Nové banky umějí nabídnout rodinným firmám půjčky na míru

Publikováno: 26.04.2018
Nové banky umějí nabídnout rodinným firmám půjčky na míru

Průzkumy jsou velmi důležitým prvkem marketingové činnost každí společnosti. I to je jeden z důvodů, proč si mnohé banky nebo nebankovní společnosti často nechávají zpracovat různé průzkumy finanční situace jejich klientů, finančního chování a plánů také. Výjimkou není ano Equa bank, která publikovala výsledky výzkumu agentury IPSOS v oblasti finanční situace a investiční strategie rodinných firem.

Jak to v Česku s rodinnými firmami vypadá?

Ve zkratce lze shrnout, že výsledkem průzkumu jsou následující zjištění: po stránce finanční a z pohledu důvěryhodnosti rodinných firem mezi dodavateli i klienty je situace velmi dobrá. Personální zdroje jsou však v posledních několika letech problémem, v roce 2017 už dokonce velkým problémem. Není kde brát dostatečně kvalitní zaměstnance, kteří nejsou příbuzní s majitelem firmy. Externí zdroje prostě vyschly. Ale to jen kopíruje celkovou situaci na pracovním trhu v České republice.

České rodinné firmy převážně investují do svého rozvoje

Z pohledu do budoucnosti nemají české rodinné firmy obavy. Jsou optimistické. I proto stále více investují do svého podnikání. V roce 2018 má naplánováno vzetí úvěru více než čtvrtina českých rodinných firem, které se průzkumu Equa bank účastnily.

V rámci úvěrování se firmy zajímají jednak o půjčky určené k investicím do jejich rozvoje, jednak také o půjčky provozní. Investici do rozvoje formou půjčky plánuje 58 procent dotázaných firem. V kategorii firem s ročním obratem 10 - 99,9 milionů korun je to dokonce 68 % dotázaných firem.

Vede je k tomu například i fakt, že u více než 60 % firem, které si půjčku už předtím vzaly, došlo v důsledku investování do rozvoje k navýšení obratu nebo dokonce i zisku až o 15 procent.

Více než třetina úvěrů šla na provoz

I financování provozní stránky firmy formou úvěru je poměrně populární. Klasickou provozní půjčku si v minulosti vzalo okolo 34 % rodinných firem. Kontokorent pak 29 % z dotázaných rofinných firem. A finanční leasing si sjednalo 28 % malých a středních rodinných firem.

Během úvěrování narazila asi polovina dotázaných firem na překážky. Nejčastěji šlo o příliš velké požadavky na zajištění úvěru, příliš přísné podmínky pro schválení podnikatelského úvěru, dále šlo i o velkou administrativní zátěž a s ní spojenou časovou náročnost procesu vyřízení půjčky.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Nové banky lákají na jednoduchost a osobní přístup

Za zajímavý, ale logický trend doby lze považovat zjištění, že u rodinných firem čím dál více bodují tzv. malé banky. Tedy ty nové, nízkonákladové. Důvody? Podle ředitele rozvoje obchodu firemního bankovnictví Equa bank Luboše Janouška je hlavním důvodem jasnější a hlavně osobnější nastavení úvěrování. Tento fakt potvrdilo 41 % rodinných firem, které se průzkumu zúčastnily.

Situaci popsal Luboš Janoušek následovně: „Naší filosofií je u podnikatelských úvěrů naopak zjednodušení dokládání dokumentů, abychom snížili časovou prodlevu firmy mezi zažádáním a poskytnutím úvěru. Investiční úvěr je přitom možné splácet až 30 let a není limitovaný výší, ta se odvíjí od objemu investice. Vždy se přizpůsobujeme konkrétním požadavkům firmy. Podle letošního výzkumu je totiž nesrozumitelnost úvěru problémem pro 8 % rodinných firem.“

Jak je to s důvěryhodností rodinných firem?

Průzkum společnosti IPSOS ukázal, že důvěryhodnost, respektive pocit, že rodinná firma je důvěryhodná, stále roste. V roce 2016 považovala každá 7. rodinná firma fakt, že se jedná o rodinný podnik, za svou konkurenční výhodu.

V čem ta výhoda je? Ve vyšší důvěryhodnosti z pohledu dodavatelů, ve snadnější motivaci zaměstnanců, kteří jsou rodinnými příslušníky. U zaměstnanců, kteří do rodiny nepatří, už situace tolik příznivá není. Hlavně z toho důvodu je je problém vůbec nějaké sehnat, natož tak si mezi zájemci vybrat ty nejkvalitnější.

Nedostatek zaměstnanců neumožňuje firmám vytvořit si v době růstu dostatečnou finanční rezervu na horší časy

A to je to hlavní, s čím se rodinné firmy v současnosti perou. Další negativum, které je s nedostatkem zaměstnanců spojeno, je fakt, že firmy v důsledku neschopností reagovat na nárůst poptávky ztratí zejména zahraniční trhy, protože žádného odběratele problém nedostatku zaměstnanců nezajímá.

Komentáře