Není všechno bankou, co se bankou nazývá

Datum publikování: 13.02.2017
Není všechno bankou, co se bankou nazývá

O čem je řeč? O Ferratum Bank, která sice má banku v názvu, ale bankou z pohledu české legislativy v podstatě není. Pouze nebankovní úvěrovou společností poskytující mikropůjčky. Ano, i to je ve finančním světě možné. Jak k tomu mohlo dojít?

Propojený finanční sektor Evropské unie

Jsme součástí Evropské unie, ve které platí volný pohyb. A to nejen pro osoby a zboží, ale také pro služby a kapitál. A banky poskytují služby, ke kterým využívají svůj kapitál. Proto jakmile se společnost stane bankou v některé ze zemí EU, může jako banka vystupovat i v jiných zemích EU, aniž by si v nich založila českou pobočku (stačí pouhá notifikace – viz níže ve vyjádření ČNB). A to i přesto, že tzv. banka vůbec nenaplňuje podstatu činnosti banky tak, jak ji mají jiné země EU v zákoně definovánu.

Zářným příkladem volného pohybu služeb a kapitálu je Ferratum Bank

Ta získala bankovní licenci na Maltě, kterážto je členskou zemí EU. Jenže orgán dohledu nad bankovním sektorem, konkrétně Malta Financial Services Authority, posuzuje žádosti o bankovní licenci mnohem volněji, na Maltě stačí k získání bankovní licence výrazně méně, než se musí udělat v jiných zemích EU.

Proto zakladatel Ferratum Bank, kterým je Fin jménem Jorma Jokela, požádal o udělení bankovní licence na Maltě. A získal ji i přes to, že jeho společnost poskytuje pouze krátkodobé úvěry. Ostatní bankovní služby neposkytuje a zatím to ani konkrétně neplánuje (pouze do médií často mlží o rozšiřování služeb do jistého termínu, přičemž se po termínu zjistí, že zavedli pouze novou online službu pro ještě rychlejší půjčky).

Proč asi nepožádal o udělení licence ve Finsku, že?

Banka v názvu působí důvěryhodněji

Proč Jorma Jokela stál o to, aby se jeho společnost jmenovala bankou? Respektive, aby mohla mít slovo banka v názvu? 

Odpověď je nasnadě: Banka má naši důvěru. U banky víme, že ji u nás reguluje ČNB a že podléhá přísným zákonům z bankovní oblasti. A tak ztratíme ostražitost, kterou chováme vůči nebankovním společnostem. A upíšeme se k půjčce mnohem rychleji, mnohdy i méně čteme obchodní podmínky. Vždyť jde přece o banku, ne?

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Jenže skutečnost je zcela jinde. 

Na Ferratum bank se vztahují pouze pravidla platná na Maltě. I když, od prosince roku 2016 také už podléhá regulaci ČNB – ale pouze v režimu nebankovek. Pokud by se na Ferratum Bank český zákon o bankách plně vztahoval, nemohla by tu působit – neposkytuje totiž druhou základní bankovní službu – nepřijímá vklady a nepracuje s nimi (například platby z internetového bankovnictví nebo online platby v obchodech, inkaso, SIPO, spoření apod.).

Finská půjčka vznikla v hlavě Fina jako plán na vysoké výdělky, s fintou „banka“ jsou ještě vyšší

Ano, finské mikropůjčky jsou z velké části dílem finské hlavy. Druhým krokem je přidávání slova banka do názvu společnosti, která je typickou nebankovní úvěrovou společností.

Vyjádření ČNB k činnosti Ferratum Bank v ČR

České národní bance se kroky, které u nás Ferratum Bank podniká, zejména používání slova banka ve svém názvu, nijak nelíbí. Je toho názoru, že:

„Činnost maltské Ferratum Bank Limited na území České republiky přesahuje rámec provedené notifikace k přeshraničnímu poskytování služeb.“ 

Dále ČNB vysvětluje svou pozici, kdy musela zůstat pasivní. U notifikací totiž platí, že: „Notifikace je jednoduchý proces, kdy orgán dohledu domovského státu (Malta Financial Services Authority) oznámí orgánu dohledu hostitelského státu (ČNB) zamýšlené činnosti, které hodlá banka na území hostitelského státu (ČR) vykonávat na základě licence udělené na Maltě, a způsob výkonu těchto činností. ČNB tedy nevydává žádné rozhodnutí, ani neuděluje povolení, ale pouze obdrží oznámení zaslané zahraničním orgánem dohledu.“

Pokud u nás poskytuje službu zahraniční banka, bez toho, aby tu měla své české pobočky, musí si spotřebitel podle slov ČNB uvědomit, že: „Pokud spotřebitel vstoupí do smluvního vztahu s Ferratum Bank Limited, Malta, vstupuje do smluvního vztahu se zahraniční společností, kde je vždy třeba zkoumat řadu otázek (rozhodné právo, volbu místa, jazyk, jurisdikce pro řešení případných sporů, atd.). U společností, které jsou součástí rozsáhlých nadnárodních skupin, je třeba znát vždy přesný název, případně sídlo, aby bylo nepochybné, s kým spotřebitel jedná.“

Na první pohled jistota, na ten druhý už docela risk

Po přečtení názvu získá spotřebitel o společnosti Ferratum Bank příznivý první dojem. Je to banka, takže jim může věřit, podléhají přísným bankovním zákonům. Ale ejhle jelena, skutečnost je jinde. 

Takže druhý pohled, třeba do přehledu touto bankou poskytovaných služeb nebo do seznamu bank působících na území ČR s licencí ČNB (kde Ferratum Bank samozřejmě uvedena není) by měl potenciálního žadatele vrátit nohama na zem, respektive do světa nebankovních půjček, ve kterém je riziko spojené s úvěrem o něco vyšší než u opravdových bank.