Nové banky umějí nabídnout rodinným firmám půjčky na míru

Publikováno: 26.04.2018
Nové banky umějí nabídnout rodinným firmám půjčky na míru

Průzkumy jsou velmi důležitým prvkem marketingové činnost každí společnosti. I to je jeden z důvodů, proč si mnohé banky nebo nebankovní společnosti často nechávají zpracovat různé průzkumy finanční situace jejich klientů, finančního chování a plánů také. Výjimkou není ano Equa bank, která publikovala výsledky výzkumu agentury IPSOS v oblasti finanční situace a investiční strategie rodinných firem.

Jak to v Česku s rodinnými firmami vypadá?

Ve zkratce lze shrnout, že výsledkem průzkumu jsou následující zjištění: po stránce finanční a z pohledu důvěryhodnosti rodinných firem mezi dodavateli i klienty je situace velmi dobrá. Personální zdroje jsou však v posledních několika letech problémem, v roce 2017 už dokonce velkým problémem. Není kde brát dostatečně kvalitní zaměstnance, kteří nejsou příbuzní s majitelem firmy. Externí zdroje prostě vyschly. Ale to jen kopíruje celkovou situaci na pracovním trhu v České republice.

České rodinné firmy převážně investují do svého rozvoje

Z pohledu do budoucnosti nemají české rodinné firmy obavy. Jsou optimistické. I proto stále více investují do svého podnikání. V roce 2018 má naplánováno vzetí úvěru více než čtvrtina českých rodinných firem, které se průzkumu Equa bank účastnily.

V rámci úvěrování se firmy zajímají jednak o půjčky určené k investicím do jejich rozvoje, jednak také o půjčky provozní. Investici do rozvoje formou půjčky plánuje 58 procent dotázaných firem. V kategorii firem s ročním obratem 10 - 99,9 milionů korun je to dokonce 68 % dotázaných firem.

Vede je k tomu například i fakt, že u více než 60 % firem, které si půjčku už předtím vzaly, došlo v důsledku investování do rozvoje k navýšení obratu nebo dokonce i zisku až o 15 procent.

Více než třetina úvěrů šla na provoz

I financování provozní stránky firmy formou úvěru je poměrně populární. Klasickou provozní půjčku si v minulosti vzalo okolo 34 % rodinných firem. Kontokorent pak 29 % z dotázaných rofinných firem. A finanční leasing si sjednalo 28 % malých a středních rodinných firem.

Během úvěrování narazila asi polovina dotázaných firem na překážky. Nejčastěji šlo o příliš velké požadavky na zajištění úvěru, příliš přísné podmínky pro schválení podnikatelského úvěru, dále šlo i o velkou administrativní zátěž a s ní spojenou časovou náročnost procesu vyřízení půjčky.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Nové banky lákají na jednoduchost a osobní přístup

Za zajímavý, ale logický trend doby lze považovat zjištění, že u rodinných firem čím dál více bodují tzv. malé banky. Tedy ty nové, nízkonákladové. Důvody? Podle ředitele rozvoje obchodu firemního bankovnictví Equa bank Luboše Janouška je hlavním důvodem jasnější a hlavně osobnější nastavení úvěrování. Tento fakt potvrdilo 41 % rodinných firem, které se průzkumu zúčastnily.

Situaci popsal Luboš Janoušek následovně: „Naší filosofií je u podnikatelských úvěrů naopak zjednodušení dokládání dokumentů, abychom snížili časovou prodlevu firmy mezi zažádáním a poskytnutím úvěru. Investiční úvěr je přitom možné splácet až 30 let a není limitovaný výší, ta se odvíjí od objemu investice. Vždy se přizpůsobujeme konkrétním požadavkům firmy. Podle letošního výzkumu je totiž nesrozumitelnost úvěru problémem pro 8 % rodinných firem.“

Jak je to s důvěryhodností rodinných firem?

Průzkum společnosti IPSOS ukázal, že důvěryhodnost, respektive pocit, že rodinná firma je důvěryhodná, stále roste. V roce 2016 považovala každá 7. rodinná firma fakt, že se jedná o rodinný podnik, za svou konkurenční výhodu.

V čem ta výhoda je? Ve vyšší důvěryhodnosti z pohledu dodavatelů, ve snadnější motivaci zaměstnanců, kteří jsou rodinnými příslušníky. U zaměstnanců, kteří do rodiny nepatří, už situace tolik příznivá není. Hlavně z toho důvodu je je problém vůbec nějaké sehnat, natož tak si mezi zájemci vybrat ty nejkvalitnější.

Nedostatek zaměstnanců neumožňuje firmám vytvořit si v době růstu dostatečnou finanční rezervu na horší časy

A to je to hlavní, s čím se rodinné firmy v současnosti perou. Další negativum, které je s nedostatkem zaměstnanců spojeno, je fakt, že firmy v důsledku neschopností reagovat na nárůst poptávky ztratí zejména zahraniční trhy, protože žádného odběratele problém nedostatku zaměstnanců nezajímá.

Komentáře