Máte nárok na příspěvek na dopravu?

author Lenka Rutteová Čtení na 5 minut Publikováno: 05.03.2020
Máte nárok na příspěvek na dopravu?

Příspěvek na dopravu až ve výši 3 500 Kč měsíčně může čerpat každý, kdo byl dlouhodobě nezaměstnaný a začal se dopravovat do práce do jiné obce, než kde trvale bydlí. Je tu však ještě pár drobných podmínek k jeho získání. Možnost je také čerpat příspěvek na přestěhování, a to celkem 50 000 korun.  Obě dávky jsou vypláceny v rámci tzv. podpory regionální mobility. Výše příspěvku na dopravu závisí na dojezdové vzdálenosti do zaměstnání.

Spousta názvů pro jednu dávku

Příspěvek na dopravu nese více názvů. Potkáte jej také jako příspěvek na podporu regionální mobility, příspěvek na dojížďku či příspěvek na dojíždění. Vyplácen je na dojíždění do zaměstnání v rámci celé České republiky, nikoliv za hranice. Jen v Moravskoslezském kraji je vyplácen příspěvek dokonce i při cestování za prací do zahraničí (v jiném kraji nelze).

Čerpat lze tento příspěvek maximálně po dobu 12 měsíců. A vyplácen je zpětně poté, co žadatel předloží pracovní smlouvu a výplatní lístek získaný od zaměstnavatele. O dávku se žádá na příslušné pobočce Úřadu práce, a to prostřednictvím formuláře.

Podmínky získání příspěvku na dopravu

Příspěvek na dopravu může získat ten žadatel, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce a zároveň splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

 • v evidenci Úřadu práce je veden déle než 5 měsíců
 • v evidenci Úřadu práce je veden sice méně než 5 měsíců, ale není mu možné zprostředkovat zaměstnání v místě bydliště s ohledem na zdravotní stav, nedostačující praxi nebo péči o dítě
 • žadatel přišel o práci v důsledku hromadného propouštění

Jaká je výše příspěvku na dopravu?

Dojezdová vzdálenost do zaměstnání je tím, co určuje celkovou výši příspěvku na dopravu. Minimum je vzdálenost 10 km, nejvyšší kategorie je nad 50 km. A samotná vyplácená dávka příspěvku se mění podle kilometrů následovně:

 • do 10 km: 0 Kč, případně 1 000 Kč, pokud prokazatelně neexistuje pravidelné spojení veřejnou dopravou, nebo kdy se jedná o osoby starší 55 let, OZP, osoby evidované na Úřadu práce déle než 12 měsíců a osoby nacházející se v hmotné nouzi
 • 10 km – 25 km: 1 500 Kč
 • 25 km – 50 km: 2 500 Kč
 • nad 50 km: 3 500 Kč
HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Co je nutno doložit pro získání příspěvku na dopravu?

Už jsme zmínili, že o příspěvek na dojížďku se žádá na příslušné pobočce Úřadu práce, a to prostřednictvím formuláře. Jeho název je Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility – příspěvek na dojížďku. K žádosti je ještě nutno doložit, že:

 • nové zaměstnání se nachází v jiné obci, než ve které žadatel trvale bydlí
 • pracovní smlouva je uzavřena nejméně na 6 měsíců, nejlépe na dobu neurčitou. Ale pozor, nesmí jít o zaměstnavatele, u něhož žadatel pracoval v posledních 24 měsících
 • měsíční hrubá mzda v novém zaměstnání nepřevyšuje 1,5 násobek průměrné mzdy, v roce 2020 tedy žadatel nesmí brát více než 52 252 Kč hrubého.
 • žadatel nemá žádné nedoplatky na daních nebo na sociálním a zdravotním pojištění, plus doloží svou bezdlužnost formou potvrzení.
 • žadatel podá žádost o příspěvek ještě před nástupem do nového zaměstnání. Ano, ještě v době, kdy veden v evidenci Úřadu práce ČR

Pokud se příspěvek podaří získat, uzavře Úřad práce se žadatelem písemnou dohodu o vyplácení této dávky. A jak jsme již zmínili, vyplácí se zpětně po prokázání se první výplatní páskou.

Jak je to s příspěvkem na přestěhování?

Kdo se v podobné situaci potřebuje za prací přestěhovat, může na samotné stěhování čerpat příspěvek ve výši 50 tisíc korun. O příspěvek se také žádá formulářem, tentokráte je jeho název: Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility - Příspěvek na přestěhování. Požádat může uchazeč, který nastoupil do zaměstnání mimo místo bydliště, a chystá se kvůli práci přestěhovat. Příspěvek však může čerpat i ten, kdo se již přestěhoval.

A dokonce lze čerpat opakovaně, jednou za tři roky. Ovšem to jen v případě, že žadatel odpracoval v zaměstnání, na které prvně dostal příspěvek, minimálně 12 měsíců. Vzdálenost mezi původním a novým bydlištěm musí být vzdušnou čarou více než 50 km, přičemž nová vzdálenost dojížďky z místa bydliště musí být alespoň o polovinu kratší než z bydliště původního.

Mohlo by vás zajímat, zda máte nárok na příspěvek na bydlení.

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.
Přečíst více

Komentáře