Lyžování na českých horách - stačí běžné zdravotní pojištění?

Publikováno: 04.01.2018
Lyžování na českých horách - stačí běžné zdravotní pojištění?

Celkem jsme si už zvykli zřizovat si cestovní pojištění na dobu, kdy jedeme na dovolenou, dlouhodobý studentský pobyt nebo pracovní cestu do zahraničí. Ale když jezdíme na lyžařské dovolené nebo víkendy pouze v rámci České republiky, často spoléháme na to, že si tu platíme zdravotní pojištění, a tak by nám mělo stačit. Jenže jsou případy, kdy prostě stačit nebude.

Zdravotní péči máme v ČR zajištěnu

Rozhodně vás nechceme strašit tím, že pokud byste si nepřiplatili cestovní či jiné pojištění pro pobyt na českých horách, zdravotní péče se vám v případě úrazu nedostane. Samozřejmě, že dostane. A v plném rozsahu. Od toho je právě ono zdravotní pojištění, které je navíc v ČR bez výjimky povinné.

Tak kdy už zdravotní pojištění na českých horách nepomůže?

Situace, na které zdravotní pojištění stačit nebude, jsou totiž ty, kdy vy během lyžování, jízdy na prkně či při jiné činnosti zraníte někoho dalšího. Anebo narazíte do jeho věcí a poškodíte je. Tím momentem se totiž stáváte odpovědnými za tuto událost a poškozený člověk na vás může vymáhat odškodnění.

Takové odškodnění může být v podobě bolestného, náhrady za poškozené vybavení, dále uhrazení ušlého výdělku v době pracovní neschopnosti. Částky v těchto případech nejsou malé a mohou být až v řádech desetitisíců. Pokud nastane u poraněného i snížení společenského uplatnění, mohou být výsledné částky přímo astronomické, zejména pokud se vám prokáže zavinění z nedbalosti. A tady klasické zdravotní pojištění není už nic platné.

Pojistka na blbost vás z toho vytáhne

Jistě jste o ní už slyšeli – o pojistce na blbost neboli pojištění odpovědnosti (za škody způsobené třetím osobám). Často bývá součástí pojištění domácnosti a celkově vyjde na několik set korun ročně. A ochranu proti následkům vaší nedbalosti vám poskytne samozřejmě i v jiných situacích, než jsou jen zimní sporty.

Hodit se může i cestovní pojištění

Ano, cestovní pojištění není určeno jen na cesty ven, mimo republiku. Dobře jej využijete i pro cesty na české hory či kamkoliv jinam v rámci naší země. Jen si musíte při online sjednávání dát pozor a sjednat opravdu pojištění na cesty v rámci ČR.

Jeho cena se pohybuje na ani ne dvaceti korunách za jeden den, což je ve srovnání s případnými výdaji na úhradu následků prostě pakatel. Váš rozpočet to výrazně nezatíží, případně si večer budete dávat o jedno pivo nebo víno méně.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Škoda musí být neúmyslná, tzv. z nedbalosti

Pojištění na blbost je opravdu pojištěním na blbost. Tedy na situace, kdy jste vlastní blbostí, jinými slovy nedbalostí, způsobili někomu dalšímu újmu. Rozhodně však nepokryje škody způsobené úmyslně nebo výrazným zanedbáním vašich povinností. V rámci cestovního pojištění to platí také.

A jaké jsou povinnosti lyžařů na svahu?

Známe je všichni, ona pravidla Mezinárodní lyžařské federace FIS. Jsou stejně důležitá jako pravidla silničního provozu. Avšak opakování není nikdy dost. Zejména v otázkách bezpečnosti:

  • ohleduplnost – na svahu se chovejte tak, abyste neohrozili nikoho jiného a nezpůsobili škodu.
  • přiměřená rychlost - dodržujte rychlost a jezděte v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím.
  • volba směru – dokud máte možnost vybrat si směr jízdy - musíte jet tak, abyste se vyhnuli srážce s lyžařem pohybujícím se na svahu pod vámi.
  • předjíždění - můžete předjíždět zleva i zprava, ale vždycky s takovým odstupem, abyste stačili zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře.
  • předjíždění na svahu a křížení cesty – když vjíždíte na sjezdovku nebo ji přejíždíte, musíte dávat pozor a všechno nad i pod sebou sledovat. Stejně se musíte chovat při každém zastavení.
  • zastavení - nesmíte zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné - uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech, kde byste bránili v dobré viditelnosti. V případě pádu se musíte na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Bezpečně zastavit můžete na okraji sjezdovky.
  • stoupání – pokud stoupáte po trati, musíte postupovat jenom po kraji sjezdovky. V místě se zhoršenou viditelností musíte k tomuto okraji ustoupit ještě víc. Totéž platí v případě, kdy jdete po sjezdovce pěšky dolů.
  • respektování signalizace - všichni lyžaři musí na sjezdovkách respektovat jejich označení.
  • v případě nehody - jste povinní poskytnout v případě nehody pomoc.
  • identifikace - každý účastník nebo svědek nehody je povinen o sobě poskytnout údaje.