Máte nárok na příspěvek na bydlení?

Čtení na 5 minut Publikováno: 01.01.2019
Máte nárok na příspěvek na bydlení?

Ne vždy se nám žije dobře a ne vždy máme tak vysoké příjmy, abychom s nimi byli schopní pokrýt všechny výdaje. Stát myslel na různé situace, takže lidé s velmi nízkými příjmy mohou díky tomu zůstat bydlet pod střechou a neskončit na ulici. Co je příspěvek na bydlení a kdy jej můžete čerpat?

Dávka sociální podpory

Příspěvek na bydlení je jednou z dávek sociální podpory. Je ve stejné skupině dávek jako rodičovský příspěvek nebo pohřebné. Není přiznáván automaticky. Slouží lidem i celým rodinám s nízkými příjmy k tomu, aby mohli bydlet v tom domě nebo bytě, kde mají trvalé bydliště.

Příspěvek na bydlení je nárokový

Nároková dávkou je takovou sociální dávkou, kterou nedostanete automaticky, ale u které musíte prokázat, že na ni máte nárok. Tedy že splňujete jakési podmínky pro její poskytnutí. Základní podmínkou je mít trvalé bydliště v domě nebo v bytě, na který budete příspěvek požadovat. A zde je zcela jedno, jestli jste ve vlastním, v pronajatém nebo v družstevním.

Další podmínkou je finanční stránka. Abyste měli na příspěvek na bydlení nárok, musí být součin rozhodného příjmu rodiny (nebo jednotlivce) a koeficientu 0,30 (nebo 0,35) nižší než normativní náklady na bydlení. To znamená, že na bydlení vydáváte více než 35 procent svých příjmů. Tedy v případě Prahy. U zbytku republiky je hranice snížena na 30 procent.

A pozor, do příjmu se počítají všechny příjmy všech ekonomicky aktivních členů rodiny. Včetně sociálních dávek, jako je třeba rodičovský příspěvek nebo přídavek na dítě. Důležitý je i fakt, že situace se posuzuje vždy k danému období, tedy několikrát do roka. Konkrétně se výpočet dělá vždy za kalendářní čtvrtletí předcházející tomu čtvrtletí, ve kterém se o příspěvek žádá.

Co jsou normativní náklady na bydlení?

Mluvili jsme o výši nákladů na bydlení ve vztahu k měsíčnímu příjmu. Jak ale náklady na bydlení zjistíte? Celkem snadno – jen je všechny sečtete. Patří sem jednak nájem a jednak finance na energie (plyn, elektřina, teplá voda, voda), v panelácích i výtah nebo úklid společných prostor.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Kolik dělá příspěvek na bydlení?

Příspěvek na bydlení se vypočítává individuálně a výsledek může být v řádu stokorun, ale i v řádů tisíců. Jde totiž o rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a mezi příjmem domácnosti, který se však nejprve násobí koeficientem 0,30 nebo 0,35.

K tomu se ještě přimíchají tabulky, ve kterých jsou stanoveny měsíční náklady na bydlení v rámci velikosti obce, jejího počtu obyvatel a počtu osob v rodině. Z těchto vycházejí Úřady práce. V současnosti vypadají tabulkové doplatky podle stránek MPSV následovně:

1 osoba v rodině – 1 988 Kč

2 osoby v rodině – 2 721 Kč

3 osoby v rodině – 3 558 Kč

4 osoby v rodině a více – 4 291 Kč

Kde se o příspěvek na bydlení žádá?

Místem, kam si s žádostí o příspěvek na bydlení zajít, je úřad práce. Respektive kontaktní pracoviště Úřadu práce, kam podle svého trvalého bydliště spadáte. Je nutné vyplnit tiskopis, a to buď až na místě, nebo si jej stáhnout z webu a vyplnit jej předem a v klidu doma.

Co vás při vyplňování a následném jednání s Úřadem práce čeká? Jednak dokazování vašich příjmů a také dokazování vašich výdajů. I na tohle jsou formuláře, konkrétně Doklad o výši nákladů na bydlení a Doklad o výši čtvrtletního příjmu. A samozřejmě nestačí vše jen vypsat, příjmy i výdaje musíte fyzicky prokázat. Takže si musíte připravit výplatní pásky, rozhodnutí o přiznání dávky na straně jedné a na straně druhé nájemní smlouvy, faktury za energie a další doklady o vašich výdajích na bydlení.

V případě, že v domácnosti žijí děti do 15 let, musíte s sebou vzít jejich rodné listy (my ostatní máme občanku). Rozhodně nevyhazujte poslední zúčtování zálohových plateb za energie. Podle něj si totiž úředníci ověří, že neplatíte zbytečně vysoké zálohy, které by se vám po zúčtování vracely.

Příspěvek na bydlení se přiznává jen na 3 měsíce

Příspěvek na bydlení je dávkou nárokovou, to už víme. Naznačili jsme, že nárok na dávku se vykazuje za předcházející čtvrtletí. A ano, nárok na tuto dávku trvá pouhé tři měsíce. Na konci každého čtvrtletí je nutné žádost podat znovu, aby se nárok prodloužil, přičemž dávka se přiznává zpětně. Jakmile se vám zvýší příjmy, nárok ztrácíte. Jakmile příjmy klesnou, o příspěvek můžete zažádat znovu – nárok vám pak zase bude přiznán.

Komentáře