je placena za úplatný převod vlastnického práva k nemovité věci. Do této kategorie patří i směna nemovitostí. Plátcem daně mohou být obě strany smluvního vztahu – záleží vždy na dohodě. 

Pokud se smluvní strany nedohodnou, je ze zákona plátcem daně prodávající. Kupující za zaplacení daně ručí.

Nyní striktní stanovení plátce daně

Od 1. 11. 2016 je dáno, že smluvní strany se na osobě plátce daně z nabytí nemovité věci již nemohou dohodnout. Zákon, resp. novela zákona o dani z nabytí nemovité věci č. 254/2016 Sb., stanoví kupujícího jako jediného plátce této daně. Role ručitele se vytratila.

Přitom rozhodným okamžikem pro určení plátce daně je den nabytí vlastnického práva.  U nemovitostí zapisovaných do katastru dochází k nabytí vlastnického práva nového majitele „v době počátku právních účinků vkladu do katastru nemovitostí“. Katastrální zákon (č. 256/2013 Sb.) přiznává právní účinky vkladu již k okamžiku, kdy byl návrh na zápis doručen katastrálnímu úřadu.

K nemovitým věcem nezapisovaným do katastru nemovitostí je dnem nabytí vlastnického práva den nabytí účinnosti smlouvy.

Kdo platí daň z koupě či prodeje nemovitostí dohodnutých v roce 2016?

Pokud jste uzavřeli smlouvu o koupi nemovitosti, osobu plátce jste nijak neurčili, jste kupujícím a návrh na vklad do katastru nemovitostí jste doručili příslušnému katastrálnímu úřadu do 31. října 2016, pak se situace řídí původní úpravou a poplatníkem daně je prodávající. Vy však fungujete jako ručitel. To znamená, že pokud prodávající daň nezaplatí, bude finanční úřad vymáhat zaplacení daně na vás.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Pokud proběhla podobná situace jako v předchozím odstavci, tedy během tohoto roku jste koupili nemovitost, ovšem návrh na vklad jste na katastrální úřad doručili až po 1. listopadu tohoto roku, jste automaticky plátcem daně z nabytí nemovitosti vy, coby osoba kupujícího.

Jak je to se sazbou daně od 1. 11. 2016?

Sazba daně zůstala na čtyřech procentech. Změnila se pouze osoba plátce daně.

Co vedlo zákonodárce k těmto změnám?

Důvodů pro změnu osoby plátce daně z nabytí nemovité věci bylo více. Zákonodárce je specifikoval následovně:

  • očekávaná větší transparentnost aplikace zákona o dani z převodu nemovitostí– už název nového zákona a nové daně napovídá, že se vše bude vztahovat ke kupujícímu;
  • zavedení vlastnické logiky do této majetkové daně - prodejce v momentě prodeje ztrácí vlastnické právo k nemovité věci, proto není zcela vhodné, aby platil majetkovou daň z věci, jejímž majitelem už není;
  • lepší a jednodušší výběr daně z nabytí nemovité věci – prodejce má logicky menší motivaci daň zaplatit, protože mu nemovitost po prodeji nepatří, proto ani exekuce by nebyla efektivní. Kupujícího je pro úřady jednodušší dohledat, protože většinou žije buď přímo v koupeném domě, nebo je jeho bydliště známé z aktuálního zápisu v katastru nemovitostí. I proto byl kupující již od roku 2014 ručitelem;
  • snížení cen nemovitostí – tento předpoklad se však zatím nepotvrzuje.

Kde vzít na platbu daně?

Toť otázka… Hypotéka totiž nemůže být navýšena o částku odpovídající dani z nabytí nemovité věci. Nezbývá, než se poohlédnout po jiném zdroji. Vstřícnější budou v tomto případě spíše poskytovatelé nebankovních půjček.

Komentáře