Mateřská a rodičovská dovolená nemusejí nutně znamenat radikální snížení rodinných příjmů

Datum publikování: 30.01.2017
Mateřská a rodičovská dovolená nemusejí nutně znamenat radikální snížení rodinných příjmů

Chtěla byste miminko, ale ještě nemáte se svým partnerem naspořeno dost na to, abyste si mohli dovolit zůstat bez vašeho příjmu, respektive snížit váš příjem, a ještě přidat nemalé výdaje na děťátko? Nebo už na mateřské či rodičovské jste, ale připadáte si ne zcela využitá, protože miminko je spinkací a vy se občas i nudíte?

Máme pro vás dobrou zprávu – i s miminkem lze pracovat a mít vlastní příjem.

Fáze první: dovolená mateřská

Na mateřskou dovolenou (dále jen „MD“) odešle maminku její gynekolog 6 – 8 týdnů před porodem. Na čem termín závisí? Na zdravotním stavu, míře sestoupení miminka a jeho celkové poloze v bříšku, v neposlední řadě i na dohodě s gynekologem. Pokud je maminka zaměstnaná, papírování vyřídí gynekolog a zaměstnavatel. V opačném případě zaměstnavatelova část papírování jen na mamince.

Peněžitá pomoc v mateřství

Mateřská dovolená při jednom dítěti trvá 28 týdnů, pokud je dětí více, MD je natažena na 37 týdnů. Po celou dobu se pobírá tzv. peněžitá pomoc v mateřství, která není pro každou maminku či tatínka stejná. Odvíjí se totiž od výše platu.
 
Tato dávka je součástí systému nemocenského pojištění a není automaticky nároková (abyste mohli dostávat peněžitou pomoc v mateřství, musíte platit nemocenské pojištění alespoň 270 dnů v uplynulých dvou letech před nástupem na MD a také být zaměstnaní, či být v ochranné lhůtě 180 dní od skončení zaměstnání).

Peněžitou pomoc v mateřství může pobírat i tatínek, ale nejdříve od 7. týdne po narození dítěte. Minimální délka je jeden týden, maximum je stanoveno délkou trvání MD – pokud maminka nastoupila na MD 6 týdnů před porodem a porodila ve stanovený den, pak bude MD trvat do 22 týdnů věku dítěte, takže tatínek může pobírat peněžitou pomoc v mateřství maximálně 16 týdnů.

Konkrétně se výše peněžité pomoci v mateřství vypočítává jako 70% z hrubého platu, ovšem přepočteného na denní vyměřovací základ. Výsledek se pak násobí počtem dní v měsíci (MD běží i o víkendech a svátcích).

Pokud maminka podmínku pro pobírání peněžité pomoci v mateřství nesplnila, dnem porodu začne pobírat rodičovský příspěvek. Od sedmého týdne věku dítěte může peněžitou pomoc v mateřství začít pobírat tatínek – pokud tedy splňuje zákonné podmínky.

Přivýdělek je možný i na mateřské

Jen má určitá omezení. Maminky logicky nesmějí pracovat v šestinedělí, které je dost náročné i bez práce pro zaměstnavatele. S miminkem je potřeba se sžít a také se dát fyzicky i psychicky do kupy, hormony nadělají dost paseky i bez stresu ze zaměstnání. Tady pro práci opravdu není místo.

Hned po šestinedělí je možné pracovat. Ale není možné vykonávat u stávajícího zaměstnavatele stejnou činnost, na jakou je maminka zaměstnaná. Pro stejného zaměstnavatele maminka pracovat může, ale musí dělat jinou činnost a na základě jiné pracovní smlouvy (HPP, DPP i DPČ).

Pro jiného zaměstnavatele je pak práce maminky po šestinedělí zcela bez omezení.

Samostatná výdělečná činnost má také svá omezení. Maminky, které byly OSVČ již před nástupem na MD, nemohou během MD podnikat osobně. Nemusejí však živnost rušit ani přerušovat – činnost mohou vykonávat prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracující osoby (partner, manžel).

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Naopak maminky, které byly do MD zaměstnané, mohou na MD zahájit své podnikání. Dávky peněžité pomoci v mateřství totiž čerpají ze zaměstnání, nikoliv z předchozího OSVČ.

Daňové přiznání je také nutno podat

Příjmy na mateřské dovolené je pak nutno promítnout do daňového přiznání. A počítejte s tím, že pokud si přivyděláváte u jiného zaměstnavatele, budete si daňové přiznání nejspíše dělat sami. Není na tom však nic složitého. A když přijdete včas (ne až v březnu), jistě vám s tím zaměstnanci finančního úřadu pomohou.

Fáze druhá: dovolená rodičovská

Mateřská dovolená volně přechází v dovolenou rodičovskou (dále jen „RD“), o kterou si však musíte zažádat nejen na úřadě práce, ale také u zaměstnavatele. Zatímco u zaměstnavatele jde o záležitost spíše formální, na úřadě práce pomocí žádosti nastavíte spoustu důležitých věcí. Zejména délku vaší RD, výši měsíčních dávek a také účet či adresu, kam budou platby zasílány.

Rodičovská dovolená s různými délkami

Rodičovskou dovolenou si můžeme nastavit v různých délkách trvání, maximálně však do čtyř let věku dítěte. Nejčastěji volíme tříletou variantu, protože tříleté dítě už většinou dokážeme umístit do zařízení předškolní péče, většinou do mateřské školy. A pak můžeme jít zpět do práce. Zaměstnavatel má navíc povinnost „držet nám místo“ maximálně tři roky od narození dítěte.

Výše rodičovského příspěvku

Na rozdíl od peněžité pomoci v mateřství, je rodičovský příspěvek dávkou, na kterou mají maminky i tatínkové automatický nárok (ale vždy jen jeden z rodičů). Není podmíněna předchozím placením sociálního pojištění ani ničeho jiného.

Konkrétní výše rodičovského příspěvku závisí na zvolené délce trvání RD. Na každé dítě je ze státního rozpočtu vyčleněno 220.000 Kč. Rozložení placení dávek je pak na domluvě na vašem úřadě práce.

Pouze rodiče s nižšími příjmy jsou omezení v nastavení maximální výše měsíční dávky. Proč? Na to bude asi těžké najít odpověď – možná stát nechce lidem s nízkými příjmy vyplácet dávky vyšší, než byl jejich předchozí plat, z čehož plyne, že ti, co pracují, jsou u nás zase jen trestáni – na rozdíl od těch, kteří na legální práci ani nesáhnou…

Přivýdělek na rodičovské není ničím omezen

Během rodičovské dovolené můžete pracovat u svého zaměstnavatele či u jiného zaměstnavatele bez omezení. Můžete tedy nastoupit zpět na to místo, ze kterého jste odcházela na mateřskou. Dávky rodičovského příspěvku tím nejsou nijak dotčeny.

Je samozřejmě možná i samostatná výdělečná činnost, zde opět nejsou žádná omezení – ani pro ty maminky, které už před porodem byly OSVČ.

Daňové přiznání s příjemnou zprávou

Příjmy z přivýdělku je opět nutné promítnout do daňového přiznání. Zde je dobrou zprávou, že dávky rodičovského příspěvku nejsou z pohledu daně z příjmů považovány za příjem. Takže slevu na poplatníka můžete uplatnit z vašich přivýdělků v celé její výši.

A pokud nedosáhnete na příjem 68 tisíc za rok, může si na vás váš manžel odečíst 25 tisíc korun slevu na dani – slevu na vyživovanou manželku. Přitom vy neztrácíte nárok na slevu z daně z příjmů z vašich přivýdělků – pokud dodržíte hranici oněch šedesáti osmi tisíc. Jde to samozřejmě udělat i opačně, kdy si manžel a manželka prohodí role.

Komentáře